Yeni Flow'daki tetikleyiciler ve işlemler

Bir iş akışında kullanabileceğiniz işlemler, iş akışlarını başlatmak için kullandığınız tetikleyici tarafından belirlenir. Tetikleyici etkinlik oluştuğunda işlemler gerçekleşir veya bir koşulu karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir.

Tetikleyiciler ve işlemler referansı

Taslak sipariş oluşturuldu

Taslak sipariş oluşturuldu tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama taslak sipariş oluşturduğunda başlar.

Önemli hususlar

Bu tetikleyici yalnızca yeni oluşturulan taslak siparişler için geçerlidir. Taslak sipariş oluşturuldu tetikleyicisini kullanan iş akışından önce oluşturulan taslak siparişler ve satır öğesi içermeyen taslak siparişler bir iş akışının başlamak için bu tetikleyiciyi kullanmasına neden olmaz.

Taslak sipariş tetikleyicisi kullanan iş akışları, siparişleri etkilemez. Bunun yerine, siparişleri etkilemesi için Sipariş oluşturuldu tetikleyicisini kullanın.

İşlemler

Taslak sipariş oluşturuldu tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Order Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, taslak sipariş oluşturuldu tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri etiketleri ekle
 • Taslak sipariş etiketleri ekle
  Taslak sipariş bir siparişe dönüştürüldükten sonra bu etiketler sipariş etiketleri olur.
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Taslak sipariş meta alanını oluştur
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Mağazanın meta alanını oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Taslak sipariş etiketlerini kaldır
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Taslak sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Taslak sipariş oluşturulduğunda müşteriye etiket ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, eklendiği bir taslak sipariş oluşturulduğunda müşteri hesabına bir etiket eklenir.

Taslak sipariş silindi

Taslak sipariş silindi tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama taslak sipariş sildiğinde başlar.

Önemli hususlar

Taslak sipariş tetikleyicisinin kullanıldığı iş akışları, siparişleri etkilemez. Bunun yerine, siparişleri etkilemesi için Sipariş silindi tetikleyicisini kullanın.

İşlemler

Taslak sipariş silindi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Order Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, taslak sipariş silindi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil

Örnek

Taslak sipariş silindiğinde e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, taslak sipariş silindiğinde e-posta gönderilir.

Ürün silindi

Ürün silindi tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama Shopify yöneticisinden ürün sildiğinde başlar.

Önemli hususlar

Silinen ürünler geri yüklenemez. Bu nedenle, silme işlemini geri alan bir iş akışı oluşturamazsınız.

İşlemler

Ürün silindi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Product Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, ürün silindi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil

Örnek

Sipariş silindiğinde e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir ürün silindiğinde e-posta gönderilir.

Müşteri profili oluşturuldu

Müşteri profili oluşturuldu tetikleyicisi, mağazanızda yeni bir müşteri sipariş verdiğinde veya bir müşteri profili kullanıcı tarafından manuel olarak oluşturulduğunda başlar.

Önemli hususlar

Bu tetikleyici yalnızca yeni oluşturulan müşteri profilleri için geçerlidir. Mevcut bir müşteri profilinin düzenlenmesi, müşteri profili oluşturuldu tetikleyicisini başlatmaz.

İşlemler

Müşteri profili oluşturuldu tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Customer Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, müşteri siparişi oluşturuldu tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri meta alanı ekle
 • Müşteri etiketleri ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Müşteri meta alanını kaldır
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Müşteri profili oluşturulduğunda müşteri etiketi ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir müşteri profili oluşturulduğunda müşteri hesabına etiket eklenir.

Müşteri silindi

Müşteri silindi tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama Shopify yöneticisinden müşteri profili sildiğinde başlar.

Önemli hususlar

Sipariş geçmişi olan müşteri profilleri silinemez ancak devre dışı bırakılabilir. Bir müşteri hesabı devre dışı bırakıldığında çalışan iş akışı oluşturmak için müşteri hesabı devre dışı bırakıldı tetikleyicisi'ne bakın.

İşlemler

Müşteri silindi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Customer Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, müşteri silindi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnekler

Müşteri silindiğinde e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, müşteri silindiğinde e-posta gönderilir.

Müşteri hesabı etkinleştirildi

Müşteri hesabı etkinleştirildi tetikleyicisi, bir müşteri profili, müşteri hesabına dönüştüğünde başlar. Durumdaki bu değişiklik, müşteri hesap oluşturma daveti e-postasını kabul ettiğinde veya mağazanızdaki ödeme sırasında bilgi gönderdiğinde gerçekleşir.

İşlemler

Müşteri hesabı etkinleştirildi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Customer Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, müşteri hesabı etkinleştirildi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri meta alanı ekle
 • Müşteri etiketleri ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'lerini sil
 • Müşteri meta alanını kaldır
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Müşteri hesabı etkinleştirildiğinde müşteri etiketi ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, müşteri hesabı etkinleştirildiğinde müşteri etiketi eklenir.

Müşteri hesabı devre dışı bırakıldı

Müşteri hesabı devre dışı bırakıldı tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulamada Shopify yöneticisinde müşteri hesabı devre dışı bıraktığında başlar.

İşlemler

Müşteri hesabı devre dışı bırakıldı tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Customer Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, müşteri hesabı etkinleştirildi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri meta alanı ekle
 • Müşteri etiketleri ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'lerini sil
 • Müşteri meta alanını kaldır
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Müşteri hesabı devre dışı bırakıldığında müşteri etiketi ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, müşteri hesabı devre dışı bırakıldığında etiket eklenir.

Envanter adedi değiştirildi

Envanter adedi değiştirildi tetikleyicisi, belirli bir üründeki mevcut envanteri azaltan bir sipariş verildiğinde gerçekleşir.

Önemli hususlar

Envanter adedi değiştirildi tetikleyicisiyle bir iş akışı başlatmak için ürünlerde Adedi takip et seçeneği işaretli olmalıdır. Taslak siparişler, siparişe dönüştürülene kadar mevcut envanteri etkilemez. Bu tetikleyici, ürünleri etkileyen koşulların ve işlemlerin kullanımına izin verir. Envanter ürünlerini etkileyen iş akışları için, envanter ürünü oluşturuldu tetikleyicisi'ne bakın.

İşlemler

Envanter adedi değiştirildi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Product Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, envanter adedi değiştirildi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Ürün etiketleri ekle
 • Ürünü koleksiyona ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Ürün meta alanını oluştur
 • Ürün varyasyonu meta alanını oluştur
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Ürünü gizle
 • Ürünü yayınla
 • Ürünü koleksiyondan kaldır
 • Ürün meta alanını kaldır
 • Ürün etiketlerini kaldır
 • Ürün varyasyonu meta alanını kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnekler

Sıfırdan az olan envanter sıfırdan fazla olarak değiştiğinde ürün yayınlayan bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir ürünün envanter adedi sıfırdan azken, sıfırdan fazla durumuna geçtiğinde ürün kullanıma sunulur.

Mağazaya ürün eklendi

Ürün mağazaya eklendi tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama Shopify yöneticisinde ürün eklediğinde başlar.

Önemli hususlar

Bu tetikleyici yalnızca yeni ürünler için geçerlidir. Mevcut bir ürüne yeni varyasyon eklendiğinde başlamaz. Yeni bir varyasyon eklendiğinde başlayan iş akışları için, ürün varyasyonu eklendi tetikleyicisi'ne bakın. Ürün mağazaya eklendi tetikleyicisi, yeni bir ürün Shopify yöneticisine eklendiğinde (Online Mağaza satış kanallarına eklenip eklenmediğine bakılmaksızın) başlar.

İşlemler

Ürün mağazaya eklendi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Product Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, envanter adedi değiştirildi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Ürün etiketleri ekle
 • Ürünü koleksiyona ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Ürün meta alanını oluştur
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'lerini sil
 • Ürünü gizle
 • Ürünü yayınla
 • Ürünü koleksiyondan kaldır
 • Ürün meta alanını kaldır
 • Ürün etiketlerini kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnek

Mağazaya eklenen ürünü koleksiyona dahil eden bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, ürün mağazaya eklendiğinde bir koleksiyona eklenir.

Sipariş iptal edildi

Sipariş iptal edildi tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama gönderilmemiş sipariş iptal ettiğinde başlar.

Önemli hususlar

Siparişi iptal etmek devam eden bir siparişi durdurur. Bu, sipariş silme işlemiyle aynı değildir. Bir sipariş silindiğinde başlayan iş akışları için sipariş silindi tetikleyicisi'ne bakın. Para iadesi ve stoka geri ekleme ayarlarınıza bağlı olarak, siparişin iptal edilmesi para iadesi oluşturuldu veya envanter ürünü oluşturuldu tetikleyicileriyle iş akışları başlatan koşullar oluşturabilir. Beklenmedik sonuçlara neden olabileceğinden, aynı anda birden fazla tetikleyiciyi başlatan iş akışları oluşturmaktan kaçının.

İşlemler

Sipariş iptal edildi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Order Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, sipariş iptal edildi tetikleyicisi ile başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri etiketleri ekle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Sipariş meta alanı ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Sipariş meta alanını kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • Gönderim talep etme
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

İptal edilen siparişi arşivleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir sipariş iptal edildiğinde bu sipariş arşivlenir.

Sipariş oluşturuldu

Sipariş oluşturuldu tetikleyicisi, müşteri tarafından sipariş verildiğinde veya bir taslak sipariş ödendi olarak işaretlenip siparişe dönüştüğünde başlar.

İşlemler

Sipariş oluşturuldu tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Order Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, sipariş oluşturuldu tetikleyicisi ile başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri etiketleri ekle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Sipariş meta alanı ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Sipariş meta alanını kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • Gönderim talep etme
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Sipariş oluşturulduğunda müşteri notunu güncelleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, müşteri yeni bir sipariş oluşturduğunda bu müşterinin notu güncellenir.

Sipariş silindi

Sipariş silindi tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama sipariş sildiğinde başlar.

Önemli hususlar

Siparişin silinmesi, siparişi Shopify yöneticisinden kaldırır. Bu sipariş iptali ile aynı değildir. Sipariş iptal edildiği zaman başlayan iş akışları için sipariş silindi tetikleyicisi'ne bakın.

İşlemler

Sipariş silindi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Order Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, sipariş silindi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnek

Sipariş silindiğinde e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, sipariş silindiğinde e-posta gönderilir.

Sipariş gönderildi

Sipariş gönderildi tetikleyicisi, siparişteki tüm satır öğeleri gönderildiğinde başlar.

Önemli hususlar

Bu tetikleyici, hem otomatik hem de manuel olarak gönderilen siparişler için geçerlidir. Kısmen gönderilen siparişler, sipariş gönderildi tetikleyicisiyle iş akışı başlatmaz.

İşlemler

Sipariş gönderildi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Order Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, sipariş gönderildi tetikleyicisi ile başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri etiketleri ekle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Sipariş meta alanı ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Sipariş meta alanını kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • Gönderim talep etme
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Gönderilen siparişi arşivleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, sipariş gönderildiğinde bu sipariş arşivlenir.

Sipariş tutarı ödendi

Sipariş ödendi tetikleyicisi, bir siparişin ödeme durumu ödendi olarak değiştirildiğinde başlar.

Kredi kartı ödemesi kaydedildikten veya manuel ödeme yöntemi kullanılan bir sipariş ödendi olarak işaretlendikten sonra sipariş durumu ödendi olarak değişir.

Önemli hususlar

Kısmen ödenen veya yetkilendirilen fonlar, sipariş ödendi tetikleyicisiyle iş akışı başlatmaz.

İşlemler

Sipariş ödendi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Order Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, sipariş ödendi tetikleyicisi ile başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri etiketleri ekle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Sipariş meta alanı ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Sipariş meta alanını kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • Gönderim talep etme
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Ödemesi yapılan siparişe etiket ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, ödemesi yapıldığında siparişe etiket eklenir.

Siparişin risk analizi yapıldı

Siparişin risk analizi yapıldı tetikleyicisi, bir siparişin sahtekarlık analizi tamamlandığında başlar.

Önemli hususlar

Sahtekarlık analizinin işlenmesi biraz zaman alır. Bu nedenle, siparişin risk analizi yapıldı ile başlayan iş akışları sipariş oluşturulduktan hemen sonra çalışmaz.

İşlemler

Sipariş risk analizi yapıldı tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Order Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, sipariş risk analizi yapıldı tetikleyicisi ile başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri etiketleri ekle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Sipariş meta alanı ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Sipariş meta alanını kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • Gönderim talep etme
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Risk düzeyi yüksekse siparişi iptal eden bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, risk düzeyi yüksekse sipariş iptal edilir.

Sipariş işlemi oluşturuldu

Sipariş işlemi oluşturuldu tetikleyicisi, bir siparişte işlem oluşturulduğunda başlatılır.

İşlemler

Sipariş işlemi oluşturuldu tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Sipariş Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, sipariş ödendi tetikleyicisi ile başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri etiketleri ekle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Sipariş meta alanı ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Sipariş meta alanını kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Sipariş işlemi oluşturulduğunda e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir sipariş işlemi oluşturulduğunda e-posta gönderilir.

Para iadesi oluşturuldu

Para iadesi oluşturuldu tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulamada kısmen ya da tamamen siparişin para iadesini yaparsa başlar.

Önemli hususlar

Siparişin para iadesinin yapılmasının ardından iade oluşturulamaz. Bu nedenle, iade oluşturmak için yapılan tüm işlemler başarısız olur. Para iadesi oluşturuldu tetikleyicisiyle başlayan bir iş akışında iade oluşturan işlemler kullanmayın.

Para iadesi ve stoka geri ekleme ayarlarınıza bağlı olarak, siparişin para iadesinin yapılması sipariş iptal edildi veya envanter ürünü oluşturuldu tetikleyicileriyle iş akışları başlatan koşullar oluşturabilir. Beklenmedik sonuçlara neden olabileceğinden, aynı anda birden fazla tetikleyiciyi başlatan iş akışları oluşturmaktan kaçının.

İşlemler

Para iadesi oluşturuldu tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Order Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, para iadesi oluşturuldu tetikleyicisi ile başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri etiketleri ekle
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Müşteri notunu güncelle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Sipariş notunu güncelle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Gönderim talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • E-posta gönder
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Sipariş meta alanı ekle
 • Mağaza meta alanı ekle

Örnek

Para iadesi oluşturulduğunda e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, para iadesi oluşturulduğunda e-posta gönderilir.

Koleksiyon silindi

Koleksiyon silindi tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama Shopify yöneticisinde koleksiyon sildiğinde başlar.

Önemli hususlar

Silinen koleksiyonlar geri yüklenemez. Bu nedenle, silme işlemini geri alan bir iş akışı oluşturamazsınız.

Koleksiyon silindi tetikleyicisiyle başlayan iş akışları, hem manuel hem otomatik koleksiyonlar için geçerlidir.

İşlemler

Koleksiyon silindi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Collection Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, koleksiyon silindi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnek

Koleksiyon silindiğinde e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, koleksiyon silindiğinde e-posta gönderilir.

Koleksiyon oluşturuldu

Koleksiyon oluşturuldu tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama Shopify yöneticisinde koleksiyon oluşturduğunda başlar.

Önemli hususlar

Koleksiyon oluşturuldu tetikleyicisiyle başlayan iş akışları, hem manuel hem otomatik koleksiyonlar için geçerlidir.

İşlemler

Koleksiyon oluşturuldu tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Collection Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, koleksiyon silindi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Mağaza meta alanı ekle
 • Koleksiyon meta alanını oluştur
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Koleksiyon meta alanını kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnek

Koleksiyon oluşturulduğunda e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, koleksiyon oluşturulduğunda e-posta gönderilir.

Ürün varyasyonu eklendi

Ürün varyasyonu eklendi tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama mevcut ürüne varyasyon eklediğinde başlar.

Önemli hususlar

Yeni bir ürün eklemek varsayılan bir varyasyon oluşturduğundan, Shopify yöneticisine yeni bir ürün eklendiğinde ürün varyasyonu eklendi tetikleyicisini kullanan iş akışları başlar. Bu tetikleyici, yeni bir ürün ekleme, mevcut ürünlerde varyasyon oluşturma, varyasyonları çoğaltma veya toplu işlemler gibi herhangi bir yöntemle oluşturulan varyasyonları etkiler.

İşlemler

Ürün varyasyonu eklendi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin ProductVariant Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, ürün varyasyonu eklendi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnek

Ürün varyasyonu eklendiğinde e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir ürün varyasyonu eklendiğinde e-posta gönderilir.

Ürün varyasyonu silindi

Ürün varyasyonu silindi tetikleyicisi, kuruluşunuzdaki kullanıcılar veya bir üçüncü taraf uygulama mevcut üründen varyasyon sildiğinde başlar.

Önemli hususlar

Mevcut bir ürün için varyasyon oluşturmak ürünün tek varsayılan varyasyonunu siler. Bu nedenle, ürün varyasyonu silindi tetikleyicisini kullanan iş akışları, zaten Shopify yöneticisinde olan bir ürüne varyasyon eklendiğinde başlar. Bu tetikleyici, ürün silme, ürünün varyasyonlarını silme veya toplu işlemler gibi herhangi bir yöntemle silinen varyasyonları etkiler.

İşlemler

Ürün varyasyonu silindi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin ProductVariant Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, ürün varyasyonu silindi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnek

Ürün varyasyonu silindiğinde e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir ürün varyasyonu silindiğinde e-posta gönderilir.

Gönderim oluşturuldu

Gönderim oluşturuldu tetikleyicisi, yeni bir gönderim oluşturulduğunda başlar.

İşlemler

Gönderim oluşturuldu tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin Fulfillment Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, gönderim oluşturuldu tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Müşteri etiketleri ekle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Sipariş meta alanı ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Müşteri etiketlerini kaldır
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Sipariş meta alanını kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • Gönderim talep etme
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • Müşteri notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Gönderim oluşturulduğunda sipariş etiketi ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, gönderim oluşturulduğunda etiket eklenir.

Gönderim etkinliği oluşturuldu

Gönderim etkinliği oluşturuldu tetikleyicisi, mevcut bir siparişin gönderim durumunda değişiklik gerçekleştiğinde başlar.

Önemli hususlar

Gönderim etkinliği oluşturuldu tetikleyicisi, üçüncü taraf gönderim hizmetlerinin teslim alındı, taşınıyor, teslim edildi gibi güncellemeleri için geçerlidir. Manuel gönderim etkinlikleri, gönderim etkinliği oluşturuldu ile iş akışı başlatmaz. Manuel gönderim iş akışları için sipariş gönderildi tetikleyicisi'ne bakın.

İşlemler

Gönderim etkinliği oluşturuldu tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin FulfillmentEvent Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, gönderim etkinliği oluşturuldu tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Sipariş meta alanı ekle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Sipariş meta alanını kaldır
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • Gönderim talep etme
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • Taslak sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.
 • Sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

Gönderim durumu teslim alım için hazır olduğunda e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir gönderim teslim alıma hazır olduğunda e-posta gönderilir.

Envanter ürünü oluşturuldu

Envanter ürünü oluşturuldu tetikleyicisi, bir ürün varyasyonuna ekli envanter ürünü oluşturulduğunda başlar.

Önemli hususlar

Envanter ürünü oluşturuldu tetikleyicisi, belirli bir ürün varyasyonu için envanter takibi etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bakılmaksızın başlar. Bu nedenle, yeni bir varyasyon oluşturma da dahil olmak üzere envantere ek yapıldığında bu tetikleyiciyi kullanan iş akışları başlar. Ürünleri ekleyen iş akışları için envanter adedi değiştirildi tetikleyicisi'ne bakın.

İşlemler

Envanter ürünü değiştirildi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin InventoryItem Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, envanter ürünü oluşturuldu tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnek

Takip edilmeyen bir envanter ürünü oluşturulduğunda e-posta gönderen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, takip edilmeyen bir envanter ürünü oluşturulduğunda e-posta gönderilir.

Envanter ürünü silindi

Envanter ürünü oluşturuldu tetikleyicisi, bir ürün varyasyonuna ekli envanter ürünü silindiğinde başlar.

Önemli hususlar

Envanter ürünü oluşturuldu tetikleyicisi, belirli bir ürün varyasyonu için envanter takibinin etkinleştirip etkinleştirilmediğine bakılmaksızın başlar.

İşlemler

Envanter ürünü silindi tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin InventoryItem Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, envanter ürünü silindi tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder

Örnek

Envanter ürünü silindiğinde e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, envanter ürünü silindiğinde e-posta gönderilir.

İhale işlemi oluşturuldu

İhale işlemi oluşturuldu tetikleyicisi, ödeme veya para iadesi gibi bir parasal işlemler gerçekleştiğinde başlar.

İşlemler

İhale işlemi oluşturuldu tetikleyicisinin kullanılması, işlemlerin TenderTransaction Graphql API nesnesiyle yapılmasına izin verir. Aşağıdaki işlemler, ihale işlemi oluşturuldu tetikleyicisiyle başlayan iş akışlarında kullanılabilir.

 • Sipariş meta alanı ekle
 • Sipariş satır öğesi ekle
 • Sipariş etiketi ekle
 • Mağaza meta alanı ekle
 • Siparişi arşivle
 • Siparişi iptal et
 • Ödemeyi kaydet
 • Yönlendirme URL'si oluştur
 • Yönlendirme URL'sini sil
 • Siparişi ödendi olarak işaretle
 • Sipariş meta alanını kaldır
 • Sipariş etiketlerini kaldır
 • Mağaza meta alanını kaldır
 • Gönderim talep etme
 • E-posta gönder
 • HTTP talebi gönder
 • Siparişi arşivden çıkar
 • Sipariş notunu güncelle
  Varsayılan olarak bu işlem, not içeriğinin yerini alır. Mevcut nota içerik eklemek istiyorsanız Not alanına şunu girin:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Örnek

10.000 veya üzeri bir ihale işlemi oluşturulduğunda e-posta gönderen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, 10.000 veya üzeri bir ihale işlemi oluşturulduğunda e-posta gönderilir.

Sipariş koşulları

Her biri farklı eylemlere neden olabilecek birden fazla koşul içeren iş akışları oluşturabilirsiniz. Koşulların sırası önemli. Koşullar yukarıdan aşağıya doğru kontrol edilir ve bir koşul karşılandıktan sonra denetim durur.

Koşulları ve işlemleri birleştirme

Bir büyük koşul yapmak için koşulları birleştirebilirsiniz. Koşullar birleştirildiğinde, koşulun tamamen doğru olması için koşulların tümünün karşılanması gerekir. Herhangi bir koşul karşılanmazsa tüm koşul yanlış olur. Aşağıdaki örnekte müşteri, pazarlama materyallerini kabul etmeli ve siparişin toplam fiyatı belirli bir eşiğe ulaşmış olmalıdır.

Müşterinin toplam harcama tutarını kontrol eden ve etiket ekleyen bir iş akışı örneği

Benzer şekilde, birden fazla eylemin çalıştırılabilmesi için eylemleri birleştirebilirsiniz. Bu örnekte, bir müşterinin, mağazada harcadığı toplam tutara göre bağlılık programı için uygun olup olmadığını denetlemek üzere birden fazla koşul kullanılır. Yukarıda verilen görselde aşağıdaki koşullar, göründüğü sırayla denetlenir.

 1. Toplam fiyat 1000 USD değerinden büyükse ve müşteri pazarlama malzemelerini kabul etmeyi kabul ederse Gold bağlılık etiketi ile etiketleyin.
 2. Toplam fiyat 1000 USD değerinden düşük ancak 500 USD'den fazlaysa ve müşteri pazarlama malzemelerini kabul etmeyi kabul ederse Silver bağlılık etiketi ile etiketleyin.
 3. Müşteri 200 USD'den fazla harcama yapmış olursa ve müşteri pazarlama malzemelerini kabul ederse Bronze bağlılık etiketi ile etiketleyin.

Mesaj gönderen işlemler

Size veya personelinize mesaj göndermesi için herhangi bir iş akışına işlem ekleyebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene