Hướng dẫn về Chương trình liên kết của Shopify

Để tham gia vào Chương trình liên kết của Shopify với tư cách là đơn vị liên kết, bạn cần chấp nhận và tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác, Hướng dẫn của Ủy ban thương mại liên bang (hoặc hướng dẫn công khai tương đương dành cho khu vực) và Cẩm nang thương hiệu Shopify. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những thông tin sau, liên hệ với Người quản lý đơn vị liên kết.

Thỏa thuận Chương trình đối tác

Bằng việc đăng ký Chương trình đối tác, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận Chương trình đối tác. Đây là thỏa thuận giữa bạn, Đối tác và Shopify Inc. Shopify có quyền cập nhật và thay đổi Thỏa thuận bất kỳ lúc nào. Nếu thực hiện thay đổi lớn, Shopify sẽ gửi thông báo hợp lý theo một hoặc nhiều cách sau: bằng email, trên Blog của Đối tác của Shopify hoặc trong Trang quản lý dành cho đối tác. Bạn cũng có thể xem Thỏa thuận định kỳ để nắm được các cập nhật hoặc thay đổi có thể ảnh hưởng đến bạn.

Một trong những phần quan trọng nhất trong Thỏa thuận Chương trình đối tác quy định rằng với vai trò là Đơn vị liên kết của Shopify, bạn không được phép đưa ra các tuyên bố gian dối hoặc sai lệch, đảm bảo lợi nhuận hoặc hứa hẹn thành công cho thương nhân tiềm năng. Tin nhắn của bạn không được chứa những cụm từ như "Tham gia khóa học của tôi để có được thu nhập chín chữ số trên Shopify", "Kiếm được 200 triệu đồng một tháng với Shopify" hoặc "Ra mắt cửa hàng và kiếm tiền chỉ sau một đêm". Những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm sẽ khiến tài khoản Đối tác của bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt.

Hướng dẫn công khai của Ủy ban thương mại liên bang

Đối tác của Shopify cần phải trung thực, có đạo đức và minh bạch khi nói về Shopify. Là Đơn vị liên kết của Shopify, bạn phải tuân thủ hướng dẫn công khai được quy định tại khu vực. Tất cả các trang web đặt tại Hoa Kỳ đều phải tuân thủ hướng dẫn của Ủy ban thương mại liên bang.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), khi đăng liên kết dành cho đơn vị liên kết, liên kết phải "rõ ràng và dễ thấy" rằng bạn đăng với danh nghĩa đơn vị liên kết. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc quy tắc tuân thủ dành cho đơn vị liên kết của FTC để đảm bảo bạn gửi tin nhắn đúng quy định.

Đảm bảo bạn tuân thủ các hướng dẫn chung này khi đăng tải trạng thái dưới danh nghĩa Đơn vị liên kết của Shopify:

  • Đối với tweet trên Twitter: Có thể chỉ cần thêm hashtag "#đượctàitrợ" hoặc "#quảngcáo" để công khai mối liên hệ vì khoảng trống có hạn trong một tweet.
  • Đối với các phương tiện truyền thông xã hội khác (Facebook, Instagram, bài viết blog, v.v.): Bắt buộc công khai mối quan hệ, nhưng không có định dạng quy định. Tham khảo hướng dẫn của FTC để xem gợi ý.
  • Đối với vlog hoặc bài đăng trên YouTube: Phải công khai rõ ràng trong video, bằng lời nói hoặc chữ viết trên màn hình (miễn là được trình bày đủ dài để nhận thấy, đọc và hiểu). Chỉ công khai trên trang hoặc mô tả là không đủ.

Hướng dẫn về thương hiệu

Xem hướng dẫn về thương hiệu của Shopify để đảm bảo bạn đang sử dụng tài sản thương hiệu của Shopify đúng cách. Bằng việc sử dụng tài sản thương hiệu của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu của Shopify. Việc vi phạm những hướng dẫn này sẽ dẫn đến chấm dứt giấy phép, quyền sử dụng tài sản thương hiệu của chúng tôi hoặc cả hai.