Kullanıcılar

Kullanıcılar ekleyip onlara mağazalara ve kuruluş özelliklerine erişim sağlayarak kuruluşunuzda görülebilecek öğeleri veya yapılabilecek işlemleri kontrol edebilirsiniz.

Shopify kuruluş yöneticisindeki Kullanıcılar sayfasından kullanıcılarınızın kuruluşunuzda aşağıdaki işlemler dahil olmak üzere neler yapabileceğini yönetebilirsiniz:

 • Belirli mağazalar içinde değişiklik yapma
 • Tüm mağazalarınızı etkileyebilen, kuruluş genelinde değişiklikler yapma
 • Kuruluş güvenlik gereksinimlerini değiştirme
 • Kullanıcı ekleme, askıya alma veya kaldırma

Araçlar ve yönetim erişimi

Not: Araçlar ve yönetim erişimleri, kullanıcıların kuruluşunuz içinde önemli değişiklikler yapmasını sağlar. Bu erişimler yalnızca kuruluşunuzda kapsamlı erişime ihtiyaç duyan güvenilen kullanıcılara verilmelidir.

Araçlar ve yönetim erişimleri, Shopify kuruluş yöneticisinde kullanıcıların kuruluşunuzdaki tüm mağazalara yönelik değişiklik yapmasına olanak tanıyan özellikler sağlar. Bu değişiklikler, kullanıcının özellikle erişim izni verilmediği mağazaları etkileyebilir.

Örneğin, kuruluşunuzda dört mağazanız olduğunu varsayalım. Kuruluşunuzdaki bir kullanıcının bir mağazaya erişimi olsun. Kuruluşunuzda Flow uygulamasına erişmesini sağladığınızda bu kullanıcı, erişim izni olduğu mağazanın yanı sıra dört mağazanın tümünde iş akışları oluşturup düzenleyebilir.

Araçlar ve yönetim erişimleri, mağaza izinlerinden farklıdır. Bazı erişimler, kullanıcıların yeni mağaza oluşturma gibi bir mağazanın Shopify yöneticisinde gerçekleştirilemeyen işlemler yapmasına olanak sağlar. Diğer erişimlerse kullanıcıların, kullanıcı oluşturma gibi yalnızca bir mağaza sahibi tarafından yapılabilecek işlemleri gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Araçlar ve yönetim erişimleri aşağıdaki izinleri içerir.

Kuruluş düzeyinde araç erişimleri açıklaması
Araç erişimi Açıklama
Genel Bakış

Satış ve sipariş verilerini görüntüleyin. Bu erişime sahip bir kullanıcı aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

 • Tüm mağazaların satışları ve sipariş verilerini görüntüleme
 • Belirli mağazaların satış ve sipariş verilerini görüntüleme
 • Bir mağazanın Shopify yöneticisindeki ayrıntılı raporlara erişme

Bu erişime sahip bir kullanıcı, belirli mağazalara erişimi olmadan kuruluştaki tüm mağazalar için Genel Bakış sayfasındaki verileri görüntüleyebilir. Bir mağazanın Shopify yöneticisindeki ayrıntılı raporları görüntülemek için kullanıcının bu mağazada Raporlar iznine ihtiyacı vardır.

Flow

İş akışlarını tüm mağazalarda yönetin. Bu erişime sahip bir kullanıcı aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

 • İş akışı oluşturma ve silme
 • İş akışlarını etkinleştirme ve devre dışı bırakma
 • Mağazalarda iş akışlarının kopyasını oluşturma
Kuruluş düzeyinde yönetim erişimleri açıklaması
Yönetim erişimi Açıklama
Kullanıcı yönetimi

Kuruluşunuzdaki kullanıcıları yönetin. Bu erişime sahip bir kullanıcı aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

 • Kullanıcı ekleme ve kaldırma
 • Kullanıcıları askıya alma ve yeniden etkinleştirme
 • Kullanıcı yönetimi dahil olmak üzere kuruluş düzeyinde erişim izni verme ve kaldırma
 • Tüm mağazalara kullanıcı ekleyip kaldırma ve kullanıcıların Mağaza izinlerini belirleme
 • Kullanıcıların iki adımlı kimlik doğrulamayı kullanmasını talep etme

Kullanıcı yönetimi erişimi, kullanıcının bir mağazanın sahibini değiştirmesine izin vermez. Sahiplik yalnızca bir mağaza sahibi tarafından aktarabilir ve yalnızca mağazanın içinden değiştirilebilir.

Bu erişimi kuruluş sahibinden kaldıramazsınız.

Mağaza yönetimi Kuruluşunuzdaki mağazaları yönetin. Bu erişime sahip bir kullanıcı yeni mağazalar oluşturabilir ve mağaza için gerekli olabilecek ek plan ücretlerini onaylayabilir. Örneğin, sözleşmeniz kapsamında olmayan bir mağaza oluşturursanız bu mağazanın ücretini onaylamanız istenir.

Kullanıcı listesi

Kullanıcı listesi, aşağıdakiler dahil olmak üzere kuruluşunuzla ilişkili tüm kişileri içerir:

 • Kuruluş sahibi: Kuruluşunuzda Shopify kuruluş yöneticisine erişim elde eden ilk kişi
 • Personel: Mağazalarınızda personel hesapları olan veya kuruluş özelliklerine erişimi olan kişiler
 • Ortak çalışanlar: Kuruluşunuzun Shopify mağazalarından birine veya daha fazlasına erişimi olan Shopify iş ortakları
 • Yalnızca POS uygulaması: Shopify yalnızca POS uygulaması personel hesaplarına sahip olan kişiler
 • Eski personel: Birden fazla mağaza hesabı olan ve henüz hesaplarını birleştirmemiş kişiler

Kuruluşunuzdaki ana mağazanın sahibi, kuruluş sahibi olarak kabul edilir. Kuruluş sahibi, Shopify kuruluş yöneticisine erişim izni verilen ilk kişidir. Varsayılan olarak, bu kullanıcı tam izinlere sahip şekilde başlayacaktır.

Kuruluş sahibi kaldırılamaz veya silinemez ve her zaman Kullanıcı yönetimi erişimine sahiptir. Sonuç olarak, kuruluş sahibi herhangi bir kullanıcının (kendisi de dahil) kuruluşunuzdaki tüm mağazalara ve araçlara erişmesini sağlayabilir. Şu anda organizasyon sahibini değiştirmek için Shopify Plus Destek ekibi ile iletişime geçmeniz gerekir. Bu kullanıcı silinemez veya askıya alınamaz.

Shopify, Shopify ID adlı tek bir çoklu giriş kullanır. Birden fazla mağaza hesabına sahip kullanıcıların, Shopify Organization yöneticinizin özelliklerini kullanmak için hesaplarını birleştirmesi gerekir. Birden fazla mağazaya erişimi olan ve hesaplarını birleştiren kullanıcılar, Kullanıcı listenizde tek kullanıcı olarak görünür. Hesaplarını birleştirmemiş olan kullanıcıların Eski personel etiketi vardır ve Kullanıcı listesinde birden fazla kez listelenir. Eski personel etiketine sahip kullanıcılar hesaplarını birleştirinceye kadar onlara ek erişim izni veremezsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Shopify kimliği ayarlama bölümüne bakın.

Ortak çalışanlar veya Shopify yalnızca POS uygulaması kullanıcıların hesapları birleştiremez. Bu kullanıcılar, kullanıcı listesinde birden fazla girdi olarak görünür.

Kullanıcı durumu

Kullanıcılar, beklemede, askıya alındı veya etkin gibi farklı durumlara sahip olabilir. Bir kullanıcının erişimini düzenleyebilmeniz, durumuna ve Shopify hesaplarının birleştirilmiş olup olmamasına bağlıdır.

Kullanıcı durumlarını açıklayan tablo.
Durum Açıklama
Etkin Verilen erişimlere göre Shopify kuruluş yöneticisinde veya kuruluşunuzdaki bir mağazada oturum açabilen kullanıcılardır.
Askıya alındı Shopify kuruluş yöneticisine veya mağazalarınıza erişemeyen kullanıcılardır. Askıya alınan kullanıcılar yeniden etkinleştirilinceye kadar onlara ek erişim veremezsiniz.
Beklemede Daveti kabul edene kadar kuruluşunuzun herhangi bir kısmına erişemeyen kullanıcılardır. Bu kullanıcılar Shopify kuruluş yöneticisinden veya doğrudan bir mağazadan davet edilmiş olabilir. Shopify kuruluş yöneticisinden davet edilen kullanıcılara tekrar davet gönderebilirsiniz.

Mağaza erişimi

Kullanıcıların bir mağazada oturum açmasını ve değişiklik yapmasını sağlamak için onlara mağazaya erişim izni vermeniz ve mağaza izinlerini ayarlamanız gerekir.

Kullanıcıya mağazaya erişim izni vermek istediğinizde bu mağazaya bir personel hesabı eklenir. Benzer şekilde, bir mağazada personel oluşturursanız bu kullanıcıyı Shopify kuruluş yöneticisinde yönetebilirsiniz. Doğrudan bir mağazadan davet edilen kullanıcılar, davetlerini kabul edinceye kadar Kullanıcılar listenizde ayrı bir kullanıcı olarak görünür. Daveti kabul ettikten sonra kullanıcı girişleri, Kullanıcılar listenizde tek bir kullanıcı olarak birleştirilir. Shopify kuruluş yöneticisinden davet edilen kullanıcılar, hesap oluşturma davetini kabul edinceye kadar bu mağazanın ilgili Shopify yöneticisinde görüntülenmez.

Güvenlik

Kullanıcıların, ek güvenlik önlemi olarak hesaplarında iki adımlı kimlik doğrulamayı etkinleştirmesini gerekli kılabilirsiniz. Bu gereklilik ayarlanmışsa, oturum açan kullanıcıların iki adımlı kimlik doğrulamayı ayarlaması istenir. Daha fazla bilgi edinmek için İki adımlı kimlik doğrulama ile hesabınızın güvenliğini sağlayın bölümüne bakın.

Kullanıcı ayarlarını, iki adımlı kimlik doğrulamayı gerekli kılacak şekilde değiştirdiğinizde kullanıcının Shopify'daki oturumu kapatılır. Bu ayarı mevcut bir kullanıcı için değiştiriyorsanız kullanıcının devam eden bir çalışması olmadığı zamanlarda değişikliği yapmanız önerilir.

Kullanıcı ekleme

Davet göndererek kuruluşunuza kullanıcılar ekleyin.

Not: Birden fazla kullanıcıyı davet ettiğinizde her kullanıcı mağaza ve kuruluş düzeyinde aynı erişimleri elde eder. Daveti göndermeden önce tüm kullanıcılara aynı erişimi vermek istediğinizden emin olun.

Adımlar:

 1. Shopify kuruluş yöneticisinden Kullanıcılar'a tıklayın ve Kullanıcı ekle'yi seçin.
 2. Eklemek istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini girin.
 3. Araçlar ve yönetim erişimi düzeyini seçin.
 4. Mağaza erişimi düzeyini seçin.
 5. Kullanıcılarınız için iki adımlı kimlik doğrulamayı gerekli kılmak isteyip istemediğinizi seçin.
 6. Davet gönder'e tıklayın.

Yeni kullanıcılarınız artık Beklemede durumu ile kullanıcılar listesinde görünür. Davetinizi kabul ettikten sonra kullanıcıların durumu Etkin olarak değişir.

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene