Shopify Shipping'de kargo etiketi ön ayarlarını oluşturma ve yönetme

Shopify Shipping etiketlerini satın alırken, kargo etiketlerinize otomatik olarak uygulanan seçenekler oluşturmak için kargo etiketi ön ayarlarını kullanabilirsiniz. Ön ayarlar, etiket satın alımınızı daha hızlı hâle getirmenize yardımcı olur ve size zaman tasarrufu sağlar.

Ön ayarlarınız için aşağıdaki seçenekleri oluşturabilirsiniz:

 • Paket türü
 • Kargo hizmeti
 • Sigorta (sigorta seçeneği yalnızca ABD'de gönderim konumlarına sahip mağazalarda kullanılabilir)

Shopify, Advanced Shopify veya Shopify Plus planını kullanıyorsanız Shopify Flow ile kargo etiketi satın alımlarınızı da otomatik hâle getirebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Shopify Flow'u kullanarak otomatik şekilde taslak kargo etiketleri oluşturma bölümüne bakın.

Ön ayar oluşturma

Shopify Shipping etiketlerini tek tek veya toplu olarak satın alırken ön ayarlar oluşturabilirsiniz. Shopify Shipping etiketleriniz için sınırsız sayıda ön ayar oluşturabilirsiniz.

Etiketleri tek tek veya toplu olarak satın alırken oluşturduğunuz aynı ön ayarları kullanabilirsiniz.

Toplu olarak etiket satın alırken ön ayar oluşturma

 1. Shopify yöneticinizden Siparişler'e gidin.

 2. Gönderilmemiş siparişlerin yanındaki onay kutularından Shopify Shipping etiketleri için uygun olanları seçin.

 3. Kargo etiketleri oluştur'a tıklayın. Birden fazla konumdan gönderim yapıyorsanız uygun konumu seçin ve Devam'a tıklayın.

 4. Siparişin yanındaki onay kutusunu seçin.

 5. 1 sipariş seçildi'ye ve ardından Yeni ön ayar oluştur'a tıklayın.

 6. Ön ayarınızı adlandırın ve ardından Seçenek ekle'ye tıklayın.

 7. Paket, kargo hizmeti veya sigorta gibi bir seçenek belirleyin.

 8. Ekle'ye tıklayın.

 9. İsteğe bağlı: Bu ön ayara uygulamak istediğiniz diğer seçenekleri ekleyin.

 10. Kayıtyap ' a tıklayın.

Ayrı ayrı etiket satın alırken ön ayar oluşturma

 1. Shopify yöneticinizden Siparişler'e gidin.

 2. Gönderilmemiş ürünler içeren bir siparişe tıklayın.

 3. Gönderilmedi bölümünde Kargo etiketi oluştur'a tıklayın.

 4. ÖN AYARLAR bölümünde bir kargo etiketi ön ayarı oluşturun:

  • Zaten herhangi bir mevcut ön ayarınız varsa Ön ayarları yönet > Yeni ön ayar oluştur'u tıklayın.
  • Mevcut ön ayarınız yoksa Ön ayar oluştur'a tıklayın.
 5. Ön ayarınızı adlandırın ve ardından Seçenek ekle'ye tıklayın.

 6. Paket, kargo hizmeti veya sigorta gibi bir seçenek belirleyin.

 7. Ekle'ye tıklayın.

 8. İsteğe bağlı: Bu ön ayara uygulamak istediğiniz diğer seçenekleri ekleyin.

 9. Kayıtyap ' a tıklayın.

Ön ayarları düzenleme

Shopify Shipping etiketlerini tek tek veya toplu olarak satın alırken ön ayarınız içindeki seçenekleri düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

Toplu olarak etiket satın alırken ön ayarı düzenleme

 1. Shopify yöneticinizden Siparişler'e gidin.

 2. Gönderilmemiş siparişlerin yanındaki onay kutularından Shopify Shipping etiketleri için uygun olanları seçin.

 3. Kargo etiketleri oluştur'a tıklayın. Birden fazla konumdan gönderim yapıyorsanız uygun konumu seçin ve Devam'a tıklayın.

 4. Siparişin yanındaki onay kutusunu seçin.

 5. 1 sipariş seçildi'ye ve ardından Yönet'e tıklayın.

 6. Düzenlemek istediğiniz ön ayarın yanındaki kalem simgesine tıklayın ve ardından aşağıdakini yapın:

  • Bir seçeneği silmek için seçeneğin yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
  • Bir seçeneği düzenlemek için seçeneğin yanındaki kalem simgesine tıklayın, bu seçenek üzerinde değişiklikler yapın ve ardından Kaydet'e tıklayın.
 7. Kaydet'e ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Ayrı ayrı etiket satın alırken ön ayarı düzenleme

 1. Shopify yöneticinizden Siparişler'e gidin.

 2. Gönderilmemiş ürünler içeren bir siparişe tıklayın.

 3. Gönderilmedi bölümünde Kargo etiketi oluştur'a tıklayın.

 4. ÖN AYARLAR bölümünde, Ön ayarları yönet'e tıklayın.

 5. Düzenlemek istediğiniz ön ayarın yanındaki kalem simgesine tıklayın ve ardından aşağıdakini yapın:

  • Bir seçeneği silmek için seçeneğin yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
  • Bir seçeneği düzenlemek için seçeneğin yanındaki kalem simgesine tıklayın, bu seçenek üzerinde değişiklikler yapın ve ardından Kaydet'e tıklayın.
 6. Önce Kaydet'e, ardından Bitti'ye tıklayın.

Ön ayarları silme

Shopify Shipping etiketlerini tek tek veya toplu olarak satın alırken ön ayarlarınızı silebilirsiniz.

Toplu olarak etiket satın alırken ön ayar silme

 1. Shopify yöneticinizden Siparişler'e gidin.

 2. Gönderilmemiş siparişlerin yanındaki onay kutularından Shopify Shipping etiketleri için uygun olanları seçin.

 3. Kargo etiketleri oluştur'a tıklayın. Birden fazla konumdan gönderim yapıyorsanız uygun konumu seçin ve Devam'a tıklayın.

 4. Siparişin yanındaki onay kutusunu seçin.

 5. 1 sipariş seçildi'ye ve ardından Yönet'e tıklayın.

 6. Silmek istediğiniz ön ayarın yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.

 7. Kayıtyap ' a tıklayın.

Ayrı ayrı etiket satın alırken ön ayar silme

 1. Shopify yöneticinizden Siparişler'e gidin.

 2. Gönderilmemiş ürünler içeren bir siparişe tıklayın.

 3. Gönderilmedi bölümünde Kargo etiketi oluştur'a tıklayın.

 4. ÖN AYARLAR bölümünde, Ön ayarları yönet'e tıklayın.

 5. Silmek istediğiniz ön ayarın yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.

 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene