Talep üzerine kitler

Özel paketleme veya işleme gerektirmeyen bir sipariş aldıktan sonra Shopify Gönderim Ağı'ndan (SFN) kit oluşturmasını talep edebilirsiniz.

Talep üzerine kitler, SFN'de ayrı olarak depolanan ve ayrı ayrı ürünler olarak da satılabilen ürünleri içerir. SFN, talep üzerine kitler için bir sipariş aldıktan sonra, kite ait ürünleri bir siparişte ayrı satır öğeleri gibi alır ve paketler.

Bir kit için stok tutma birimi (SKU), ana SKU olarak, kit içindeki ürünler ise alt SKU olarak çağrılır.

SFN'nin, ürünleriniz ile özel paketleme veya işlemede kit oluşturmalarını istemeniz gerekir. Bu kitler için sipariş almadan önce SFN'den önceden montajlı kitler oluşturmasını talep edebilirsiniz.

Talep üzerine kit isteme

Talep üzerine kit istemek için önce şu koşulları sağlamanız gerekir: - Kit'in tüm üst ve alt SKU'larının SFN uygulamasındaki ürünler olması gerekir. - Tüm SKU'ların, SFN'nin ürün ölçütlerini karşılaması gerekir. * Üst SKU'nuzun, SFN ürün sayfasında kit hakkında gönderim ayrıntıları olması gerekir. * Üst SKU'nuzda 0 TL tutarında bir fiyat olamaz. * Üst SKU'nuz, 0 TL fiyatında bir alt SKU içeremez.

Koşulları karşıladıktan sonra, SFN Destek ekibi ile iletişime geçerek talep üzerine kitlerinizi isteyebilirsiniz:

  • üst SKU
  • Alt SKU'lar ve adetleri

Talep üzerine kitleriniz için mevcut adet

Talep üzerine kitlerinizi satmak için SFN'nin her bir kit oluşturmak üzere yeterli alt SKU'su olması gerekir. SFN'nin, kiti herhangi bir gönderim merkezinde oluşturmaya yetecek kadar alt SKU'su yoksa kitinizin Kullanılabilir adedi sıfırdır ve mağazanızda stokta yok olarak gösterilir.

Talep üzerine kitiniz için satabileceğiniz ürünün Kullanılabilir adedi, Shopify yöneticinizdeki kit ürün ayrıntıları sayfasının Envanter bölümünde görüntülenir. Talep üzerine kitinizin Kullanılabilir adedi aşağıdaki ölçütlere göre belirlenir:

  • Bir gönderim merkezi Kullanılabilir alt SKU adedi
  • Kit oluşturmak için gerekli olan alt SKU'ların adedi
  • Tüm SFN fulfillment merkezlerinde oluşturulabilen kitlerin toplam adedi

Örneğin, aynı tişörtden beş tane içeren bir kit satıyorsanız ve bir gönderim merkezinde dokuz tişört varsa bu kitlerden bir tane satabilirsiniz. Başka bir gönderim merkezinde bir tişört daha olsa da SFN, kitinizi oluşturmak için bu ürünleri aktaramaz ve birleştiremez. Başka bir sipariş merkezinde altı adet tişört daha varsa bu kitin Kullanılabilir adedi 2 olarak gösterilir.

Bir gönderime merkezine gelen aktarımlar aracılığıyla kit parçalarını stoka geri eklerken mevcut SFN envanter tutarlarınızı dikkate alın.

Talep üzerine kitlerinizi düzenleme

Talep üzerine kitlerinizi ayarlamak istiyorsanız önceki kiti kaldırmanız ve yeni bir kit oluşturmanız gerekir. Talep üzerine kitlerinizi düzenlemeden önce şu koşulları karşılamanız gerekir: - Shopify yöneticinizde ve SFN uygulamasında yeni üst SKU için yeni bir ürün oluşturun. Bilgilerin çoğunun aynı olmasını isterseniz yeni bir tane oluşturmak için eski kit ürününüzün kopyasını oluşturabilirsiniz. - Eski kit ürününüzü müşterilerin satın almalarını önlemek için tüm satış kanallarında kullanılamayacak şekilde ayarlayın. Kit satışına devam etmek istemiyorsanız yeni kit ürününüz satış kanallarında kullanılabilir hale getirebilirsiniz ve yeni kitiniz birleştirilmeden önce ön siparişler alabilirsiniz. - Düzenlemek istediğiniz kit ile ilgili hâlâ açık siparişleriniz varsa bu siparişlerin tümümün gönderilmesi veya iptal edilmesi gerekir. Bir siparişi iptal etmek için SFN uygulamasında siparişe tıklayın ve ardından, Gönderimi iptal et'e tıklayın.

Koşulları karşıladıktan sonra, SFN Destek ekibi ile iletişime geçerek talep üzerine kitlerinizi ayarlama talebinde bulundurabilirsiniz: - Eski ve yeni ana SKU'lar. - Kitten kaldırılacak alt SKU'lar ve adetleri. - Kite eklenecek alt SKU'lar ve adetleri.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene