Công cụ dành cho đơn vị liên kết

Trên trang Công cụ dành cho đơn vị liên kết trong Trang quản lý dành cho đối tác, bạn có thể thấy liên kết dành cho công ty liên kết mới, tạo liên kết dành cho công ty liên kết mới, xem tổng thu nhập từ chương trình liên kết của Shopify và so sánh kết quả từ nhiều chiến dịch dành cho công ty liên kết. Bạn cũng có thể theo dõi thành công của liên kết và chiến dịch dành cho công ty liên kết.

Tổng quan về công cụ dành cho đơn vị liên kết

Thay vì chia sẻ cùng một liên kết dành cho công ty liên kết ở tất cả mọi nơi, bạn có thể sử dụng liên kết dành cho công ty liên kết không giống nhau dành cho các ứng dụng và nền tảng khác nhau. Điều này cho phép bạn dễ dàng theo dõi liên kết giới thiệu nhiều khách hàng nhất.

Liên kết dành cho công ty liên kết được theo dõi dựa trên các chiến dịch. Mỗi chiến dịch bao gồm các liên kết dành cho công ty liên kết chứa tham số UTM. Bạn có thể sử dụng những tham số này để xác định địa điểm và cách thức sử dụng từng liên kết dành cho công ty liên kết. Liên kết dành cho công ty liên kết hỗ trợ tham số UTM của Google và hai tham số ID phụ tùy chỉnh.

Ví dụ: Bạn quyết định tạo chiến dịch "spring promo" và muốn quảng cáo chiến dịch trên trang web doanh nghiệp của mình và trên Facebook. Trong Trang quản lý dành cho đối tác, bạn tạo hai liên kết dành cho công ty liên kết riêng biệt cho chiến dịch:

 • Liên kết đầu tiên là liên kết bạn nhúng vào trang web doanh nghiệp của mình. Tạo liên kết có Tên chiến dịch được đặt thành spring-promoNguồn được đặt thành website:
  Ví dụ đầu tiên
 • Liên kết thứ hai là liên kết bạn nhúng vào trang Facebook. Tạo liên kết có Tên chiến dịch được đặt thành spring-promoNguồn được đặt thành facebook:
  Ví dụ đầu tiên

Sau khi đăng các liên kết, bạn có thể theo dõi hiệu suất trên trang Công cụ dành cho đơn vị liên kết trong Trang quản lý dành cho đối tác.

Tạo liên kết dành cho công ty liên kết

Cách tạo liên kết dành cho công ty liên kết:

 1. Trong Trang quản lý dành cho đối tác, nhấp vào Affiliate tools (Công cụ dành cho đơn vị liên kết).
 2. Nhấp vào Create affiliate link (Tạo liên kết dành cho công ty liên kết).
 3. Trên trang Tạo liên kết dành cho công ty liên kết, nhập những thông tin sau:

- Tên chiến dịch - Tên của chiến dịch dành cho công ty liên kết sẽ bao gồm liên kết dành cho công ty liên kết này. Mỗi chiến dịch có thể bao gồm nhiều liên kết dành cho công ty liên kết. - Nội dung - Nội dung được liên kết với liên kết dành cho công ty liên kết liên kết. Ví dụ: welcome-email hoặc banner-ad. - Nguồn - Nguồn lưu lượng truy cập, dựa trên nơi bạn định chia sẻ liên kết dành cho công ty liên kết. Ví dụ: home-page hoặc facebook. - ID phụ - Tham số tùy chỉnh để phân biệt giữa nhiều phiên bản của liên kết dành cho công ty liên kết. Bạn có thể sử dụng ID phụ để phân khúc hoặc theo dõi lưu lượng truy cập từ giới thiệu nhằm bổ sung cho các tham số có sẵn khác. - Phương tiện - Phương tiện tiếp thị bạn dùng để quảng cáo liên kết dành cho công ty liên kết. Ví dụ: social hoặc sponsored-link.

Những thông tin này giúp bạn theo dõi nhiều chiến dịch dành cho công ty liên kết. Vì những thông tin này được sử dụng trong URL của liên kết dành cho công ty liên kết, bạn không thể sử dụng dấu cách hoặc ký tự đặc biệt trong những mô tả này.

 1. Khi đã xong, nhấp vào Copy (Sao chép) để sao chép liên kết dành cho công ty liên kết. Sau đó, bạn có thể dán liên kết vào chiến dịch.

Xem chiến dịch dành cho công ty liên kết

Cách xem chiến dịch dành cho công ty liên kết:

 1. Trong Trang quản lý dành cho đối tác, nhấp vào Affiliate tools (Công cụ dành cho đơn vị liên kết).
 2. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn xem. Nếu chiến dịch không xuất hiện trên trang Công cụ dành cho đơn vị liên kết, nhấp vào View all campaigns (Xem tất cả các chiến dịch) và chọn chiến dịch trong trang All campaigns (Tất cả các chiến dịch).

Trên trang chiến dịch, bạn có thể xem kết quả của từng liên kết dành cho công ty liên kết đi kèm với chiến dịch. Mỗi liên kết được xếp hạng dựa trên các thuộc tính sau:

 • Số lượt nhấp - Số người đã nhấp vào liên kết dành cho công ty liên kết.
 • Số đăng ký dùng thử - Số người đã đăng ký dùng thử sau khi nhấp vào liên kết dành cho công ty liên kết.
 • Số lượt chuyển đổi trả phí - Số người đã đăng ký gói Shopify trả phí sau khi nhấp vào liên kết dành cho công ty liên kết.
 • Thu nhập - Số tiền hoa hồng bạn nhận được từ những thương nhân đã đăng ký Shopify bằng liên kết dành cho công ty liên kết.

Phương thức tối ưu cho liên kết dành cho công ty liên kết

Cách tốt nhất để quảng cáo liên kết dành cho công ty liên kết là sử dụng liên kết trong nội dung bạn tạo và chia sẻ. Ví dụ: Bạn có thể chia sẻ liên kết dành cho công ty liên kết trong các video, blog hoặc bản tin email thảo luận về thương mại điện tử, hoạt động khởi nghiệp hoặc Shopify. Liên kết dành cho công ty liên kết có thể được đặt trên siêu liên kết văn bản hoặc đi liền với phần tử hình ảnh như biểu ngữ hoặc logo Shopify.

Dù bạn quyết định chia sẻ liên kết dành cho công ty liên kết theo cách nào, đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ hướng dẫn sau:

 • Đơn vị liên kết của Shopify phải tuân thủ các yêu cầu của FTC và công khai với đối tượng rằng họ là Đơn vị liên kết của Shopify.
 • Không được sử dụng liên kết trực tiếp và nhãn hiệu thương mại trong quảng cáo trả phí theo Thỏa thuận Chương trình đối tác (xem Mục 2.5, đoạn 7 và 8).
 • Đơn vị liên kết của Shopify không được nhồi nhét cookie.