Mağaza geçişi ile ilgili veriler sözlüğü

Mağaza geçişi verileri sözlüğü, REST Admin API'sinin Customer, Order ve Product kaynakları ile ilgili bilgiler içerir. Veri sözlüğü, mağazalarını Shopify'a taşıyan deneyimli İş Ortakları için destek niteliğinde bir kaynaktır.

Not: Veri sözlüğünde yer alan bilgiler, Shopify API'lerinin 2022-01 sürümü için doğrulanmıştır. En güncel bilgiler ve örnekler için REST Admin API'si kaynak belgelerine bakın.

Customer kaynağı özellikleri

Aşağıdaki tabloda, REST Admin API'sinin Customer kaynağının özellikleri ile ilgili bazı yararlı bilgiler belirtilmiştir.

REST Customer kaynağı ile ilgili önemli özellikler hakkında veriler
Özellik Değerler Açıklama Veri türü Alan uzunluğu Alan erişimi Kritik zorunlu alan
accepts_marketing Varsayılan: 0 Müşterinin pazarlama materyalleri almayı kabul etme durumu. Boole tinyint(1) E
accepts_marketing_
updated_at
ISO 8601 biçiminde, müşterinin e-posta ile pazarlama materyalleri almayı kabul ettiği veya reddettiği tarih ve saat. DateTime
adresler Müşteriyle ilişkili adreslerin listesi. [{ Address }]
para birimi Müşterinin son siparişi için ödeme yaptığı sırada kullandığı para biriminin ISO 4217 biçimindeki üç harfli kodu. Dize Mağazanın para birimi salt okunur
created_at Varsayılan: BOŞ Müşterinin mağazaya eklenmesinin ISO 8601 biçiminde tarih ve saati. DateTime datetime salt okunur
default_address Müşterinin varsayılan adresi. { Address }
e-posta Varsayılan: BOŞ Müşterinin benzersiz e-posta adresi. Dize varchar(255)
ad Varsayılan: BOŞ Müşterinin adıdır. Dize varchar(255)
id Varsayılan: BOŞ Genel benzersiz tanımlayıcı. (Bu değer, otomatik olarak teker teker artar.) Tam sayı bigint(20) E
soyadı Varsayılan: BOŞ Müşterinin soyadıdır. Dize varchar(255)
last_order_id Varsayılan: BOŞ Müşterinin son siparişinin numarası. Tam sayı bigint(20) salt okunur
last_order_name Varsayılan: BOŞ Müşterinin son siparişinin adı. Dize salt okunur
meta alan Varsayılan: BOŞ Kaynağa ait bir ad alanı ve anahtar ile bir meta alan döndürür. { Meta Alan }
marketing_opt_
in_level
 • null
 • single_opt_in
 • confirmed_opt_in
 • unknown
Varsayılan: BOŞ
Müşterinin, e-posta ile pazarlama materyalleri almayı kabul ettiğinde belirttiği pazarlama aboneliği katılım düzeyi (M3AAWG en iyi uygulamalar kılavuzunda açıklandığı şekliyle). Dize, enum
multipass_identifier Varsayılan: BOŞ Multipass girişi ile kullanılan müşterinin benzersiz tanımlayıcısı. Dize varchar(255)
note Varsayılan: BOŞ Müşteriyle ilgili bir not. Dize mediumtext
orders_count Varsayılan: 0 Müşterinin, yaşam süresince mağazada yaptığı siparişlerin sayısı. Tam sayı int(11) salt okunur
telefon Varsayılan: BOŞ Bu müşterinin benzersiz (mağaza genelinde) telefon numarası (E.164 biçimi). Dize varchar(255)
sms_marketing_
consent
Varsayılan: BOŞ Müşterinin telefon numarası için geçerli SMS ile pazarlama durumu. Dize
state
 • devre dışı
 • davetli
 • etkin
 • reddedilen
Varsayılan: devre dışı
Müşterinin hesabının mağazadaki durumu. Dize, enum varchar(255) salt okunur
etiketler Varsayılan: BOŞ Müşteriye eklenen, 250 adede kadar etiketin virgülle ayrılmış listesi. Dize etiket başına 255
tax_exempt Varsayılan: 0 Müşterinin siparişlerinde vergi tahsil edilmesinin muafiyeti olup olmadığı. Boole tinyint(1) E
tax_exemptions Değerlerin tam listesi için Customer kaynağına bakın. Müşteri için geçerli olan vergi muafiyetlerinin listesi. Dize
total_spent Varsayılan: 0 Müşterinin, kullanım süresince siparişlerde harcadığı toplam tutar. Mağazanın para birimi ile belirtilir. Birden fazla para birimi kullanılıyorsa bu tutar, döviz kuru olmadan, varsayılan para biriminde gösterilir. Sayı decimal(21,3) salt okunur
updated_at Müşterinin en son güncellenme tarihi ve saati. Mağazanın saat dilimi temel alınır. DateTime datetime salt okunur
verified_email Varsayılan: 1 Müşterinin e-posta adresini doğrulayıp doğrulamadığı bilgisi. Müşteri Shopify yöneticisi veya API aracılığıyla oluşturulduysa varsayılan değer true olur. Boole tinyint(1) salt okunur

CustomerAddress kaynağı özellikleri

Aşağıdaki tabloda REST Admin API'si CustomerAddress kaynağının özellikleri ile ilgili bazı yararlı bilgiler belirtilmiştir. Bu kaynakla ilgili kritik zorunlu alanlar yoktur.

REST Müşteri Adresi kaynağı ile ilişkili önemli özellikler hakkındaki veriler
Özellik Değerler Açıklama Veri türü Alan uzunluğu Alan erişimi
address1 Varsayılan: BOŞ Müşterinin posta adresi. Müşteri hesabı başına 100. Dize varchar(255)
address2 Varsayılan: BOŞ Müşterinin posta adresi için ek alan. Dize varchar(255)
city Varsayılan: BOŞ Müşterinin şehri, ilçesi veya köyü. Dize varchar(255)
company Varsayılan: BOŞ Müşterinin şirketi. Dize varchar(255)
ülke Varsayılan: BOŞ Müşterinizin bulunduğu ülkedir. Dize varchar(255)
ad Varsayılan: BOŞ Müşterinin adıdır. Dize varchar(255)
country_code Müşterinin ülkesini gösteren iki harfli ülke kodu. Dize salt okunur
country_name Standardize edilmiş bir şekilde, müşterinin ülkesinin adı. Dize
soyadı Varsayılan: BOŞ Müşterinin soyadıdır. Dize varchar(255)
ad Müşterinin adı ve soyadı. Dize
telefon Varsayılan: BOŞ Müşterinin bu adresteki telefon numarası. Dize varchar(255)
province Varsayılan: BOŞ Müşterinin bölgesinin adı. Genellikle il, eyalet veya kaymakamlık. Dize varchar(255)
province_code Müşterinin bölgesinin iki harfli kodu. Dize salt okunur
posta kodu Varsayılan: BOŞ Müşterinin posta kodu. Dize varchar(255)

Order kaynağı özellikleri

Aşağıdaki tabloda, REST Admin API'sinin Order kaynağının özellikleri ile ilgili bazı yararlı bilgiler belirtilmiştir.

REST Order kaynağının önemli özellikleri hakkında veriler
Özellik Değerler Açıklama Veri türü Alan uzunluğu Alan erişimi Kritik zorunlu alan
app_id Varsayılan: BOŞ Siparişi oluşturan uygulamanın kimliği. tam sayı bigint(20) salt okunur
billing_address Varsayılan: BOŞ Ödeme yöntemiyle ilişkili posta adresi. Bu adres, ödeme yöntemi gerektirmeyen siparişlerde olmayan, isteğe bağlı bir alandır. tam sayı bigint(20)
browser_ip Müşterinin siparişi verdiği sırada kullandığı tarayıcının IP adresi. Hem IPv4 hem de IPv6 desteklenir. string varchar(255) salt okunur
buyer_accepts_marketing Varsayılan: 0 Müşterinin mağazadan e-posta ile haberler almak için onay verip vermediği bilgisi. boole tinyint(1)
cancel_reason
 • müşteri
 • sahtekarlık
 • envanter
 • reddedilen
 • diğer
Varsayılan: BOŞ
Siparişin iptal edilme nedeni. string varchar(255)
cancelled_at Varsayılan: BOŞ Siparişin iptal edildiği tarih ve saat. Sipariş iptal edilmediyse boş değer döndürür. tarih datetime salt okunur
cart_token Varsayılan: BOŞ Siparişle ilişkili sepet için benzersiz bir değer. string varchar(255) salt okunur
checkout_token Varsayılan: BOŞ Siparişle ilişkili ödeme işlemine referans verilirken kullanılan benzersiz bir değer. string varchar(64) salt okunur
client_details
 • accept_language
 • browser_height
 • browser_ip
 • browser_width
 • session_hash
 • user_agent
Müşterinin siparişi verdiği sırada kullandığı tarayıcı hakkında bilgiler:

accept_language: Tarayıcının tanıdığı diller ve yerel ayarlar.
browser_height: Varsa, tarayıcının piksel cinsinden ekran yüksekliği.
browser_ip: Tarayıcının IP adresi.
browser_width: Varsa, tarayıcının piksel cinsinden ekran genişliği.
session_hash: Oturumun karması.
user_agent: Yazılım ve işletim sürümleri de dahil olmak üzere tarayıcı istemcisi ile ilgili bilgiler.
nesne salt okunur
closed_at Varsayılan: BOŞ Siparişin kapatıldığı tarih ve saat (ISO 8601 biçimi). Sipariş kapatılmadıysa boş değer döndürür. tarih datetime salt okunur
created_at Varsayılan: BOŞ Sipariş Shopify'da oluşturulduğunda otomatik olarak oluşturulan tarih ve saat (ISO 8601 biçimi). Bu özelliğin değeri değiştirilemez. tarih datetime(6) salt okunur
para birimi Varsayılan: BOŞ Mağaza para biriminin üç harfli kodu (ISO 4217 biçimi). string char(3)
current_subtotal_price Mağaza para birimi cinsinden siparişin geçerli alt toplam fiyatı. Bu alanın değeri siparişle ilgili düzenlemeleri, iadeleri ve para iadelerini gösterir. string varchar(255) salt okunur
current_subtotal_price_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden siparişin geçerli toplam fiyatı. Bu alan ile ilişkili tutar değerleri siparişle ilgili düzenlemeleri, iadeleri ve para iadelerini gösterir. nesne salt okunur
current_total_discounts Mağaza para birimi cinsinden siparişteki geçerli toplam indirim. Bu alanın değeri siparişle ilgili düzenlemeleri, iadeleri ve para iadelerini gösterir. string varchar(255) salt okunur
current_total_discounts_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden siparişteki geçerli toplam indirim. Bu alan ile ilişkili tutar değerleri siparişle ilgili düzenlemeleri, iadeleri ve para iadelerini gösterir. nesne salt okunur
current_total_duties_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden siparişteki geçerli toplam tahsil edilen gümrük vergileri. Bu alan ile ilişkili tutar değerleri siparişle ilgili düzenlemeleri, iadeleri ve para iadelerini gösterir. nesne salt okunur
current_total_price Mağaza para birimi cinsinden siparişin geçerli toplam fiyatı. Bu alanın değeri siparişle ilgili düzenlemeleri, iadeleri ve para iadelerini gösterir. string varchar(255) salt okunur
current_total_price_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden siparişin geçerli toplam fiyatı. Bu alan ile ilişkili tutar değerleri siparişle ilgili düzenlemeleri, iadeleri ve para iadelerini gösterir. nesne salt okunur
current_total_tax Mağaza para birimi cinsinden siparişteki geçerli toplam tahsil edilen vergiler. Bu alanın değeri siparişle ilgili düzenlemeleri, iadeleri ve para iadelerini gösterir. string varchar(255) salt okunur
current_total_tax_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden siparişteki geçerli toplam tahsil edilen vergiler. Bu alan ile ilişkili tutar değerleri siparişle ilgili düzenlemeleri, iadeleri ve para iadelerini gösterir. nesne salt okunur
müşteri Varsayılan: BOŞ Müşteri hakkında bilgiler. Siparişte bir müşteri olmayabilir ve uygulamaların bir müşteri nesnesi varmış gibi hareket etmemesi gerekir. Sipariş Shopify POS üzerinden oluşturulduysa bu değer boş olabilir. tam sayı bigint(20)
customer_locale Varsayılan: BOŞ İsteğe bağlı olarak bir bölge belirleyicisi ile devam eden iki veya üç harfli dil kodu. string varchar(255) salt okunur
discount_applications Üst üste eklenmiş indirim uygulamalarının sıralı listesi.

discount_applications özelliğinde 3 tür vardır: discount_code, manual ve script. Bu 3 tür ortak bir yapıya sahiptir ve türe özgü özellikleri aynıdır.
dizi salt okunur
discount_codes Siparişe uygulanan indirimlerin listesi. dizi
e-posta Müşterinin e-posta adresidir. varchar(255)
estimated_taxes Siparişteki vergilerin tahmini olup olmadığı bilgisi. Müşterinin sipariş vermesi ile siparişin teslim edilmesi arasında geçen sürede, vergilerin hesaplanmasını etkileyebilecek birçok değişiklik olabilir. Siparişteki vergiler nihai ise ve herhangi bir değişikliğe tabi değilse bu özellik false değerini döndürür. boole tinyint(1)
financial_status
 • beklemede
 • yetkilendirildi
 • partially_paid
 • ödendi
 • partially_refunded
 • para iadesi yapıldı
Varsayılan: BOŞ
Siparişle ilişkili ödemelerin durumu. Yalnızca sipariş oluşturulduğunda ayarlanabilir. string varchar(255) salt okunur
fulfillment_status
 • gönderildi
 • gönderilmedi
 • null
 • kısmen
 • stoka geri eklendi
Varsayılan: gönderilmedi
Gönderilmiş satır öğeleri açısından siparişin durumu. string varchar(255)
gönderimler Siparişle ilişkili bir gönderim dizisi. dizi
id Varsayılan: BOŞ Siparişin API için kullanılan numarası. Bu, mağaza sahibi ve müşteri tarafından kullanılan numara olan order_number özelliğinden farklıdır. tam sayı bigint(20) salt okunur
landing_site Varsayılan: BOŞ Alıcının, mağazaya girdiği zaman yönlendirildiği ilk sayfanın URL'si. string varchar(4096) salt okunur
line_items Her biri siparişteki bir ürün hakkında bilgi içeren satır öğesi nesneleri listesi. dizi E
location_id Varsayılan: BOŞ Siparişin işlendiği fiziksel konumun kimliği. Konumu bir sipariş ile eşleştirmeniz gerekirse FulfillmentOrder kaynağını kullanın. tam sayı bigint(20)
ad Varsayılan: BOŞ order_number özelliğinin, satıcının genel ayarlarında belirlenen sipariş ön eki ve son eki ile birleştirilmesiyle oluşturulan sipariş adı. Bu, API tarafından kullanılan sipariş numarası olan id özelliğinden farklıdır. Bu alan, API tarafından herhangi bir dize değeri olarak da ayarlanabilir. string varchar(255)
note Varsayılan: BOŞ Mağaza sahibinin siparişe ekleyebileceği, isteğe bağlı bir not. string
note_attributes Varsayılan: BOŞ Siparişe eklenen ilave bilgiler. Sipariş bilgileri sayfasının Ek ayrıntılar bölümünde görünür. Her bir dizi girişinde, ad ve değer anahtarları içeren bir karma bulunmalıdır. string
number Varsayılan: BOŞ Siparişin, mağazanın sipariş sayısındaki konumu. Numaralar sıralıdır ve 1 ile başlar. tam sayı int(11) salt okunur
order_number Siparişin, 1001'den başlayacak şekilde, mağazanın sipariş sayısındaki konumu. Sipariş numaraları sıralıdır. tam sayı bigint(20) salt okunur
order_status_url Varsa, sipariş durumu web sayfasına yönlendiren URL. string varchar(255) salt okunur
original_total_duties_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden, siparişteki başlangıçta uygulanan gümrük vergileri toplamı. nesne salt okunur
payment_gateway_names Varsayılan: BOŞ Sipariş için kullanılan ödeme ağ geçitlerinin listesi.
varchar(255) salt okunur
payment_terms Varsayılan: BOŞ Ödemenin işlenmesi için geçerli hüküm ve koşullar. nesne bigint(20) salt okunur
telefon Varsayılan: BOŞ Müşterinin SMS bildirimleri alacağı telefon numarası. string varchar(255)
presentment_currency Varsayılan: BOŞ Müşteriye fiyatları göstermek için kullanılan, sunulan para birimi. string char(3)
processed_at Varsayılan: BOŞ Bir siparişin işlenme tarihi ve saati (ISO 8601 biçimi). Bu değer, siparişlerinizde görünen ve analiz raporlarında kullanılan tarihtir. Siparişleri bir uygulama veya başka bir platformdan içe aktarıyorsanız processed_at değerini siparişin ilk oluşturulduğu zamanla eşleşecek şekilde geçmişteki bir tarih ve saat olarak ayarlayabilirsiniz. tarih datetime(6)
processing_method
 • ödeme
 • doğrudan
 • manuel
 • harici
 • express
 • ücretsiz
Ödemenin işlendiği yöntem. string varchar(255) salt okunur
referring_site Varsayılan: BOŞ Müşterinin mağazaya yönlendiren bağlantıyı tıkladığı web sitesi. string varchar(4096)
para iadeleri Siparişe uygulanan para iadelerinin listesi. dizi salt okunur
shipping_address Varsayılan: BOŞ Siparişin gönderileceği posta adresi. Bu adres isteğe bağlıdır ve gönderim gerektirmeyen siparişlerde bulunmaz. tam sayı bigint(20)
shipping_lines Her birinde, kullanılan bir kargo yönteminin ayrıntıları verilen bir nesne dizisi. dizi
source_name Varsayılan: BOŞ Siparişin nereden geldiği bilgisi. Yalnızca siparişin oluşturulduğu sırada ayarlanabilir ve daha sonrasında düzenlemelere kapalı olur. Shopify kanallarının değerleri korumalıdır ve başka API istemcileri tarafından atanamaz: web, pos, shopify_draft_order, iphone ve android. API üzerinden oluşturulan siparişlere istediğiniz başka bir dize atanabilir. Belirtilmediği durumlarda yeni siparişlere uygulamanızın kimliğinin değeri atanır. string varchar(255)
subtotal_price İndirimler uygulanmış ancak kargo, gümrük vergileri, vergiler ve bahşişler uygulanmamış şekilde, mağaza para birimi cinsinden siparişin fiyatı. tam sayı bigint(20)
subtotal_price_set İndirimler uygulanmış ancak kargo, gümrük vergileri, vergiler ve bahşişler uygulanmamış şekilde, mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden siparişin alt toplamı. nesne
etiketler Virgülle ayrılmış değerlerden oluşan bir dizi biçiminde, siparişe eklenen etiketler. Etiketler, genellikle filtreleme ve arama için kullanılan ek kısa tanımlayıcılardır. Her bir etiketin uzunluğu 40 karakter ile sınırlıdır. string varchar(4096)
tax_lines Her biri sipariş için geçerli olan bir verginin ayrıntılarını içeren vergi satırı nesnelerinden oluşan bir dizi. Her nesne şu özelliklere sahiptir:

API üzerinden bir sipariş oluşturulurken vergi satırları siparişte veya satır öğelerinde belirtilir, her ikisinde belirtilemez. Siparişte belirtilen vergi satırları, vergiye tabi olan satır öğelerine, oluşturuldukları sırayla dağıtılır.
dizi
taxes_included
 • true
 • false
Varsayılan: 0
Vergilerin sipariş alt toplamına dahil olup olmadığı bilgisi. boole tinyint(1)
test
 • true
 • false
Varsayılan: 0
Bunun bir test siparişi olup olmadığı bilgisi. boole tinyint(1) salt okunur
token Varsayılan: BOŞ Siparişe referans verilirken kullanılan benzersiz bir değer. string varchar(32) salt okunur
total_discounts Varsayılan: 0 Mağaza para birimi cinsinden siparişin fiyatına uygulanan indirimlerin toplamı. string decimal(21,3)
total_discounts_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden siparişin fiyatına uygulanan indirimlerin toplamı. nesne
total_line_items_price Varsayılan: 0 Mağaza para birimi cinsinden tüm satır öğesi fiyatlarının toplamı. string decimal(21,3)
total_line_items_price_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden tüm satır öğesi fiyatlarının toplamı. nesne
total_outstanding Varsayılan: 0 Mağaza para birimi cinsinden siparişle ilgili toplam bekleyen tutar. string decimal(21,3)
total_price Varsayılan: 0 Mağaza para birimi cinsinden tüm satır öğesi fiyatlarının, indirimlerin, kargo fiyatlarının, vergilerin ve bahşişlerin toplamı. Pozitif olmalıdır. string decimal(21,3)
total_price_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden siparişin toplam fiyatı. nesne
total_shipping_price_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden, indirimler ve iadeler hariç, siparişin toplam kargo fiyatı. taxes_included değeri true olarak ayarlanırsa total_shipping_price_set değerine vergiler dahil olur. nesne
total_tax Varsayılan: 0 Mağaza para birimi cinsinden sipariş için geçerli olan tüm vergilerin toplamı. Pozitif olmalıdır. string decimal(21,3)
total_tax_set Mağaza para birimi ve sunulan para birimi cinsinden sipariş için geçerli olan toplam vergi. nesne
total_tip_received Mağaza para birimi cinsinden siparişteki tüm bahşişlerin toplamı. Pozitif olmalıdır. tam sayı bigint(20) salt okunur
total_weight Varsayılan: 0 Gram cinsinden tüm satır öğesi ağırlıklarının toplamı. Siparişten öğeler kaldırıldığında bu toplam değeri düzenlenmez. tam sayı bigint(20) unsigned
updated_at Siparişte yapılan son değişikliğin tarihi ve saati (ISO 8601 biçimi). tarih datetime(6) salt okunur
user_id Varsayılan: BOŞ Geçerli durumlarda, Shopify POS'ta oturum açarak siparişi işleyen kullanıcının kimliği. tam sayı bigint(20)

Product kaynağı özellikleri

Aşağıdaki tabloda, REST Admin API'sinin Product kaynağının özellikleri ile ilgili bazı yararlı bilgiler belirtilmiştir.

REST Product kaynağının önemli özellikleri hakkında veriler
Özellik Değerler Açıklama Veri türü Alan uzunluğu Alan erişimi Kritik zorunlu alan
body_html Varsayılan: BOŞ Ürünün açıklaması. HTML biçimini destekler. string mediumtext
created_at Varsayılan: BOŞ Ürünün oluşturulduğu tarih ve saat (ISO 8601 biçimi). tarih datetime salt okunur
handle Varsayılan: BOŞ string varchar(255)
id Varsayılan: BOŞ Ürün için benzersiz bir tanımlayıcı olarak kullanılan, imzalanmamış 64 bit'lik bir tam sayı. Shopify sistemi genelindeki her kimlik benzersizdir. Farklı mağazalardan olsalar bile her ürün ayrı bir kimliğe sahiptir. tam sayı bigint(20) salt okunur E
görseller Ürün görseli nesnelerinin listesidir. Her biri, ürünle ilişkili bir görseli gösterir. [{ product_image }]
seçenekler Beden, Renk ve Malzeme gibi özel ürün özellikleri. Her ürün en fazla 3 seçeneğe sahip olabilir ve her seçenek değeri en fazla 255 karakter olabilir. Ürün varyasyonları, seçenek değerlerinin kombinasyonlardan oluşur. Seçenekler değerler olmadan oluşturulamaz. Yeni seçenekler oluşturmak için ilişkili seçenek değerine sahip bir varyasyon da oluşturulmalıdır. dizi
product_type Varsayılan: BOŞ Ürünün, ürün filtreleme ve arama için kullanılan kategorilendirmesi. string varchar(255)
published_at Varsayılan: BOŞ Ürünün yayınlandığı tarih ve saat (ISO 8601 biçimi). Ürünü Online Mağaza kanalındaki yayından kaldırmak için boş olarak ayarlanabilir. tarih datetime
published_scope
 • web
 • global
Ürünün Point of Sale kanalında yayınlanıp yayınlanmadığı bilgisi. string
durum
 • etkin
 • arşivlendi
 • taslak
Varsayılan: etkin
Ürünün durumu. string varchar(32)
etiketler Filtreleme ve arama için kullanılan, virgülle ayrılmış etiketlerden oluşan bir dize. Bir üründe en çok 250 etiket olabilir. Her etiket en çok 255 karaktere sahip olabilir. string
template_suffix Varsayılan: BOŞ Ürün sayfası için kullanılan Liquid şablonunun son eki. Bu özellik belirtilirse ürün sayfası, "product.suffix.liquid" adlı bir şablon kullanır. Burada "suffix" bu özelliğin değeridir. Bu özellik "" veya boş ise ürün sayfası varsayılan "product.liquid" şablonunu kullanır. string varchar(255)
title Varsayılan: BOŞ Ürünün adı string varchar(255)
updated_at Varsayılan: BOŞ Üründe yapılan en son değişikliğin tarihi ve saati (ISO 8601 biçimi). Bir ürünün updated_at değeri farklı nedenlerden dolayı değişebilir. Örneğin, envanter takibi ayarlanmış olan bir ürün sipariş edilirse ilgili envanter düzeltmesi bir güncelleme olarak sayılır. tarih datetime salt okunur
varyasyon Her biri ürünün farklı bir versiyonunu temsil eden bir ürün varyasyonları dizisi. Konum özelliği salt okunur. Varyasyonların konumu, listelendikleri sırayla gösterilir. dizi
vendor Varsayılan: BOŞ Ürünün satıcısının adı. string varchar(255)

ProductImage kaynağı özellikleri

Aşağıdaki tabloda REST Admin API'si ProductImage kaynağının özellikleri ile ilgili bazı yararlı bilgiler belirtilmiştir. Bu kaynakta salt okunur veya kritik zorunlu alanlar yoktur.

REST ProductImage kaynağı ile ilişkili önemli özellikler hakkındaki veriler
Özellik Değerler Açıklama Veri türü Alan uzunluğu
created_at Varsayılan: BOŞ Ürün görselinin oluşturulduğu tarih ve saattir. API bu değeri ISO 8601 biçiminde döndürür. tarih datetime
height Varsayılan: BOŞ Görselin, yüklemede belirlenen yükseklik boyutu. smallint(4) unsigned
id Varsayılan: BOŞ Ürün görseli için benzersiz bir sayısal tanımlayıcı. (auto_increment) tam sayı bigint(20)
position Varsayılan: 0 Ürün görselinin listedeki sırası. İlk ürün görseli 1. konumdadır ve ürünün "ana" görselidir. smallint(5) unsigned
product_id Varsayılan: BOŞ Ürünün görselle ilişkili kimliği. bigint(20)
src Ürün görselinin konumunu belirtir. Bu parametre, görselin üzerinde değişiklik yapılmış kopyalarını almak için kullanabileceğiniz URL filtrelerini destekler. Örneğin, görselin 100 x 100 piksel ölçeğinde bir kopyasını getirmek için dosya adına _small ekleyin (ipod-nano_small.png gibi) veya görselin tam olarak 2048 x 2048 piksel çözünürlükteki bir kopyasını almak için _2048x2048 ekleyin (ipod-nano_2048x2048.png gibi).
updated_at Varsayılan: BOŞ Ürün görselinde yapılan en son değişikliğin tarihi ve saati. API bu değeri ISO 8601 biçiminde döndürür. tarih datetime
variant_ids Görselle ilişkili varyasyon kimlikleri dizisi.
width Varsayılan: BOŞ Görselin, yüklemede belirlenen genişlik boyutu. smallint(4) unsigned

ProductVariant kaynağı özellikleri

Aşağıdaki tabloda REST Admin API'si ProductVariant kaynağının özellikleri ile ilgili bazı yararlı bilgiler belirtilmiştir. Bu kaynakla ilgili kritik zorunlu alanlar yoktur.

REST ProductVariant kaynağı ile ilişkili önemli özellikler hakkındaki veriler
Özellik Değerler Açıklama Veri türü Alan uzunluğu Alan erişimi
barkod Varsayılan: BOŞ Ürün barkodu, UPC'si veya ISBN numarası. varchar(255)
compare_at_price Varsayılan: BOŞ Ürünün bir fiyat değişikliği veya indirimden önceki ilk fiyatı. decimal(20,2)
created_at Varsayılan: BOŞ Ürün varyasyonunun oluşturulduğu tarih ve saat (ISO 8601 biçimi). tarih datetime
fulfillment_service
 • manuel
 • { handle of fulfillment service }
Varsayılan: manuel
Ürün varyasyonu ile ilişkili gönderim hizmeti. varchar(255)
gram Ürün varyasyonunun gram cinsinden ağırlığı.
id Varsayılan: BOŞ Ürün varyasyonunun benzersiz sayısal tanımlayıcısı. Bu değer, otomatik olarak teker teker artar. bigint(20)
image_id Varsayılan: BOŞ Bir ürün görselinin benzersiz sayısal tanımlayıcısı. Görselin varyasyonla aynı ürüne bağlı olması gerekir. bigint(20)
inventory_item_id Envanter ürününün, envanter bilgileri sorgulamak için Envanter API'sinde kullanılan benzersiz tanımlayıcısı.
inventory_management
 • shopify
 • null
 • { handle of fulfillment service }
 • Varsayılan: BOŞ
  Ürün varyasyonu için stoktaki ürün sayısını izleyen gönderim hizmeti. varchar(255)
  inventory_policy
  • reddet
  • devam
  Varsayılan: reddet
  Ürün stokta olmadığında müşterilerin ürün varyasyonu için sipariş verip veremeyeceği. varchar(40)
  inventory_quantity Varsayılan: 1 Tüm konumlardaki envanter toplamı. Belirli bir konumdaki envanteri ayarlamak için InventoryLevel kaynağını kullanın. int(11) salt okunur
  option Mağaza sahibinin ürün varyasyonlarını tanımlamak için kullandığı özel özellikler. Bir ürün varyasyonu için üç seçenek tanımlayabilirsiniz: option1, option2, option3. Varsayılan değer: Varsayılan Başlık. Başlık alanı option1, option2 ve option3 alanlarının birleşimidir. Seçenek alanlarının güncellenmesi başlık alanını günceller.
  position Varsayılan: 0 Ürün varyasyonunun, ürün varyasyonları listesindeki sırasıListedeki ilk konum 1'dir. Varyasyonların konumu, listelendikleri sırayla gösterilir. smallint(5) unsigned salt okunur
  presentment_prices Mağazanın etkin her sunulan para biriminde, varyasyonun sunulan fiyatları ve karşılaştırma fiyatları listesi. Her bir fiyat nesnesi şu özelliklere sahiptir:
  -currency_code: Mağazanın etkin sunulan para birimlerinden birinin üç harflı kodu (ISO 4217 biçimi).
  -amount: Sunulan para birimi cinsinden varyasyonun fiyatı veya karşılaştırma fiyatı.
  'X-Shopify-Api-Features': 'include-presentment-prices' üstbilgisi gereklidir.
  salt okunur
  fiyat Varsayılan: 0 Ürün varyasyonunun fiyatı. decimal(20,2)
  product_id Varsayılan: BOŞ Ürünün benzersiz sayısal tanımlayıcısı. bigint(20)
  requires_shipping Varsayılan: 1 Bu özellik kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine InventoryItem kaynağındaki "requires_shipping" özelliğini kullanın. boole tinyint(1)
  sku Mağazada yer alan ürün varyasyonının benzersiz tanımlayıcısı. Bir FulfillmentService'e bağlanmak için zorunludur. varchar(255)
  tax_code Bu parametre yalnızca Avalara AvaTax uygulamasının yüklü olduğu mağazalar için geçerlidir. Ürün varyasyonunun Avalara vergi kodunu belirtir.
  vergiye tabi Varsayılan: 1 Ürün varyasyonu satıldığında vergi ücretinin alınıp alınmayacağı. boole tinyint(1)
  title Ürün varyasyonu başlığı. Başlık alanı option1, option2 ve option3 alanlarının birleşimidir. Başlığı, yalnızca seçenek alanlarını kullanarak, dolaylı bir şekilde güncelleyebilirsiniz. varchar(255) salt okunur
  updated_at Varsayılan: BOŞ Ürün varyasyonunda yapılan en son değişikliğin tarihi ve saati. Bu değer ISO 8601 biçiminde döndürülür. tarih datetime
  weight weight_unit ile belirlenen birim sisteminde ürün varyasyonunun ağırlığı.
  weight_unit
  • g
  • kg
  • oz
  • lb
  Varsayılan: BOŞ
  Ürün varyasyonunun ağırlığı için geçerli olan ölçü birimi. weight_unit için bir değer belirlemezseniz mağazanın varsayılan ölçü birimi uygulanır. varchar(2)