COVID-19 ile ilgili ürünler

COVID-19 ile İlgili Ürünlerin Satışına Yönelik Shopify'ın Katılım Kuralları ve işletmeniz için geçerli olabilecek Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili ürünlere yönelik farklı yasalar hakkında bilgi almak istiyorsanız bu sayfayı kullanın. Bu kurallar ve düzenlemeler kamu güvenliğini destekler ve bölgeye göre değişir.

COVID-19 ile ilgili ürünler satarak işletmenizi büyütebilir ve yeni müşterilere ulaşabilirsiniz. Shopify mağazanızın kesintisiz olarak kullanımını sağlamak için COVID-19 ile İlgili Ürünlerin Satışına Yönelik Shopify'ın Katılım Kuralları'na ve işlerinizi yürüttüğünüz her yetki alanında geçerli yasalar ile düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.

Aşılar ve aşılama hizmetleri

Shopify'da COVID-19 aşılarının satışına yalnızca bir devlet kurumu tarafından kolaylaştırıldığı veya bir devlet kurumuyla ilişkili olduğu durumlarda izin verilir. Aşı dağıtımını kolaylaştırmak için Shopify'ı kullanan bir devlet kurumuysanız platform kullanımınızı onaylamanız ve devlet kurumu olduğunuzu doğrulamanız istenebilir.

Platformda, COVID-19 aşılama randevusu hizmetlerine değerlendirmeye tabi olarak izin verilebilir. Hizmetin ilgili tüm yargı bölgelerindeki yasalara ve düzenlemelere uygun olarak sağlandığını onaylamanız istenir.

Yüksek oranda dolandırıcılık riski taşıdıklarından ve halk sağlığı düzenlemelerini atlatmak için kullanıldıklarından COVID-19 aşılama kartlarının satışı kesinlikle yasaktır.

Test kitleri ve test hizmetleri

Platformda, COVID-19 test kitlerinin satışı ve COVID-19 test hizmetlerinin kolaylaştırıcı şekilde satışına değerlendirmeye tabi olarak izin verilir. Shopify'ın değerlendirme sürecinin bir parçası olarak, test kitlerinin veya test hizmetlerinin, yargı yetki alanınızdaki ilgili sağlık düzenleyicisi tarafından yetkilendirildiğini belirten belgeleri sağlamanız istenir. Shopify tarafından gerekli görülen diğer belgeleri, yetkilendirmeleri ve lisansları sağlamanız da istenebilir.

En İyi Uygulamalar

Korunan sağlık bilgileri

Korunan sağlık bilgilerini toplamak, depolamak veya işlemek için Shopify'ı kullanamayacağınızı belirten Shopify'ın Kullanım Şartları Politikası'nın 8. bölümüne uyduğunuzdan emin olmanız gerekir.

Halk sağlığı

COVID-19 halk sağlığı kurallarını ve düzenlemelerini aktif olarak veya aldatıcı bir şekilde ihlal etmek üzere tasarlanmış COVID-19 ürünleri satamazsınız.

Fiyatlandırma

COVID-19 ile alakalı herhangi bir ürün veya hizmetle ilişkili fiyatlar piyasa değerinden fazla olamaz.

Tıbbi iddialar ve kalite iddiaları

Ürününüzle ilgili iddialarınız doğru ve belgelenmiş kanıtlarla desteklenmiş olmalıdır. Bazı yargı bölgelerinde yasalar iddiaların yeterli ve uygun bir şekilde test edilmesini gerektirebilir.

Asılsız bir tıbbi iddiada bulunursanız veya COVID-19'u önleyen, tedavi eden ya da iyileştiren ürünlerle ilgili terimleri kötüye kullanırsanız ürününüz online mağazanızdan kaldırılır.

Bir ürünün COVID-19'a karşı tıbbi veya özel düzeylerde koruma sağladığını iddia ediyorsanız iddianızı destekleyebilmeniz gerekir. Ürününüz tıbbi düzeyde değilse bu şekilde pazarlanmalıdır.

Ürün geri çağırmaları

Kişisel koruyucu donanımlar (PPE), el dezenfektanı veya diğer tıbbi ekipmanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geri alınan ürünlerin satışı kesinlikle yasaktır.

Shopify Payments

Shopify Payments'ın ödeme sağlayıcısı olarak kullanımı, satış için sunulan COVID-19 ürünlerine bağlıdır.

Kaynaklar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kanada

Avrupa Birliği

Birleşik Krallık

Avustralya

Yeni Zelanda

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene