CCPA ve GDPR karşılaştırması

CCPA, tüketicilere verileri üzerinde haklar tanıması ve sorumlulukları tanımlaması açısından Avrupa Birliği'nin 2018 Mayıs ayında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) benzemektedir. Bununla birlikte GDPR, kişisel verilerin sınırlar arasında korunmasını sağlama gerekliliği ve işletmelerin, bir veri ihlali oluştuğunda bunu bireylere ve düzenleyici makamlara bildirmesini gerekli kılma gibi ek yükümlülükler getirmektedir.

GDPR'ye hazırlanmak için yapılan çalışmalar CCPA için de geçerlidir, ancak GDPR'ye uymak, CCPA'ya uyulduğu anlamına gelmez. GDPR Avrupa'da yerleşik kullanıcılar için geçerliyken CCPA, Kaliforniya'da yerleşik kullanıcılar için geçerlidir. GDPR, ilgili kişilerin kişisel verilerini korumaya yöneliktir. CCPA ise, tüketiciler ve hane halkının kişisel bilgilerini korumayı hedefler. GDPR, verileri sınırlar arasında aktarmaya yönelik gereksinimler getirmektedir. CCPA ise, verilerin satışına ilişkin kısıtlamalar getirir. Ayrıca GDPR ve CCPA'nın ihlal bildirimi gereklilikleri ve uyumsuzluk durumundaki yaptırımları da farklıdır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene