Ürünler için 3B modeller alma

Shopify Experts Marketplace üzerinden sizin için 3B ürün modelleri oluşturması için Shopify uzmanlarıyla çalışabilirsiniz.

İş talebinizin bir parçası olarak ürün fotoğrafları ve Ürün boyutları sağlamanız gerekebilir. Fotoğrafları çekerken ve ölçümleri yaparken aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Ürün fotoğrafları

3B modeller, fotoğraf kullanılarak oluşturulur. 3B model elde etmek için ürünlerinizin fotoğraflarını birden fazla açıdan çekmeniz gerekir:

Ürün fotoğrafının açıları

Ürününüzün fotoğraflarını çekerken şu yönergeleri izleyin:

 • Ürününüzün tam olarak 3B'de modellenmesini istediğiniz şekilde konumlandırıldığından emin olun.
 • Ürününüz birden fazla varyasyona sahipse modellenmesini istediğiniz renk ve boyut gibi farklı seçenekleri gösteren fotoğraflar çekin.
 • Ürününüzün iyi aydınlatıldığından emin olun.
 • Ürününüzün tamamının odaklanmış olduğundan emin olun.
 • Mümkünse cep telefonu kamerası kullanmayın. Mobilya gibi büyük ürünler için 50 mm mercekli bir kamera kullanın. Küçük ve orta ölçekli ürünler için 70 mm veya 100 mm mercek kullanın.
 • Benzersiz ayrıntıların veya dokuların ek olarak fotoğraflarını çekin.
 • Fotoğraf dosyalarına blue vase - top veya blue vase - left gibi anlaşılır isimler verin ve bunları etiketi açıkça belirtilen bir klasörde saklayın.

Ürün boyutları

Ürünü tam olarak yansıtan 3B modeller oluşturmak için ürününüzün ayrıntılı ölçümlerine ihtiyacınız olabilir. Ölçümleri sağlarken şu yönergeleri izleyin:

 • Ürününüzün her bir boyutunu açık ve basit terimlerle açıklayın.
 • Ölçümleri mm cinsinden sağlayın.
 • Ölçümlerin hangi boyutlara karşılık geldiğini göstermek için bir diyagram ekleyin.
 • Ürününüzle ilişkili teknik çizimleriniz veya CAD dosyalarınız varsa bunları da ekleyin.

Modelin kalitesini kontrol etme

Bir 3D Expert'ten 3B model elde ettikten sonra, kalite ve kullanılabilirlik için modeli incelemek üzere aşağıdaki listeyi kullanabilirsiniz.

Modelinizi incelemek için GLB dosyasını web sayfasına sürükleyip bırakarak glTF Viewer'ı kullanın.

Teknik gereklilikler

Görsel doğruluk

3B model, ürününüzün iyi bir temsili olmalıdır. Karar verirken aşağıdaki sorular göz önünde bulundurun.

Modeli daha iyi incelemeniz adına 3B model standartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Satıcılar için 3B modeller oluşturma sayfasına bakabilirsiniz.

3B model yaptırma örneği

Naomi bu mavi vazoyu satıyor.

Mavi bir vazo

Vazonun 3B modelini oluşturmak üzere bir Shopify uzmanı bulmak için Experts Marketplace'i kullanıyor. Naomi, Uzmana 70 mm merceğe sahip bir kamera ile çekilmiş altı adet yüksek kaliteli fotoğraf gönderiyor.

Altı fotoğraf vazonun ön, sol, üst, arka, sağ ve alt tarafını gösterir.

Naomi, Expert'e milimetre cinsinden ürün boyutlarına karşılık gelen bir ölçüm diyagramı veriyor.

Diyagrama aşağıdaki ölçüleri gösterecek şekilde açıklama eklenir

 • Vazonun yüksekliği (1) ____mm
 • Vazonun üstünden boynunun altına kadar olan mesafe (2) ____mm
 • Vazonun boynunun altından dibine kadar olan mesafe (3) ____mm
 • Vazonun ağzının çapı (4) ____mm
 • Ağız açıklığının genişliği (5) ____mm
 • Boyun altının çapı (6) ____mm
 • Vazonun altıgen şeklinde 8 yüzü var
 • Altıgen şeklindeki yüzlerin yüksekliği (8) ____mm
 • Altıgen şeklindeki yüzlerin genişliği (9) ____mm
 • Vazonun en geniş kısmının çapı (10) ____mm
 • Vazo dibinin çapı (11) ____mm
 • Köpük ayakların çapı ____mm

Shopify uzmanı, mavi vazonun 3B modelini oluşturmak için bu fotoğrafları ve boyutları kullanır. Uzman, Naomi'ye Shopify yöneticisindeki ürününe eklemesi için bir GLB dosyası gönderir.