Telif hakkı ve ticari marka

Shopify, fikri mülkiyetin korunmasını destekler ve Kullanım Şartları Politikası, başkalarının telif hakkını veya ticari markalarını ihlal eden içeriklerin gönderilmesini veya yüklenmesini yasaklar.

Önemli: Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır ve buradaki bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Hukuksal danışmanınız, hukuki tavsiye verebilir ve fikri mülkiyetle ilgili spesifik sorular konusunda yardımcı olabilir.

Fikri mülkiyet hakkında

Fikri mülkiyet, yaratıcılık sonucunda üretilen ürünleri ifade eder. Kitaplar, metinler, kodlar, görseller, videolar, logolar, sloganlar gibi somut ve soyut eserler bu kapsama dahildir. Telif hakkı ve ticari marka, fikri mülkiyetin iki türüdür.

Mağaza sahiplerinin, fikri mülkiyetlerini koruması ve başka kişilerin fikri mülkiyetlerini ihlal etmediğinden emin olması gerekir.

Telif hakkı, bir online mağazadaki fotoğraflar gibi somut orijinal çalışmaları korur.

Telif hakkı yasaları ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterir. Ancak genellikle telif hakkı, çalışma oluşturulduktan sonra geçerlidir. Birçok ülkede veya bölgede telif hakkı, bir ülkenin telif hakkı bürosuna da kaydedilebilir.

Telif hakkı sahibi, çalışmalarını kopyalama, görüntüleme, dağıtma, satma veya uygulama ya da türevi çalışmalar oluşturma konusunda münhasır haklara sahip olur. Telif hakkı sahibi, çalışmalarının nasıl kullanıldığını kontrol eder ve çalışmalarını kullanmak isteyen başka kişilerin izin alması gerekir. Telif hakkıyla korunan çalışmaların, sahibinden izin alınmadan kullanılması telif hakkı ihlaline yol açabilir.

ABD Telif Hakkı Ofisi web sitesinde veya Kanada Fikri Mülkiyet Bürosu'nun telif hakkına yönelik kılavuzunda telif hakkı ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Ticari markalar hakkında

Ticari markalar, bir işletmeyi veya ürünü diğer işletmelerden ya da ürünlerden farklı gösteren ve ayıran benzersiz sembolleri veya sözcükleri korur.

Kaydedildikten sonra, bir ticari markanın yasalar kapsamında belirli korumaları olur ve ticari marka sahibi, talep ettiği ticari markayı belirli ürünler veya hizmetler için kullanma konusunda münhasır haklara sahip olur. Bir kişi izin almadan marka, ürün veya hizmetler hakkında karışıklığa neden olacak bir şekilde bir ticari markayı kullanırsa ticari markayı ihlal etmiş olabilir.

ABD Patent ve Marka Ofisi web sitesinde ticari marka hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Stoksuz satış ve fikri mülkiyet

Ürünlerin stoksuz satışını yapıyorsanız hangi ürünler, hizmetler ve tedarikçilerle çalıştığınızı seçebilirsiniz. Bazı tedarikçiler telif hakkıyla korunan, markalı veya ticari markalı ürünleri listeleyebileceği için riskleri de göz önünde bulundurmalısınız. Telif hakkı itirazları veya ticari marka itirazları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Telif hakkı, markalı veya ticari markalı olma riski yüksek olan bazı ürün kategorilerine aşağıdakiler dahildir:

 • giyim
 • tasarımcı çantaları
 • saatler
 • kozmetik ürünleri
 • elektrikli ürünler
 • oyuncaklar

Metni ABD Telik Hakkı Ofisinde web sitesinde, https://www.copyright.gov. adresinde bulunabilen, ABD Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası ("DMCA") uyarınca telif hakkı ihlali iddiasında bulunan net bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt vermek Shopify'ın politikasıdır.

Shopify'ın herhangi bir bölümünü kullanan tüm kullanıcıların geçerli telif hakkı yasalarına uyması beklenir. Bununla birlikte, telif hakkı ihlaliyle ilgili olarak uygun şekilde gönderilmiş bir bildirim almamız durumunda, ihlale konu olduğu iddia edilen materyalin kaldırılması ya da erişime kapatılması ve/veya ilgili kullanıcıya ait hesabın kapatılması dahil çeşitli işlemler gerçekleştiririz.

DMCA'nın 512(i)(1)(a) Bölümü uyarınca, uygun durumlarda Shopify, tekrar ihlalde bulunan kullanıcılara ait hesapları devre dışı bırakır ve/veya kapatır.

Shopify'da, telif haklarınızı ihlal ettiğini düşündüğünüz içerikleri bildirmek amacıyla online formu kullanmak için oturum açabilirsiniz.

Ayrıca, göndereceğiniz tek bir formda aynı telif hakkı olan çalışmaları ihlal eden birden fazla mağazayı bildirebilirsiniz. İçeriğin telif hakkınızı ihlal ettiği konusunda yalan beyanda bulunursanız doğacak zararlardan siz sorumlu olursunuz.

Telif hakkı bildirim gereklilikleri

Online form, telif hakkı ihlali bildirimini göndermenin en verimli yoludur. Online formu kullanamıyorsanız DMCA'da gerekli olan tüm bilgileri Shopify'ın atanmış temsilcisine ileten bir bildirim gönderebilirsiniz. Bildiriminiz için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

 • Tam adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz de dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz.
 • İhlal edildiği iddia edilen, telif hakkıyla korunan orijinal çalışmanın tanımlanması. Orijinal çalışmanın doğrudan bağlantılarını sağlayın. Doğrudan bağlantılara sahip değilseniz çalışmanıza ilişkin ayrıntılı bir açıklama sağlayabilirsiniz.
 • Shopify'da telif hakkınızı ihlal ettiğini düşündüğünüz içeriğin bağlantıları. Yalnız ana mağazanın bağlantısını değil, kaldırılmasını istediğiniz içeriğin yer aldığı her bir sayfanın kapsamlı listesini verin.
 • Aşağıdaki ifadeler:

  • Materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılması için telif hakkı sahibinin, temsilcisinin veya yasanın yetki vermediğine samimi olarak inanıyorum.
  • Yalan beyanda bulunma halimde cezalandırılacağımı bilerek, bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edilen telif hakkı sahibi olduğuma veya ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğuma yemin ederim.
  • Yukarıda verilen iletişim bilgileri de dahil olmak üzere bu ihlal bildiriminin bir kopyasının, bildirilen içeriği yayınlayan kişiye verilebileceğini kabul ediyorum.
 • Islak veya elektronik imzanız.

Shopify'ın atanmış temsilcisi

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada

legal@shopify.com

Mağazanız telif hakkı ihlali bildirimi alırsa Shopify Trust & Safety ekibi, mağaza sahibine e-posta göndererek hangi içeriğin offline hale getirildiğini bildirir.

İçeriğin bir hata nedeniyle veya yanlışlıkla offline hale getirildiğinden eminseniz bir karşı bildirim gönderebilirsiniz. E-postada bir karşı bildirim formunun bağlantısı yer alır.

Karşı bildirim formunu kullanamazsanız Shopify'ın atanmış temsilcisine karşı bildirim gönderebilirsiniz. Karşı bildiriminiz için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

 • Kaldırılan veya artık erişilemeyen materyalin ne olduğu ve bu materyalin kaldırılmadan ya da erişime kapatılmadan önce nerede görüldüğü;
 • Adınız, adresiniz ve telefon numaranız;
 • Aşağıdaki ifadeler:

  • Adresimin bulunduğu yargı bölgesi için Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini kabul ediyorum veya adresim ABD'nin dışında bulunuyorsa District of Delaware Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini kabul ediyorum;
  • DMCA İhlal Bildirimini gönderen tarafın veya onun temsilcisinin ihtarnamesini kabul edeceğim;
  • Yalan beyanda bulunmanın cezalandırılacağını bilerek, etkilenen materyalin hata veya kaldırılacak ya da devre dışı bırakılacak materyalin yanlış tanımlanması sonucunda kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına samimiyetle inandığıma ve DMCA Kaldırım Bildirimine tabi olan bir satıcı veya bu satıcının adına hareket etme yetkisine sahip olduğuma yemin ederim;
  • Tam adım ve iletişim bilgilerim de dahil olmak üzere bu karşı bildirimin bir kopyasının, DMCA Kaldırma Bildirimini gönderen tarafa verileceğini kabul ediyorum; ve
 • Islak veya elektronik imza.

Shopify Trust & Safety ekibinden gelen e-postayı, sorularınızı ekleyerek yanıtlayabilirsiniz.

Ticari marka politikası

Ticari marka hakkı ihlali iddiasına bulunulan net bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt vermek Shopify'ın politikasıdır. Bu tür bildirimlere yanıtımız, ihlale neden olan faaliyetin öznesi olduğu iddia edilen materyale erişimin kaldırılması veya devre dışı bırakılmasını ve/veya kullanıcı hesabının kapatılmasını içerebilir.

Uygun durumlarda Shopify, tekrar ihlalde bulunan kullanıcılara ait hesapları devre dışı bırakır ve/veya kapatır.

Ticari marka ihlallerini bildirme

Shopify'da, tescilli ticari markanızı ihlal ettiğini düşündüğünüz içeriği bildirmek amacıyla online formu kullanmak için oturum açabilirsiniz.

Ayrıca, göndereceğiniz tek bir formda aynı ticari markayı ihlal eden birden fazla mağazayı bildirebilirsiniz. İçeriğin ticari markanızı ihlal ettiği konusunda yalan beyanda bulunursanız doğacak zararlardan siz sorumlu olursunuz.

Ticari marka bildirimi için gereklilikleri

Online form, ticari marka ihlal bildirimi göndermenin en verimli yoludur. Online formu kullanamazsanız legal@shopify.com adresine ticari marka ihlal bildirimi gönderebilirsiniz. Bildiriminiz için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

 • Ticari marka sahibinin tam adı.
 • Tam adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz de dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz.
 • Söz konusu her bir ticari marka için aşağıdaki bilgileri ekleyin:

  • ticari markanın açıklaması;
  • kayıtlı olduğu ülkeler;
  • ticari marka sicil numarası; ve
  • kayıt kapsamındaki ürün ve/veya hizmet kategorisi.
 • Shopify'da mağazanızı ihlal ettiğini düşündüğünüz içeriğin bağlantıları. Yalnız ana mağazanın bağlantısını değil, kaldırılmasını istediğiniz içeriğin yer aldığı her bir sayfanın kapsamlı listesini verin.

 • Shopify'da içeriğin ticari markalarınızı neden ihlal ettiğini düşündüğünüz hakkında açıklama.

 • Aşağıdaki ifadeler:

  • Yukarıda açıklandığı şekilde ticari markanın şikayet ettiğim şekilde kullanılması için ticari marka sahibinin, temsilcisinin veya yasanın yetki vermediğine samimi olarak inanıyorum.
  • Yalan beyanda bulunma halimde cezalandırılacağımı bilerek, bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edilen ticari marka sahibi olduğuma veya yukarıda belirtilen ticari markanın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğuma yemin ederim.
  • Yukarıda verilen iletişim bilgileri de dahil olmak üzere bu ihlal bildiriminin bir kopyasının, bildirilen içeriği yayınlayan kişiye verilebileceğini kabul ediyorum.
 • Islak veya elektronik imzanız.

Ticari marka ihlali ile ilgili bildirimlere yanıt verme

Bir mağaza, ticari marka ihlali bildirimi aldığında Shopify Trust & Safety ekibi, mağaza sahibine e-posta göndererek hangi içeriğin offline hale getirildiğini bildirir. Bildirime itiraz etmek isterseniz e-postada itiraz formunun bağlantısı yer alır. Shopify Trust & Safety ekibinden gelen e-postayı, sorularınızı ekleyerek yanıtlayabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene