Envanter adedi değiştirildi

Envanter adedi değiştirildi tetikleyicisi, belirli bir ürünün envanteri değiştirildiğinde iş akışı başlatır. Envanter değişikliğinin kaynağı sipariş, envanterde yapılan manuel bir değişiklik veya envanter adetlerini değiştiren bir uygulama olabilir.

İşlemler

Aşağıdaki işlemler, Envanter adedi değiştirildi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

Örnekler

Sıfırdan az veya sıfıra eşit olan envanter sıfırdan fazla olarak değiştiğinde ürün yayınlayan bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir ürünün envanter adedi sıfırdan az veya sıfıra eşitken, sıfırdan fazla durumuna geçtiğinde ürün kullanıma sunulur.

Envanter adedi değiştirildi tetikleyicisini test etme

Bu tetikleyici ile başlayan iş akışını test etmek için bir ürünün envanterini değiştirin.

API ayrıntıları

Envanter adedi değiştirildi tetikleyicisi, işlemlerin Product Graphql API nesnesi ile yapılmasına izin verir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene