Chương trình Commerce Coach

Chương trình Commerce Coach mang đến cơ hội tăng nhu nhập, hợp tác trong các sáng kiến tiếp thị, nhận hỗ trợ tận tâm từ quản lý hỗ trợ đối tác và tận hưởng nhiều lợi ích độc quyền cho những đơn vị liên kết hàng đầu của Shopify.

Lợi ích của chương trình Commerce Coach

Đơn vị liên kết được mời tham gia chương trình Commerce Coach sẽ có cơ hội trở thành một trong những nhân vật hàng đầu thế giới trong ngành thương mại.

Cơ hội kiếm tiền và quảng cáo:

  • Nhận tiền cho mỗi thương nhân được giới thiệu; Đơn vị liên kết hạng 1 sẽ nhận được 225 USD và Đơn vị liên kết hạng 2 sẽ nhận được 150 USD.
  • Tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền để cung cấp cho đối tượng dựa trên tình trạng còn hàng.

Truy cập và hỗ trợ ưu tiên:

  • Nhận hỗ trợ và huấn luyện thường xuyên từ quản lý hỗ trợ đối tác để tối ưu hóa hiệu suất và đẩy mạnh hoạt động tiếp thị giới thiệu Shopify.
  • Nhận thông báo sớm nhất về tin tức sản phẩm quan trọng và tham gia hội thảo trên web trực tiếp do đội ngũ sản phẩm của Shopify tổ chức.
  • Nhận đánh giá ưu tiên trong các khóa học cho Đối tác đào tạo.
  • Tham gia vào nhóm Commerce Coach Slack để kết nối với Shopify theo thời gian thực.

Hợp tác và tiếp thị:

  • Được mời cộng tác và giới thiệu trong các sáng kiến hợp tác tiếp thị với Shopify.
  • Có quyền truy cập độc quyền vào các chiến dịch và sáng kiến giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi từ các lượt giới thiệu.
  • Nhận vật phẩm chính thức của chương trình Shopify Commerce Coach và huy hiệu Commerce Coach để sử dụng trong hoạt động tiếp thị.
  • Nhận trang đích tùy chỉnh và nhiều nội dung sáng tạo để tiếp thị Shopify hiệu quả hơn.

Tính đủ điều kiện

Mỗi đơn vị liên kết của Shopify đều có cơ hội trở thành Commerce Coach. Điều kiện đánh giá dựa trên hiệu suất giới thiệu. Đơn vị liên kết đủ điều kiện sẽ được mời tham gia chương trình mỗi quý.

Để luôn đủ điều kiện tham gia, đơn vị liên kết phải duy trì mức độ hiệu suất trước khi tham gia, thực hiện cam kết, đồng thời đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của mục tiêu giới thiệu. Người quản lý hỗ trợ đối tác sẽ làm việc sát sao với các đơn vị liên kết, hỗ trợ giúp các đơn vị liên kết đạt được mục tiêu đã đề ra.