Shopify App Store geliştiricileri için gelir payı güncellemeleri

15 Eylül 2021, 10:00 PST (13:00 EST) itibarıyla tema geliştiricileri, Shopify Tema Mağazası üzerinden satılan temalar için azaltılmış bir gelir payı planına otomatik olarak erişir. Bu planda Shopify, Shopify Tema Mağazası üzerinden kazanılan yıllık brüt tema gelirinde ilk 1.000.000 USD üzerinden %0 tahsil eder. Yıllık 1.000.000 USD'yi aşan toplam tema gelirleri, önceki %20'den düşürülen %15'lik bir gelir payına tabi olur.

Bu güncellemeler hakkında aşağıdaki sıkça sorulan soruları gözden geçirin.

Yeni gelir payı planına kimler erişebilir?

Shopify Tema Mağazası'nda tema satışı yapan tüm geliştiriciler, düşük gelir payı modeline uygundur. Bu seçenek, Shopify Tema Mağazası'nda hâlihazırda listelenmiş temaları olan mevcut geliştiriciler ve 15 Eylül 2021'den sonra listelenen tüm yeni geliştiriciler için geçerlidir.

15 Eylül 2021 tarihinden itibaren tema geliştiricileri yeni gelir payı planına nasıl erişecek?

Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. 15 Eylül 2021 tarihinde veya sonrasında oluşturulan tüm mevcut tema geliştirici ve yeni iş ortağı hesapları, düşürülen gelir payı planına otomatik olarak erişebilir.

Bu plan yalnızca Online Store 2.0 ile uyumlu olan yeni temalar için mi geçerli?

Bu plan, 15 Eylül 2021'den itibaren Online Store 2.0 ile uyumlu olup olmadığına bakılmaksızın tüm temalar için geçerlidir.

Brüt uygulama geliri bu yıl için geriye dönük olarak hesaplanıyor mu?

Hayır. Brüt tema geliri 15 Eylül 2021'de 0 USD'ye ve ardından her yıl 1 Ocak'ta yıllık olarak sıfırlanır.

%15 gelir payı geriye dönük mü?

Hayır. İş ortakları, brüt tema geliri 1.000.000 USD eşiğine ulaşana kadar %0 gelir payı öder. Eşiğe ulaştıktan sonra İş Ortakları, yalnızca eşiğe ulaştıktan sonra kazanılan ek brüt uygulama geliri üzerinden %15 gelir payı öder.

Diğer Shopify kaynaklarından elde edilen gelir eşiğe sayılır mı?

Hayır. Shopify Tema Mağazası gibi diğer gelirler, Shopify Tema Mağazası için gelir payı hesaplamasına dahil değildir.

  1. Örnek: Bir geliştiricinin, belirli bir yılda temalardan 750.000 USD ve uygulamalardan 750.000 USD kazandığını varsayalım. Bu geliştirici, gelirlerin her biri 1 milyon USD'nin altında olduğu için %0 gelir payı öder.

  2. Örnek: Bir geliştiricinin, belirli bir yılda temalardan 1,5 milyon USD ve uygulamalardan 750.000 USD kazandığını varsayalım. Tema satışlarından elde ettiği ilk 1 milyon USD'de %0 gelir payı öder. Buna ek olarak elde ettiği 500.000 USD'lik tema satışlarında %15 gelir payı ödemesi yapar. Ancak 750.000 USD'lik uygulama satışlarında %0 gelir payı ödemeye devam eder.

Tema Mağazası gelirini nasıl hesaplarsınız?

Gelirler temalar genelinde hesaplanır. Bu nedenle 1.000.000 USD eşiğini hesaplama amacına yönelik olan toplam gelirler, tüm İlişkili Tema Geliştiricisi Hesapları da dahil olmak üzere, uygulama geliştiricisi başına belirlenir.

Örnek: A Şirketi, her biri tema satan İş Ortağı Hesabı A ve İş Ortağı Hesabı B'ye sahiptir. İş Ortağı Hesabı A yılda 800.000 USD satış yapmış, İş Ortağı Hesabı B ise yıl için 500 bin USD satış yapmıştır. Hesaplar arasındaki toplamları ekleyelim (800.000 USD + 500.000 USD = 1,3 milyon USD). İş Ortağı, 1 milyon USD için %0 ve 300.000 USD için %15 öder.

İlişkili Tema Geliştirici Hesabı olarak kabul edilen nedir?

İlişkili Tema Geliştiricisi Hesabı, bir Tema Geliştiricisi veya İlişkili Geliştiricinin Shopify Geliştirici programı sayfası üzerinden kaydolduğu herhangi bir İş Ortağı hesabıdır. İlişkili Tema Geliştiricisi, Tema Geliştiricisini kontrol eden (%50 veya daha fazlasına sahip olan), Tema Geliştiricisi tarafından kontrol edilen, Tema Geliştiricisi ile başka bir bireyin veya tüzel kişinin ortak kontrolü altında olan ya da Shopify tarafından başka bir şekilde Tema Geliştiricisi olarak atanan kişi veya şirkettir.

Ödemeler, birden çok İlişkili Tema Geliştiricisi Hesabı'nda nasıl işlenir?

Toplam brüt tema geliri tüm İlişkili Tema Geliştiricisi Hesapları genelinde hesaplanıyor olsa bile gelir payı, İş Ortağı Hesabı düzeyinde ayrı olarak ödenmeye devam eder.

Shopify Tema Mağazası'nda liste kayıtları için tema göndermenin bir ücreti var mı?

Hayır. Şu anda, Shopify Tema Mağazasında listelenmek üzere tema göndermek için herhangi bir ücret talep etmiyoruz.