Shopify Experts Marketplace'teki uzmanlar için yönergeler

Yasaklanmış davranışlar

 • Zorbalık, taciz, tehdit, nefret söylemi, kaba veya uygunsuz dil kullanımı, şiddet söylemi içeren mesajlar veya Shopify tarafından kendi takdirimize bağlı olarak belirlenen tüm uygunsuz davranışlar.
 • Spam, ısrarla yeni iş talebinde bulunmak, kötü amaçlı içerik yayınlamak veya daha önceki işlerinizde birlikte çalıştığınız satıcılara kötü amaçlı içerik göndermek.
 • Satıcıların özel ve gizli bilgilerini yayınlamak veya paylaşmak.
 • Experts Marketplace'i yasaya aykırı amaçlar veya yasa dışı faaliyetlerde bulunmak için kullanmak.

Kabul edilemez davranışlar

 • Experts Marketplace aracılığıyla oluşturulan işlerin teslim tarihlerine sürekli olarak uymamak.
 • Becerilerinizi yanlış tanıtmak veya sözleşmenizin sorumluluklarına uymamak.
 • Bir satıcının mağazasının satış kapasitesini bozmak, sınırlamak, aksatmak veya mağazaya zarar vermek amacıyla tasarlanmış ek kodları, dosyaları veya programları kullanmak.
 • Çalıntı veya ticari markalı içerik kullanmak ve telif hakkıyla korunan materyalleri kullanmaya veya düzenlemeye teşebbüs etmek.
 • Fazladan zorla ödeme almak veya projeye dair teslim edilecekleri, iş tanımında mutabık kalınanın haricinde ödeme karşılığında alıkoymak.
 • Mutabık kalınan iş teslim tarihi, iş tamamlanmadan geçtikten sonra 96 saat içinde satıcıya yanıt vermemek.
 • Şahsi çıkarlar uğruna satıcıların bilgilerini dışa aktarmak veya kopyalamak.

Hafifletici nedenler dışında Shopify Experts Marketplace'ın uygunsuz kullanımları

 • Experts Marketplace'ın dışında satıcılarla ödeme konusunda konuşmak.
 • Alakasız işletmelerin, web sitelerin veya üçüncü taraf hizmetlerin reklamını yapmak.
 • Geliştirme mağazalarını kullanarak gerçek sipariş vermek.
 • Satıcıları Shopify'dan ayrılıp işletmelerini başka bir platforma taşımaları için teşvik etmek.
 • İş, satıcı tarafından tamamlandı olarak işaretlendikten sonra ortak çalışan hesabı kullanarak satıcının mağazasında oturum açmak.

Bunların yanı sıra, Experts Marketplace'in farklı özelliklerine ilişkin aşağıdaki yönergelere sahibiz:

Uzman profilleri

Uzmanlar aşağıdakileri yapamazlar:

 • Experts Marketplace'de sahte kimlik oluşturmak veya yanlış kimlik beyanında bulunmak.
 • Kendilerinden başka bir şahıs için Experts Marketplace profili oluşturmak.
 • Başka bir kullanıcının hesabını veya bilgilerini kullanmak ya da kullanmaya teşebbüs etmek.
 • Birden fazla aktif Experts Marketplace hesabı kullanmak.
 • Experts Marketplace veya İş Ortağı hesabı satın almak ya da satmak.
 • Experts Marketplace profillerinde becerilerini yanlış tanıtmak, kabiliyetleri ve sundukları hizmetler konusunda yanlış iddialarda bulunmak veya sahte reklamlar ya da garantiler sergilemek.

Geçmiş işleri tanıtma

Uzmanlar aşağıdakileri kullanamaz veya sergileyemezler:

 • Yetişkinlere yönelik hizmetler veya pornografik, uygunsuz ya da müstehcen görseller.
 • Yanıltıcı, yasa dışı, saldırgan veya her türlü zararlı görseller.
 • Zorbalık, taciz veya nefret söylemi.
 • Önceki işlere ait telif hakkı, ticari marka veya gizli bilgileri ihlal eden görseller.

Uzman değerlendirmeleri

Uzmanlar aşağıdakileri yapamazlar:

 • Şahsi çıkarları için bir satıcının Shopify yöneticisinden sahte değerlendirmeler oluşturmak.
 • Otomatik değerlendirmeler oluşturmak.
 • Bir satıcı adına sahte değerlendirmeler oluşturmak.
 • Değerlendirme için satıcılara şantaj uygulamak.
 • Satıcı gibi hareket ederek rakip uzmanları kötülemek.
 • Satıcıların doldurması için şablon şeklinde değerlendirmeler sunmak.

Temalar

Uzmanlar aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 • Lisansa dair geçerli belgeleri satıcıya sunmadıkça Shopify Tema Mağazası'nın dışında yayınlanan temaları kullanmamalıdır. Bir işin tamamlanabilmesi için Shopify Tema Mağazası'nda bulunmayan bir temanın kullanılması gerekiyorsa, bu işe devam etmeden önce satıcı durumdan haberdar edilmelidir.
 • Üçüncü taraf özel temalara kötü amaçlı yazılımlar dahil etmemelidir.
 • Bir Shopify teması satın alıp onu satıcının sitesine aktarmamalı veya geçerli lisans belgeleri olmadan temayı başka bir yerde kullanmak üzere kopyalamamalıdır.
 • Shopify Tema Mağazası'nın dışında yayınlanmış üçüncü taraf bir tema aracılığıyla dağıtılan tüm görseller, yazı tipleri, tasarımlar, eklentiler, şablonlar, yazılımlar veya başka öğelere ilişkin gerekli tüm izinlere, haklara ve alakaya sahip olduğunu garanti etmelidir.
 • Temanın hiçbir bölümünün hiçbir telif hakkını, ticari markayı veya üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek başka hiçbir hakkı ihlal etmediğini veya çiğnemediğini garanti etmelidir.