Farklı personel için personel izinlerini seçme

Verdiğiniz izin türleri, personelinizin ihtiyaçlarına göre değişir. Burada, bir işletmedeki tipik pozisyonlara ve bu pozisyonlarda çalışan personele verilebilecek izinlere ilişkin bazı örnekler verilmiştir. Personelinizin izinlerini seçmenize yardımcı olmak için bu örnekleri kullanabilirsiniz.

Temel personel izinleri

Bu hesap türü, işletmenizin gereksinimlerine göre farklılık gösterebilir. Personelinizin ne yapmasını istediğinize karar vermeniz önemlidir. Örneğin, personeliniz bakım işlerini mi yapıyor yoksa mağazanızı mı yönetiyor?

Personeliniz Shopify yöneticisini sıklıkla kullanıyorsa kendi hesaplarının olmasını sağlamalısınız. Personelinizin, yardım almak için Shopify Destek ekibi ile iletişime geçmesi gerekirse, kendi hesaplarının bulunması mağazanızda hangi izinlere sahip olduklarını gösterir ve sağlamış olduğunuz izinlere göre yardım almalarına imkan sağlar. Shopify Destek ekibinin yardımda bulunurken mağazanızda oturum açabilmesi için personelinizin kendi hesapları olması gerekir.

Örneğin, esasen online mağazanızın güncellenmesiyle ilgilenen bir personel için aşağıdaki izinleri sağlayabilirsiniz:

 • Ürünler
 • Ayarlar
 • Temalar
 • Blog gönderileri ve sayfaları
 • Gezinme

Satış yapan bir personel için izin ayarlıyorsanız yukarıdakilerin yerine şunlara benzer izinler verebilirsiniz:

 • Siparişler
 • Taslak siparişler
 • Hediye kartları
 • Müşteriler
 • Blog gönderileri ve sayfaları

Shopify uygulamanıza ilişkin personel izinleri

Personeliniz kendi Shopify kimlik bilgilerini kullanarak Shopify uygulamasında oturum açabilir. Bir personelin sınırlı izinleri varsa bu personel, Shopify uygulamasında yalnızca iznine sahip olduğu alanları görüntüleyebilir. Örneğin, personelin, Shopify yöneticisinin Ana Sayfasını görüntüleme izni yoksa Shopify uygulamasında Ana Sayfa düğmesi görünmez.

Siparişler ekranını görmek için personelin, Shopify yöneticisindeki Siparişler sayfasını görüntüleme izninden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Personelin Siparişler ekranını görüntülemek için ihtiyaç duyduğu izinler:

 • Siparişler
 • Ürünler

Shopify yöneticisinde yukarıdaki izinlere sahip olmayan personel, Shopify uygulamasında oturum açtığında Siparişler ekranını göremez.

Shopify uygulamasında satış kanallarını yönetme

Shopify uygulamasını kullanarak online mağazanın belirli bölümlerinde değişiklik yapması gereken personelin, ilgili online mağaza izinlerinden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Personel, bir satış kanalında değişiklik yapabilmek için, özel işleme ilişkin izinlere ek olarak Ana sayfa, Raporlar ve Uygulamalar izinlerine ihtiyaç duyar. Örneğin, blog gönderisi oluşturmak ve gönderileri düzenlemek için personelin ihtiyaç duyacağı izinler şunlardır:

 • Ana Sayfa
 • Raporlar
 • Uygulamalar
 • Blog gönderileri ve sayfaları

Shopify yöneticisinde yukarıdaki izinlere sahip olmayan personel, Shopify uygulamasında oturum açtığında Blog ekranını göremez.

Geliştirici izinleri

Burada, geliştirici veya ortak çalışan gibi mağazanızı tasarlayan veya ayarlayan bir kişiye sağlayabileceğiniz izin türlerine örnek verilmektedir.

 • Siparişler
 • Ürünler
 • Temalar
 • Blog gönderileri ve sayfaları
 • Gezinme
 • Alan adı

Genel olarak bu hesap türünün, hesap ayrıntılarına veya mağazanın finans durumuyla ilgili hiçbir bölüme (örneğin, Ana sayfa, Ayarlar veya Raporlar) erişememesi gerekir. Geliştirici veya tasarımcı, kodlama içeren bölümlere (örneğin, Gezinme, Temalar ve Blog Gönderileri ve Sayfalar) erişmeye ihtiyaç duyar. Geliştiricinin bir ödeme sağlayıcısını test etmesi gerekiyorsa ayrıca Siparişler'e de erişebilmesi gerekir.

Geliştirici belirli bir noktada bir uygulamaya ihtiyaç duyabilir. Ancak bu durumda sizinle iletişime geçerek söz konusu izinleri istemesi daha uygun olabilir. Böylece uygulama için bilmeden bir fatura almamış olursunuz. Yine aynı nedenle, geliştiricinin Hediye kartlarına erişim için de izin istemesi daha iyi olabilir.

Muhasebeci izinleri

Bir muhasebecinin ihtiyaç duyabileceği izinlere örnek olarak tüm izinleri sağlamanızı öneriyoruz. Böylece personeliniz ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebilir (Siparişler, Raporlar ve Shopify Payments erişimi dahil).

Shopify Plus personel izinleri

Dışa aktarım izinleri

Shopify Plus mağazalarında, içeriği dışa aktarabilme kabiliyeti nesnenin izinlerinden ayrıdır.

Bir başka ifadeyle, Shopify Plus mağazalarında dışa aktarım izinleri vermeksizin personelin müşterilere, ürünlere, siparişlere ve taslak siparişlere erişmesine izin verebilirsiniz. Örneğin, müşteri hizmetleri temsilciniz Lokman'a Siparişler iznini verirseniz (Siparişleri dışa aktar izni verilmeden), bu durumda Lokman siparişleri dışa aktaramaz.

Uygulama ve kanal erişimi

Shopify Plus mağazalarında, personelinizin erişebileceği uygulamaları ve kanalları tek tek kontrol edebilirsiniz. Bu ayarları, Uygulama ve kanal erişimi bölümünden değiştirebilirsiniz.

Her bir erişim düzeyi, personelinizin mağazanıza ait uygulamalar ve kanallar üzerinde farklı bir denetim düzeyine sahip olmasını sağlar:

Uygulamalara ve kanallara personel erişimi
Erişim düzeyi Açıklama
Tüm uygulamalar ve kanallar Mağazada yüklü tüm uygulamalara ve kanallara erişmeyi sağlar. Personel, yeni yüklenen uygulamalara otomatik olarak erişim elde eder. Personel, gerekli izinlere sahip olması durumunda uygulamaları ve kanalları yükleyebilir veya kaldırabilir. Örneğin, bir uygulamanın siparişlere erişmesi gerekiyorsa personeliniz bu uygulamayı yükleyebilmek için Siparişler iznine ihtiyaç duyar. Erişim düzeyinden bağımsız olarak, uygulamalarla ilgili finansal ücretleri yalnızca mağaza sahibi onaylayabilir.
Seçilen uygulamalar ve kanallar Personel yalnızca iznine sahip olduğu uygulamalara erişebilir. Personel, siz izin vermediğiniz sürece yeni yüklenen uygulamalara erişemez. Personel, uygulamaları veya kanalları yükleyemez ya da kaldıramaz. Shopify yöneticisinde yalnızca personelin erişim iznine sahip olduğu uygulamalar görünür. Tüm kanallar görünür ancak Shopify yöneticisinden yalnızca personelin erişim iznine sahip olduğu kanallara erişilebilir.

Not: Bu düzeyler, mağazanızın yöneticisi dahilinde erişimi etkiler ancak POS'u kullanırken bir erişim sınırlaması yoktur. Örneğin, hem sınırlı izinlere hem de Shopify POS hesabına sahip bir personeliniz olabilir. Bu personel, yönetici içinde POS uygulamalarına erişemese bile Shopify POS'ta oturum açtığında POS'taki kullanabilir uygulamalara erişebilir.

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene