Shopify kuruluş yöneticisinde rolleri yönetme

Kuruluşunuzdaki kullanıcıları, kuruluş erişimi ve mağaza izinlerinin birleştirildiği rolleri kullanarak daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Kuruluş yöneticinize kullanıcıları eklediğinizde kullanıcılara roller atayabilirsiniz. Kuruluş yöneticisinde zaten kullanıcılarınız varsa birden fazla kullanıcı seçebilir ve seçtiğiniz tüm kullanıcılara aynı rolü atayabilirsiniz. Mevcut rolleri çoğaltabilirsiniz.

Shopify kuruluş yöneticisindeki roller için önemli hususlar

Shopify kuruluş yöneticisinde kullanıcılara roller oluşturmadan ve atamadan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Shopify kuruluş yöneticisinde oluşturulan roller, yalnızca kuruluş ve mağaza düzeyindeki erişimleri yönetir. POS rolleri, mağaza düzeyinde ayrı olarak yönetilir.

 • Roller, aşağıdaki kullanıcı türlerine atanamaz:

 • Bir rolü silerseniz bu role atanan tüm kullanıcılar, rolün içerdiği erişim ve izinlere sahip olmaya devam eder. Örneğin rol, Akış erişimini içeriyorsa kullanıcılar, siz bu erişimi açıkça kaldırıncaya kadar Akış erişimine sahip olmayı sürdürür.

 • Kuruluşunuzdaki kullanıcılar, kuruluşunuzun bir parçası olmayan bir mağazada da personel olabilirler. Bu mağaza, kullanıcılarınıza roller atandıktan sonra kuruluşunuza eklenirse aşağıdakilerden biri gerçekleşir:

Kuruluş yöneticisi kullanıcıları için roller oluşturma

Bir rolün, en az bir kuruluş erişimi içermesi gerekir. Ancak, hem kuruluş düzeyindeki erişimleri hem de mağaza erişimlerini bir role dahil edebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify kuruluş yöneticinizden Kullanıcılar > Roller'e tıklayın.
 2. Rol oluştur'a tıklayın.
 3. Rol ayrıntıları > Ad'a gidin ve rol için bir ad girin.
 4. Kuruluş erişimleri eklemek için aşağıdakileri işlemleri gerçekleştirin:

  1. Erişim ve izinler > Araç ve yönetim erişimi'ne gidin ve ardından Erişim ekle'ye tıklayın.
  2. Role eklemek istediğiniz kuruluş erişimlerini işaretleyin.
  3. Erişim Ekle'ye tıklayın.
 5. İsteğe bağlı: Mağazalara erişim eklemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

  1. Mağaza erişimi'ne gidin ve ardından Erişim Ekle'ye tıklayın.
  2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
   • Ayrı ayrı mağazalara yönelik farklı izinler belirtmek için bir mağazayı işaretleyin.
   • Birden fazla mağazaya yönelik aynı izinleri belirtmek için tüm gerekli mağazaları işaretleyin.
  3. Devam'a tıklayın.
  4. Kullanıcıların sahip olması gereken izinleri işaretleyin ve ardından Bitti'ye tıklayın.
  5. Farklı izinlere sahip birden fazla mağaza eklemek istiyorsanız, tüm gerekli mağazaları ekleyene kadar mağaza erişimleri eklemeye devam edin.
 6. Kaydet'e tıklayın.

Mevcut kuruluş yöneticisi kullanıcılarına roller atama

Kullanıcılar listesinden, tek bir kullanıcıya veya aynı anda birden fazla kullanıcıya rol atayabilirsiniz.

Kullanıcının hesap bilgileri sayfasından tek bir kullanıcıya rol atayabilseniz de bu prosedür, doğrudan Kullanıcılar listesinden bir veya birden fazla kullanıcıya rol atamayı açıklar.

Adımlar:

 1. Shopify kuruluş yöneticinizden Kullanıcılar'a tıklayın.

 2. Kullanıcılar listesinde uygun kullanıcıları işaretleyin.

 3. İşlemler > Rol ata'ya tıklayın.

 4. Uygun rolü seçin ve ardından Rol ata'ya tıklayın.

Mevcut kuruluş yöneticisi kullanıcıları için rolleri çoğaltma

Roller listesinden mevcut bir rolü çoğaltabilirsiniz. Çoğalttığınız rolü bir veya daha fazla kullanıcıya aynı anda atayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify kuruluş yöneticinizden Kullanıcılar > Roller'e tıklayın.
 2. Çoğaltmak istediğiniz role tıklayın.
 3. Çoğalt'a tıklayın.
 4. Rolün yeni adını girip Rolü çoğalt'a tıklayın.

Kuruluş yöneticisi kullanıcılarından rolleri kaldırma

Bir rolü kullanıcıdan kaldırdığınızda, kullanıcı rolde tanımlanan aynı erişim ve izinlere sahip olmaya devam eder. Rolü kullanıcıdan kaldırdıktan sonra, bu kullanıcıya farklı erişim ve mağaza izinleri verebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify kuruluş yöneticinizden Kullanıcılar'a tıklayın.

 2. Kullanıcılar listesinde, rolünü kaldırmak istediğiniz kullanıcının adına tıklayın.

 3. Rol bölümünde, Erişimi Değiştir > Kullanıcıdan rolü kaldır'a tıklayın.

 4. Rolü kaldır'a tıklayın.

 5. İsteğe bağlı: Kullanıcıya farklı erişim ve mağaza izinleri atayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene