Müşteri meta alanı ekle

Müşteri Meta alanı ekle işlemi, iş akışını tetikleyen müşteriye bir Meta alan ekler veya bu müşteride mevcut bir Meta alanı günceller.

Alanlar

Müşteri Meta alanı ekle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Müşteri Meta alan ekle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, Meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, Meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, Meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.
Değer Gereklidir. Değer, Meta alanında saklanan bilgilerdir. Değer, Meta alanın türünden bağımsız olarak her zaman bir dize olarak saklanır.
Tür Meta alan değerinin veri türü.

Tetikleyiciler

Müşteri Meta alanı ekle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Müşteri kimliği alanı, müşteriyi Meta alan eklemek için tanımlar. Müşteri kimliği varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Müşteri Meta alanı ekle, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Müşteri oluşturulduğunda müşteri Meta alanı ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, yeni oluşturulan tüm müşterilere bir müşteri Meta alanı eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene