Flow için şablon değişkenleri

İş akışınızda müşteriye, siparişe veya ürüne ilişkin ayrıntıları eklemek için eylemlere şablon değişkenleri ekleyin.

Şablon değişkenleri, iş akışı çalıştırıldığında değerlerle değiştirilen yer tutuculardır. Bu değişkenler, iş akışlarınıza katılan müşterilerin, siparişlerin ve ürünlerin özniteliklerini tanımlar. Örneğin, sipariş numarası, sipariş fiyatı, müşteri adı vb. için şablon değişkenleri vardır.

Şablon değişkenlerinin çoğunun adları kendini tarif eder. Örneğin, ürünün adını görüntüleyen şablon değişkenidir {{ product.title }}. Mesaj gönderildiğinde bu değişken, sipariş edilen ürünün adıyla değiştirilir: Large Coffee Mug.

İşlemlere şablon değişkenleri ekleme

Şablon değişkeni ekle bağlantısını içeren herhangi bir metin alanına şablon değişkenleri ekleyebilirsiniz. İlgili alanın altındaki Şablon değişkeni ekle bağlantısına tıklayın ve ardından listeden bir değişken seçin.

Şablon değişkeni ekle listesindeki şablon değişkenleri filtrelenir. böylece yalnızca, seçtiğiniz tetikleyici için geçerli olan değişkenleri görürsünüz. Listeden bir değişken seçtikten sonra doğru şekilde biçimlendirilir ve sizin için metin kutusuna eklenir.

Şablon değişkenleri

Müşteri oluşturuldu işlemi için geçerli değişkenler:

 • Müşteri değişkenleri
 • Mağaza değişkenleri

Envanter adedi değiştirildi ve Ürün eklendi işlemleri için geçerli değişkenler:

 • Ürün değişkenleri
 • Mağaza değişkenleri

Sipariş tutar ödendi ve Siparişin risk analizi yapıldı işlemleri için geçerli değişkenler:

 • Sipariş değişkenleri
 • Mağaza değişkenleri

Sipariş gönderildi işlemi için geçerli olan değişkenler:

 • Gönderim değişkenleri
 • Sipariş değişkenleri
 • Mağaza değişkenleri

Sipariş için para iadesi yap eylemi için geçerli olan değişkenler:

 • Sipariş değişkenleri
 • Para iadesi değişkenleri
 • Mağaza değişkenleri

Müşteri değişkenleri

Aşağıdaki tabloda, müşterilerinizle ilgili şablon değişkenleri açıklanmaktadır:

Şablon değişkenleri ve bunların açıklamaları.
Değişken adı Açıklama
customer.acceptsMarketing Müşterinin pazarlama materyalleri almaya karar verip vermediği.
customer.averageOrderAmountV2.amount Müşterinin sipariş başına harcadığı ortalama tutar.
customer.canDelete Satıcının, müşteriden mağazadan silmesini sağlayıp sağlayamaması.
customer.createdAt Müşterinin mağazaya eklendiği tarih ve saattir.
customer.displayName Müşterinin adının tamamı soyadı temelinde tam adı.
customer.email
customer.firstName
customer.hasNote Müşterinin onlarla ilişkili bir notu olup olmaması.
customer.hasTimelineComment Satıcının, müşterinin sayfasında müşteri hakkında zaman akışı yorumları ekleyip eklemediği.
customer.id Genel benzersiz tanımlayıcı.
customer.lastName
customer.lifetimeDuration Müşterinin mağazaya ilk eklendiğinden beri zaman.
customer.note Satıcı tarafından yazılmış müşteri hakkında not.
customer.ordersCount Müşterinin, yaşam süresince mağazada yaptığı siparişlerin sayısı.
customer.phone
customer.state Müşterinin bulunduğu eyalet veya il.
customer.taxExempt Müşterinin siparişlerinde vergi tahsil edilmesinin muafiyeti olup olmadığı.
customer.totalSpent Müşterinin, kullanım süresince siparişlerde harcadığı toplam tutar.
customer.UpdatedAt Müşterinin en son güncellenme tarihi ve tarihi.
customer.verifiedEmail E-posta adresinin doğru şekilde biçimlendirilmiş olup olmadığı.
customer.defaultAddress.address1 1. adres satırı (Sokak adresi/Posta kutusu/Şirket adı).
customer.defaultAddress.address2 2. adres satırı (Apartman/Daire/Birim/Bina).
customer.defaultAddress.city Şehir/İlçe/Mahalle/Kasaba/Köy.
customer.defaultAddress.company Şirket/Organizasyon/Hükümet.
customer.defaultAddress.country Eyalet/İlçe/İl/bölge.
customer.defaultAddress.countryCode İki harfli ülke kodu.
customer.defaultAddress.firstName Müşterinin adı.
customer.defaultAddress.formattedArea Şehir, il ve ülkenin virgülle ayrılmış listesi.
customer.defaultAddress.lastName Müşterinin soyadı.
customer.defaultAddress.latitude Müşteri adresinin enlem koordinatı.
customer.defaultAddress.longitude Müşteri adresinin boylam koordinatı.
customer.defaultAddress.name Ad + soyadı temelinde müşterinin adı.
customer.defaultAddress.phone Müşterinin benzersiz telefon numarası.
customer.defaultAddress.province Eyalet/İlçe/İl/bölge.
customer.defaultAddress.provinceCode İki harfli il veya eyalet kodu.
customer.defaultAddress.zip Posta kodu.
customer.image.altText Bir görselin yapısını veya içeriğini paylaşmak için sözcük veya tümcecik.
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress Fatura adresinin kargo adresiyle eşleşip eşleştirmediğini gösterir.
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing Müşterinin pazarlama materyalleri almaya karar verip vermediği.
customer.lastOrder.canMarkAsPaid Siparişin ödenen olarak manuel olarak işaretlenip işaretlenemeyeceğini belirtir.
customer.lastOrder.cancelReason Siparişin iptal nedeni.
customer.lastOrder.capturable Siparişin ödemesi kaydedilip kaydedilemeyeceğini belirtir.
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Sipariş düzeyi indirimin tutarı (satır öğesi indirimleri dahil değildir).
customer.lastOrder.clientIp Bu siparişle ilişkili istemcinin IP adresi.
customer.lastOrder.closed Siparişi kapatıp kapatılmadığını.
customer.lastOrder.confirmed Envanter sipariş için rezerve edilip edilmediğini belirtir.
customer.lastOrder.currencyCode Sipariş sırasında mağazanın para birimi.
customer.lastOrder.customerLocale
customer.lastOrder.discountCode Müşteri tarafından sağlanan indirim kodu.
customer.lastOrder.displayFinancialStatus Satıcıya gösterilebilecek siparişin finansal durumu.
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus Satıcıya gösterilebilecek Siparişin gönderim durumu.
customer.lastOrder.email Müşteri tarafından sağlanan e-posta adresi.
customer.lastOrder.fulfillable Gönderilebilecek ürün olup olmadığı.
customer.lastOrder.fullyPaid Siparişin tam olarak ödenen olsun.
customer.lastOrder.hasTimelineComment Satıcının siparişe Timeline Yorumları eklediği.
customer.lastOrder.landingPageDisplayText
customer.lastOrder.name Siparişte görünen siparişin benzersiz tanımlayıcısı.
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount Sipariş için net ödeme, toplam alınır: Toplam tutarın para iadesini temel alır.
customer.lastOrder.note Siparişle ilişkili notun içeriği.
customer.lastOrder.phone Müşteri tarafından sağlanan telefon numarası.
customer.lastOrder.referralCode Müşterinin mağazanızı ziyaret etmek için tıkladığı bağlantısından pazarlama yönlendirme kodu.
customer.lastOrder.referrerDisplayText Müşteriye online mağazanıza gönderilen web sitesi.
customer.lastOrder.refundable Siparişin iade edilip edilemeyeceği.
customer.lastOrder.requiresShipping Siparişte herhangi bir satır öğesinin fiziksel kargo gerektirip uygulanmayacağını belirtir.
customer.lastOrder.riskLevel Siparişin sahtekarlık riski düzeyi.
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Satır öğelerinin ve indirimlerin alt toplamı (kargo masrafları, kargo indirimi ve sipariş düzeyi indirimleri dahil değildir).
customer.lastOrder.taxesIncluded Vergilerin siparişin alt toplam fiyatına dahil edilip edilmediği.
customer.lastOrder.test Siparişin bir test olup olmadığı.
customer.lastOrder.totalCapturable Siparişi için yetkilendirilmiş veya tutulan tutar.
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Siparişten indirimli toplam tutar (sipariş düzeyi indirimleri ve satır öğesi indirimlerini içerir).
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount Siparişin toplam tutarı (vergiler ve indirimler dahildir).
customer.lastOrder.totalReceived Müşteri tarafından siparişin alındığı toplam tutar.
customer.lastOrder.totalRefunded Sipariş için toplam tutar iade edildi.
customer.lastOrder.totalShippingPrice Siparişin kargosu için tahsil edilen toplam tutar.
customer.lastOrder.totalTax Siparişe uygulanan tüm vergiler toplam.
customer.lastOrder.totalWeight Siparişin toplam ağırlığı (gram).
customer.lastOrder.unpaid Sipariş için ödeme yapılıp yapılmadığı.

Gönderim değişkenleri

Aşağıdaki tabloda, gönderim ile ilgili şablon değişkenleri açıklanmaktadır:

Gönderim ile ilgili şablon değişkenlerinin açıklamaları.
Değişken adı Açıklama
fulfillment.displayStatus Bu gönderim için insan tarafından okunabilir görüntüleme durumu.
fulfillment.id Genel benzersiz tanımlayıcı.
fulfillment.name Bu gönderim için insan tarafından okunabilir referans tanımlayıcısı.
fulfillment.status
fulfillment.totalQuantity
fulfillment.service.handle Bu gönderim hizmeti için insan tarafından okunabilen benzersiz tanımlayıcı.
fulfillment.service.inventoryManagement
fulfillment.service.productBased
fulfillment.service.serviceName
order.all_line_items_shippable

Sipariş değişkenleri

Aşağıdaki tabloda siparişlerle ilgili şablon değişkenleri açıklanmaktadır:

Siparişlerle ilgili şablon değişkenlerinin açıklamaları.
Değişken adı Açıklama
order.billingAddressMatchesShippingAddress Fatura adresinin kargo adresiyle eşleşip eşleştirmediğini gösterir.
order.buyerAcceptsMarketing Müşterinin pazarlama materyalleri almaya karar verip vermediği.
order.canMarkAsPaid Siparişin ödenen olarak manuel olarak işaretlenip işaretlenemeyeceğini belirtir.
order.cancelReason Siparişin iptal nedeni.
order.cancelledAt Siparişin iptal edildiği tarih ve zaman.
order.capturable Siparişin ödemesi kaydedilip kaydedilemeyeceğini belirtir.
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Sipariş düzeyi indirimin tutarı (satır öğesi indirimleri dahil değildir).
order.clientIp Bu siparişle ilişkili istemcinin IP adresi.
order.closed Siparişi kapatıp kapatılmadığını.
order.closedAt Siparişin iptal edildiği tarih ve zaman.
order.confirmed Envanter sipariş için rezerve edilip edilmediğini belirtir.
order.createdAt Siparişin oluşturulduğu tarih ve zaman.
order.currencyCode Sipariş sırasında mağazanın para birimi.
order.customerLocale
order.discountCode Müşteri tarafından sağlanan indirim kodu.
order.displayFinancialStatus Satıcıya gösterilebilecek siparişin finansal durumu.
order.displayFulfillmentStatus Satıcıya gösterilebilecek Siparişin gönderim durumu.
order.email Müşteri tarafından sağlanan e-posta adresi.
order.fulfillable Gönderilebilecek ürün olup olmadığı.
order.fullyPaid Siparişin tam olarak ödenen olsun.
order.hasTimelineComment Satıcının siparişe Timeline Yorumları eklediği.
order.id Genel benzersiz tanımlayıcı.
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml
order.lineItems Sipariş satır öğeleri dizisi.
order.name Siparişte görünen siparişin benzersiz tanımlayıcısı.
order.netPaymentSet.shopMoney.amount Sipariş için net ödeme, toplam alınır: Toplam tutarın para iadesini temel alır.
order.note Siparişle ilişkili notun içeriği.
order.phone Müşteri tarafından sağlanan telefon numarası.
order.presentmentCurrencyCode Bu sipariş için müşterinin ödeme para birimi.
order.processedAt Siparişin işlendiği tarih ve zaman.
order.customerJourney.lastVisit.referralCode Müşterinin mağazanızı ziyaret etmek için tıkladığı bağlantısından pazarlama yönlendirme kodu.
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml Müşteriye online mağazanıza gönderilen web sitesi.
order.refundable Siparişin iade edilip edilemeyeceği.
order.requiresShipping Siparişte herhangi bir satır öğesinin fiziksel kargo gerektirip uygulanmayacağını belirtir.
order.riskLevel Siparişin sahtekarlık riski düzeyi.
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Satır öğelerinin ve indirimlerin alt toplamı (kargo masrafları, kargo indirimi ve sipariş düzeyi indirimleri dahil değildir).
order.taxesIncluded Vergilerin siparişin alt toplam fiyatına dahil edilip edilmediği.
order.test Siparişin bir test olup olmadığı.
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount Siparişi için yetkilendirilmiş veya tutulan tutar.
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Siparişten indirimli toplam tutar (sipariş düzeyi indirimleri ve satır öğesi indirimlerini içerir).
order.totalPriceSet.shopMoney.amount Siparişin toplam tutarı (vergiler ve indirimler dahildir).
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount Müşteri tarafından siparişin alındığı toplam tutar.
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount Sipariş için toplam tutar iade edildi.
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount Siparişin kargosu için tahsil edilen toplam tutar.
order.totalTaxSet.shopMoney.amount Siparişe uygulanan tüm vergiler toplam.
order.totalWeight Siparişin toplam ağırlığı (gram).
order.unpaid Sipariş için ödeme yapılıp yapılmadığı.
order.UpdatedAt Siparişin son değiştirildiği tarih ve zaman.
order.billingAddress.address1 1. adres satırı (Sokak adresi/Posta kutusu/Şirket adı).
order.billingAddress.address2 2. adres satırı (Apartman/Daire/Birim/Bina).
order.billingAddress.city Şehir/İlçe/Mahalle/Kasaba/Köy.
order.billingAddress.company Şirket/Organizasyon/Hükümet.
order.billingAddress.country Eyalet/İlçe/İl/bölge.
order.billingAddress.countryCodeV2 İki harfli ülke kodu.
order.billingAddress.firstName Müşterinin adı.
order.billingAddress.formattedArea Şehir, il ve ülkenin virgülle ayrılmış listesi.
order.billingAddress.lastName Müşterinin soyadı.
order.billingAddress.latitude Müşteri adresinin enlem koordinatı.
order.billingAddress.longitude Müşteri adresinin boylam koordinatı.
order.billingAddress.name Ad + soyadı temelinde müşterinin adı.
order.billingAddress.phone Müşterinin benzersiz telefon numarası.
order.billingAddress.province Eyalet/İlçe/İl/bölge.
order.billingAddress.provinceCode İki harfli il veya eyalet kodu.
order.billingAddress.zip Posta kodu.
order.publication.name Yayının adı.
order.publication.supportsFuturePublishing Bu yayının gelecekteki yayımlama özelliğini destekleyip desteklemediğini belirtir.
order.customer.acceptsMarketing Müşterinin pazarlama materyalleri almaya karar verip vermediği.
order.customer.averageOrderAmountV2.amount Müşterinin sipariş başına harcadığı ortalama tutar.
order.customer.canDelete Satıcının, müşteriden mağazadan silmesini sağlayıp sağlayamaması.
order.customer.displayName Müşterinin adının tamamı soyadı temelinde tam adı.
order.customer.email
order.customer.firstName
order.customer.hasNote Müşterinin onlarla ilişkili bir notu olup olmaması.
order.customer.hasTimelineComment Satıcının, müşterinin sayfasında müşteri hakkında zaman akışı yorumları ekleyip eklemediği.
order.customer.lastName
order.customer.lifetimeDuration Müşterinin mağazaya ilk eklendiğinden beri zaman.
order.customer.note Satıcı tarafından yazılmış müşteri hakkında not.
order.customer.ordersCount Müşterinin, yaşam süresince mağazada yaptığı siparişlerin sayısı.
order.customer.phone
order.customer.state Müşterinin bulunduğu eyalet veya il.
order.customer.taxExempt Müşterinin siparişlerinde vergi tahsil edilmesinin muafiyeti olup olmadığı.
order.customer.totalSpent Müşterinin, kullanım süresince siparişlerde harcadığı toplam tutar.
order.customer.verifiedEmail E-posta adresinin doğru şekilde biçimlendirilmiş olup olmadığı.
order.customerJourney.customerOrderIndex
order.customerJourney.daysToConversion
order.displayAddress.address1 1. adres satırı (Sokak adresi/Posta kutusu/Şirket adı).
order.displayAddress.address2 2. adres satırı (Apartman/Daire/Birim/Bina).
order.displayAddress.city Şehir/İlçe/Mahalle/Kasaba/Köy.
order.displayAddress.company Şirket/Organizasyon/Hükümet.
order.displayAddress.country Eyalet/İlçe/İl/bölge.
order.displayAddress.countryCodeV2 İki harfli ülke kodu.
order.displayAddress.firstName Müşterinin adı.
order.displayAddress.formattedArea Şehir, il ve ülkenin virgülle ayrılmış listesi.
order.displayAddress.lastName Müşterinin soyadı.
order.displayAddress.latitude Müşteri adresinin enlem koordinatı.
order.displayAddress.longitude Müşteri adresinin boylam koordinatı.
order.displayAddress.name Ad + soyadı temelinde müşterinin adı.
order.displayAddress.phone Müşterinin benzersiz telefon numarası.
order.displayAddress.province Eyalet/İlçe/İl/bölge.
order.displayAddress.provinceCode İki harfli il veya eyalet kodu.
order.displayAddress.zip Posta kodu.
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term
order.physicalLocation.isActive Bir konumun etkin olup olmadığını belirtir.
order.physicalLocation.name
order.physicalLocation.shipsInventory Bu konumun envanter gönderip göndermediğini gösterir.
order.shippingAddress.address1 1. adres satırı (Sokak adresi/Posta kutusu/Şirket adı).
order.shippingAddress.address2 2. adres satırı (Apartman/Daire/Birim/Bina).
order.shippingAddress.city Şehir/İlçe/Mahalle/Kasaba/Köy.
order.shippingAddress.company Şirket/Organizasyon/Hükümet.
order.shippingAddress.country Eyalet/İlçe/İl/bölge.
order.shippingAddress.countryCodeV2 İki harfli ülke kodu.
order.shippingAddress.firstName Müşterinin adı.
order.shippingAddress.formattedArea Şehir, il ve ülkenin virgülle ayrılmış listesi.
order.shippingAddress.lastName Müşterinin soyadı.
order.shippingAddress.latitude Müşteri adresinin enlem koordinatı.
order.shippingAddress.longitude Müşteri adresinin boylam koordinatı.
order.shippingAddress.name Ad + soyadı temelinde müşterinin adı.
order.shippingAddress.phone Müşterinin benzersiz telefon numarası.
order.shippingAddress.province Eyalet/İlçe/İl/bölge.
order.shippingAddress.provinceCode İki harfli il veya eyalet kodu.
order.shippingAddress.zip Posta kodu.
order.shippingLine.custom
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount
order.shippingLine.shippingRateHandle
order.shippingLine.title
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount

Ürün değişkenleri

Aşağıdaki tabloda, ürünlerle ilgili şablon değişkenleri açıklanmaktadır:

Ürünlerle ilgili şablon değişkenlerinin açıklamaları.
Değişken adı Açıklama
product.availablePublicationCount Bir ürünün, geri bildirim hataları içermeyen üzerinde yayınlandığı kanallar sayısı.
product.createdAt Ürünün oluşturulduğu tarih ve saattir.
product.defaultCursor Sayfalandırma içinde kullanmak için varsayılan bir imleç.
product.description Ürün açıklaması, HTML etiketlerine sahip tek satır kaldırıldı.
product.handle
product.hasOnlyDefaultVariant Ürünün varsayılan seçenek ve değer içeren tek bir varyasyon olup olmadığı.
product.hasOutOfStockVariants
product.id Genel benzersiz tanımlayıcı.
product.isGiftCard
product.publishedAt Ürünün online mağazada yayınlandığı tarih ve saattir.
product.productType
product.publicationCount Bir ürünün tarihinde yayınlandığı kanallar sayısı.
product.publishedOnCurrentChannel Ürünün, çağıran uygulamanın kanalına yayınlandığını kontrol edin.
product.templateSuffix
product.title
product.totalInventory
product.totalVariants
product.tracksInventory
product.UpdatedAt Ürünün en son değiştirildiği tarih ve saattir.
product.vendor
product.feedback.summary
product.seo.description SEO Açıklaması.
product.seo.title SEO Başlığı.
product_variant.availableForSale Ürün varyasyonunun satışa sunulup kullanılmadığını gösterir.
product_variant.barcode
product_variant.compareAtPrice
product_variant.defaultCursor Sayfalandırma içinde kullanmak için varsayılan bir imleç.
product_variant.displayName Ürünün başlığı + varyasyonun başlığına göre varyasyonun adını gösterir.
product_variant.harmonizedSystemCode
product_variant.id Genel benzersiz tanımlayıcı.
product_variant.inventoryManagement
product_variant.inventoryPolicy
product_variant.inventoryQuantity Varyasyonun toplam satılabilir adedi
product_variant.inventoryQuantityPrior
product_variant.position
product_variant.price
product_variant.requiresShipping
product_variant.sku
product_variant.taxable
product_variant.title
product_variant.weight
product_variant.weightUnit
product_variant.fulfillmentService.handle Bu gönderim hizmeti için insan tarafından okunabilen benzersiz tanımlayıcı.
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement
product_variant.fulfillmentService.productBased
product_variant.fulfillmentService.serviceName
product_variant.image.altText Bir görselin yapısını veya içeriğini paylaşmak için sözcük veya tümcecik.
product_variant.product.availablePublicationCount Bir ürünün, geri bildirim hataları içermeyen üzerinde yayınlandığı kanallar sayısı.
product_variant.product.defaultCursor Sayfalandırma içinde kullanmak için varsayılan bir imleç.
product_variant.product.description Ürün açıklaması, HTML etiketlerine sahip tek satır kaldırıldı.
product_variant.product.handle
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant Ürünün varsayılan seçenek ve değer içeren tek bir varyasyon olup olmadığı.
product_variant.product.hasOutOfStockVariants
product_variant.product.isGiftCard
product_variant.product.productType
product_variant.product.publicationCount Bir ürünün tarihinde yayınlandığı kanallar sayısı.
product_variant.product.publishedOnCurrentChannel Ürünün, çağıran uygulamanın kanalına yayınlandığını kontrol edin.
product_variant.product.templateSuffix
product_variant.product.title
product_variant.product.totalInventory
product_variant.product.totalVariants
product_variant.product.tracksInventory
product_variant.product.vendor

Para iadesi değişkenleri

Aşağıdaki tabloda, para iadeleriyle ilgili şablon değişkenleri açıklanmaktadır:

Para iadeleriyle ilgili şablon değişkenlerinin açıklamaları.
Değişken adı Açıklama
refund.id Genel benzersiz tanımlayıcı.
refund.note
refund.staffMember.active Personelin etkin olup olmadığı.
refund.staffMember.email
refund.staffMember.exists
refund.staffMember.firstName
refund.staffMember.isShopOwner Kullanıcının sahip olup olmadığı.
refund.staffMember.lastName
refund.staffMember.name
refund.staffMember.phone

Mağaza değişkenleri

Aşağıdaki tabloda, mağazalarla ilgili şablon değişkenleri açıklanmaktadır:

Mağazalarla ilgili şablon değişkenlerinin açıklaması.
Değişken adı Açıklama
shop.channelCount Kanal sayısını gösterir.
shop.checkoutApiSupported Mağazanın Ödeme API'si üzerinden ödeme destekleyip desteklemediğini belirtir.
shop.currencyCode
shop.customerAccounts
shop.description
shop.email
shop.ianaTimezone
shop.myshopifyDomain
shop.name
shop.limitedPendingOrderCount.count
shop.setupRequired
shop.taxShipping Kargo için vergiler tahsil edilip edilmediğini belirtir.
shop.taxesIncluded Geçerli vergilerin ürün fiyatlarına dahil edilip edilmediği ayarlama.
shop.weightUnit
shop.billingAddress.address1 1. adres satırı (Sokak adresi/Posta kutusu/Şirket adı).
shop.billingAddress.address2 2. adres satırı (Apartman/Daire/Birim/Bina).
shop.billingAddress.city Şehir/İlçe/Mahalle/Kasaba/Köy.
shop.billingAddress.company Şirket/Organizasyon/Hükümet.
shop.billingAddress.country Eyalet/İlçe/İl/bölge.
shop.billingAddress.countryCode İki harfli ülke kodu.
shop.billingAddress.firstName Müşterinin adı.
shop.billingAddress.formattedArea Şehir, il ve ülkenin virgülle ayrılmış listesi.
shop.billingAddress.lastName Müşterinin soyadı.
shop.billingAddress.latitude Müşteri adresinin enlem koordinatı.
shop.billingAddress.longitude Müşteri adresinin boylam koordinatı.
shop.billingAddress.name Ad + soyadı temelinde müşterinin adı.
shop.billingAddress.phone Müşterinin benzersiz telefon numarası.
shop.billingAddress.province Eyalet/İlçe/İl/bölge.
shop.billingAddress.provinceCode İki harfli il veya eyalet kodu.
shop.billingAddress.zip Posta kodu.
shop.countriesInShippingZones.includeRestOfWorld Kargo bölgelerinde "Dünyanın geri kalanı" tanımlanıp tanımlanmadığı.
shop.features.branding Mağazanın marka öğeleri.
shop.features.financialReports
shop.features.harmonizedSystemCode Ürünler üzerinde Armonize Sistem kodlarını göster. sınır ötesi kargo gönderirken gümrükler için kullanılmaktadır.
shop.features.liveView Canlı görünümün gösterilmesi gerekip gerekmez. Canlı görünüm, deneme sürümünde bulunan veya vitrin sahibi olmayan satıcılardan gizlenir.
shop.features.shopifyPlus
shop.features.showMetrics Metrikleri gösterip gösterilmeyeceğini belirtir. Ölçümler, yeni satıcılar için anlamlı hale gelene kadar gizlenir.
shop.features.storefront
shop.primaryDomain.host Alan adının ana bilgisayar adıdır (ör: example.com).
shop.primaryDomain.sslEnabled SSL'nin etkin olup olmadığı.
shop.resourceLimits.maxProductOptions İzin verilen maksimum ürün seçeneği sayısı.
shop.resourceLimits.maxProductVariants İzin verilen maksimum varyasyon sayısı.
shop.resourceLimits.redirectLimitReached Mağazanın, kaynaklar için yapabileceğiniz URL yönlendirmelerinin sayısının sınırına ulaşıp erişmediğini belirtir.

order.lineItems nesnesi için şablon değişkenleri

Shopify Liquid ile çalışma deneyimine sahipseniz iş akışlarınızda Liquid etiketleri gibi gelişmiş özellikleri kullanabilirsiniz. Örneğin her bir ürün siparişinin adı, SKU'su ve fiyatı gibi satır öğesi ayrıntılarını listelemek için for loop etiketini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için order.lineItems nesnesinden yararlanabilirsiniz. Nitelik bakımından order.lineItems nesnesi, Shopify Liquid belgelerinde açıklanan line_item nesnesinden biraz farklı özellikler taşır.

order.lineItems nesnesinin kullanıldığı mesaj örneklerini görün.

Flow'da order.lineItems nesnesi için desteklenen şablon değişkenleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

order.lineItems nesnesi için desteklenen şablon değişkenleriyle ilgili açıklama.
Şablon değişkeni Veri türü Açıklama
canRestock Boole Satır öğesinde sipariş edilen ürünün iade edilmesi veya siparişi iptal edilebilmesi için stok değiştirilebilmesini sağlayabilirsiniz.
totalDiscountSet.shopMoney.amount Money Satır öğeye uygulanan indirimin tutarı.
discountedUnitPrice Money Adet başına indirim uygulandıktan sonra ürün varyasyonunun birim fiyatı.
fulfillableQuantity Tam sayı Hâlâ gönderilmesi gereken ürün varyasyonlarının sayısı. Bu değer, _quantity - max(refunded_quantity, fulfilled_quantity) - pending_fulfilled_quantity - open_fulfilledquantity değerine dayanır.
fulfillmentStatus Dize Sipariş süresince, satır öğeleri gönderildi cinsinden ne kadar uzağa getirilir. Geçerli değerler: gönderildi, null veya kısmi.
ad Dize Sipariş edilen ürünün adı.
nonFulfillableQuantity Tam sayı Gönderilemeyen satır öğesi sayısı.
originalTotal Money Satır öğesinin, sipariş edilen adetle çarpılan varyasyonun orijinal birim fiyatına göre toplam fiyatı (indirimsiz).
originalUnitPriceSet MoneyBag Herhangi bir indirim uygulanmadan varyasyon fiyatı.
quantity Sayı Sipariş edilen varyasyon ürünleri sayısı.
refundableQuantity Tam sayı Satır öğesinde, para iadesini verebilecek ürün sayısı.
requiresShipping Boole Varyasyon için fiziksel kargo gerekli olup olmadığı.
sku Dize Varyasyon SKU numarası.
vergiye tabi Boole Varyasyonun vergilendirilebilir olup olmadığı.
title Dize Ürünün veya varyasyonun başlığı (Bu alan yalnızca özel satır ürünleri için geçerlidir).
totalDiscount Money Siparişte indirimli toplam tutar. Satır öğesi ve sipariş düzeyi indirimleri içerir.
unfulfilledDiscountedTotal Money
unfulfilledOriginalTotal Money
unfulfilledQuantity Tam sayı
variantTitle Dize Varyasyonun adı.
vendor Dize Varyasyonu yapan satıcının adı.

Gelişmiş özellik

Shopify Liquid kodunu yazmaya yönelik deneyim sahibi bir geliştiriciyseniz şablon değişkenlerinizi yazmak için Liquid'i de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Flow'da Liquid desteği bölümüne bakın.

Örnekler

Şablon değişkenlerini kullanan mesajların ve notların örneklerini görüntüleyin.

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene