Shopify'ın kişisel bilgilerin satışıyla ilgili tutumu

Shopify, CCPA kapsamında tüketicinin kişisel bilgilerini sattığını düşünmüyor. Shopify, hizmetlerini sağlamak için diğer hizmet sağlayıcılarıyla bilgi paylaşabilir. Örneğin Shopify, hizmetlerinin bir kısmını sunmak için bulut depolama sağlayıcılarında bilgi depolar. Bu hizmet sağlayıcıları yalnızca talep edilen hizmetleri gerçekleştirme konusunda sözleşmeye tabidir ve bu sağlayıcıların, bilgileri kendi amaçları için kullanması veya başkalarıyla paylaşması engellenir. Shopify, kişisel bilgileri sattığını düşünmediği için size veya müşterilerinize ait kişisel bilgilerin satışını devre dışı bırakmanıza gerek yoktur.

Satıcılar ve İş Ortakları, kişisel bilgilerin satışını yapıp yapmadıklarını ve satışı devre dışı bırakma seçeneği sunmaları gerekip gerekmediğini göz önünde bulundurmalıdır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene