Satış, paylaşım ve hedefli reklamcılık

Satış: Eyalet Gizlilik Yasaları'nın her biri, geçerli oldukları ölçekte, şirketlerin açık ve dikkat çekici bir şekilde veri satışı hakkında bildirimde bulunmalarını ve tüketicilerin, kişisel bilgilerinin "satılmasını" devre dışı bırakmasına izin vermelerini gerektirir. Bazı eyaletlerde "satış", kişisel bilgilerin para veya diğer değerler karşılığında, herhangi bir şekilde aktarımını veya paylaşımını da içeren geniş bir tanıma sahiptir.

Paylaşım: Kaliforniya'da, CPRA ile CCPA'da yapılan değişiklikler ayrıca, "paylaşım" hakkında özel bir bildirim yapılmasını ve paylaşımı devre dışı bırakma seçeneği sunulmasını gerektirir. Burada "paylaşım", kişisel bilgilerin "bağlamlar arası davranışsal reklamcılık" amacıyla paylaşılması olarak tanımlanmıştır. "Bağlamlar arası davranışsal reklam" ise, "tüketicinin kasıtlı olarak etkileşime geçtiği bir işletme, belirgin markalı web sitesi, uygulama veya hizmet dışındaki işletmeler, belirgin markalı web siteleri, uygulamalar veya hizmetler genelindeki faaliyetlerinden elde edilen kişisel tüketici bilgileri temel alınarak reklamın bir tüketiciye hedeflenmesi" anlamına gelir.

Hedefli Reklamcılık: Diğer dört eyalet, tüketicilere benzer bir kavram olan "hedefli reklamcılığı" devre dışı bırakma izni verir. Burada "hedefli reklamcılık", tüketiciye gösterilecek reklamın, tüketicinin zaman içinde ve bağlı olmayan web sitelerindeki etkinliklerinden veya tüketici tercihlerini ya da ilgi alanlarını tahmin etmeye yönelik online uygulamalardan elde edilen kişisel verilere göre seçilmesi anlamına gelir. Hedefli reklamcılık genellikle birinci taraf pazarlamayı, içeriğe dayalı reklamcılığı veya tüketicilere bilgi veya geri bildirim taleplerine göre reklam gösterilmesini içermez.

Shopify'ın dışında da "hedeflenen reklam", "paylaşım" veya "satış" ile ilgili faaliyetleriniz olabilir. Yasal yükümlülüklerinizi değerlendirmek ve geçerli olduğu durumlarda tüketicilere gerekli tüm bildirimleri yapmak ve bu faaliyetleri devre dışı bırakma olanağı sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene