Tài nguyên dành cho quảng cáo Shopify

Shopify cung cấp nhiều tài nguyên mà bạn và nguồn giới thiệu tiềm năng có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về nền tảng. Bạn có thể chia sẻ các tài nguyên này với đối tượng và sử dụng liên kết sâu để gia tăng lưu lượng truy cập đến liên kết dành cho đơn vị liên kết.

Kênh bán hàng Shopify

Shopify chứa nhiều kênh bán hàng mà thương nhân có thể sử dụng để bán sản phẩm và tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Các tài nguyên sau đây mô tả cách kênh bán hàng Shopify có thể giúp doanh nhân phát triển doanh nghiệp. Sử dụng liên kết sâu để hướng khách hàng đến các trang về kênh bán hàng:

 • Cửa hàng trực tuyến - Bán qua cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán.
 • Shopify POS - Bán trực tiếp bằng ứng dụng Shopify POS, đầu đọc thẻ tín dụng và trang thiết bị bán lẻ khác.
 • Nút Mua - Bán hàng từ trang web hoặc blog của bạn (bao gồm blog WordPress.org và Squarespace) bằng cách nhúng nút mua có kết nối với trang thanh toán trên Shopify.
 • Facebook Messenger - Bán hàng trực tiếp trong cuộc hội thoại với khách hàng, gửi thông báo về đơn hàng và vận chuyển và trả lời câu hỏi của khách hàng.
 • Amazon - Quản lý hồ sơ trên Amazon và các sản phẩm Shopify tại một địa chỉ duy nhất.
 • eBay - Niêm yết sản phẩm trên eBay và quản lý đơn hàng mà không cần thoát khỏi Shopify.

Các kênh bán hàng khác

Các kênh bán hàng trực tuyến bổ sung có sẵn dành cho Shopify của nhà phát triển bên thứ ba và có thể được thêm vào trong Cửa hàng ứng dụng shopify.

Hướng dẫn

Bạn có thể giúp đối tượng tìm hiểu về cách vận hành thành công một doanh nghiệp trực tuyến bằng sách điện tử và hướng dẫn miễn phí của chúng tôi. Sử dụng liên kết sâu để đính kèm mã điều khiển của đơn vị liên kết đến bất kỳ hướng dẫn nào sau đây:

Tài nguyên hữu ích khác

 • Video - trang video của Shopify có các khóa học video đào tạo về thương mại điện tử hướng dẫn chủ sở hữu cửa hàng cách bán sản phẩm trực tuyến.

 • Khóa học video về thương mại điện tử - Ezra Firestone của Smart Marketer đã phát triển một khóa học gồm 21 video để hướng dẫn thương nhân tiềm năng cách tạo doanh số trong cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể đăng các video này thuộc quyền sở hữu riêng bằng liên kết dành cho đơn vị liên kết của Shopify. Bạn sẽ nhận được hoa hồng một lần, trị giá 200% tiền phí tài khoản Shopify hằng tháng của tháng đầu tiên với mỗi thương nhân Shopify đăng ký qua liên kết của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách đăng các video thuộc quyền sở hữu riêng tại đây.

 • Podcast - Shopify chạy hai podcast để giúp đối tượng của bạn có mục tiêu kinh doanh: Shopify MastersTGIM.

 • Tính năng chính - Sử dụng trang tổng quan của chúng tôi để thông báo cho đối tượng về các tính năng chính của Shopify, bao gồm cách bán hàng, gói giá, và nơi tìm kiếm trợ giúp.

 • Ai là thương nhân Shopify? - Tìm hiểu thêm về câu chuyện thành công của Shopify. Liên kết đến câu chuyện thành công và nhiều ví dụ về thương nhân trong nội dung của bạn cho đối tượng thấy họ có thể làm gì với nền tảng Shopify.

 • Diễn đàn cộng đồng Shopify - Với diễn đàn cộng đồng Shopify, đối tượng có thể tìm hiểu cách xây dựng, ra mắt và phát triển doanh nghiệp trực tuyến bằng công cụ và tài nguyên miễn phí.