Eyalet Gizliliği Yasaları ile GDPR'in karşılaştırılması

Eyalet Gizliliği Yasaları, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (EU GDPR) ve Brexit'in ardından Birleşik Krallık'ta yurt içi bir yasa olarak yürürlükte kalan Birleşik Krallık Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (UK GDPR) (birlikte, "GDPR" olarak adlandırılır) ile belirli benzerlikler taşır. Her ikisi de tüketicilere verileri üzerinden haklar tanır ve sorumlulukları tanımlar. Bununla birlikte bu haklar değişiklik gösterir ve GDPR, kişisel verilerin sınırlar dışında korunmasını sağlama gerekliliği ve işletmelerin, bir veri ihlali oluştuğunda bireylere ve düzenleyici kurumlara yapılacak bildirimlerle ilgili belirli kurallara uymasını şart koşma gibi farklı yükümlülükler de getirir.

GDPR'ye hazırlanmak için yapılan çalışmaların büyük bir bölümü Eyalet Gizlilik Yasaları için de geçerlidir ancak GDPR'ye uymanız, Eyalet Gizlilik Yasalarına uyduğunuz anlamına gelmez.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene