Shopify Fulfillment Network için Hazırlık Hizmetleri'ni kullanma

Shopify'ın Hazırlık hizmetleri, gönderim merkezinin gelen bir ürünü alıp her bir kutudaki ürünleri gönderime hazır hale getirmek için hazırlayabildiği, isteğe bağlı bir hizmettir. Gönderim merkezinin ürünleri hazır hale getirmek için ek süreye ihtiyacı olacağından hazırlık hizmetleri, SLA'yı artırır. Gelen ürün ulaştığında gönderim merkezi şunları yapar:

  • Her kutuyu açar ve SKU'ları tarar.
  • Her bir SKU'yu sıralar.
  • Gerektiğinde etiketleri yazdırır ve uygular.
  • Gönderim sürecindeki sorunları önlemek için barkodlama ve etiketlemenin doğru olduğunu kontrol eder.

Gelen ürün işleminde Hazırlık'ı seçerseniz kutu içeriği etiketleri oluşturma ve kutuları etiketleme adımları atlanır. Gelen aktarım ulaştığında bu adımları gönderim merkezi yönetir.

Bu hizmet seçilmezse kutulama yöntemlerinizi ve barkodlamayı kendiniz onaylamanız gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene