Launchpad

Bạn có thể sử dụng Launchpad để lên lịch, điều phối và thực hiện các sự kiện, ví dụ như giảm giá, mở bán và tái nhập kho. Khi sự kiện đang diễn ra, bạn có thể theo dõi thành công của sự kiện bằng cách xem bảng quản lý phân tích theo thời gian thực của ứng dụng.

Tính năng & khả năng chính

Bạn có thể sử dụng Launchpad để tự động hóa các tác vụ sau trong sự kiện:

 • Thay đổi giá sản phẩm vào lúc bắt đầu và kết thúc sự kiện
 • Đăng các sản phẩm đã chọn lên kênh bán hàng để phát hành vào thời gian và ngày đã chọn
 • Tăng mức hàng trong kho khi bắt đầu sự kiện
 • Lên lịch các nội dung tùy chỉnh mang tính sáng tạo và tùy chỉnh chủ đề để làm nổi bật hơn các sản phẩm có liên quan trong sự kiện
 • Lên lịch đoạn mã mục hàng và vận chuyển để thay đổi giá và đưa ra ưu đãi giảm giá khi thanh toán.
 • Khóa cửa hàng trực tuyến trong khoảng thời gian đã đặt trước khi bắt đầu sự kiện để xây dựng chiến dịch quảng cáo và khơi dậy sự mong đợi
 • Thu thập dữ liệu về thành công của sự kiện

Bảng quản lý

Bạn có thể theo dõi tiến độ của sự kiện bằng cách xem phân tích thời gian thực của sự kiện trong bảng quản lý. Bảng quản lý bắt đầu báo cáo dữ liệu khi sự kiện bắt đầu. Bảng quản lý ngừng báo cáo dữ liệu khi sự kiện kết thúc hoặc khi sự kiện kéo dài hơn bốn tuần. Một sự kiện có thể kéo dài hơn bốn tuần, nhưng bảng quản lý của sự kiện chỉ dành cho bốn tuần đầu tiên.

Bảng quản lý này cho biết:

 • tổng doanh số, số đơn hàng đã đặt và giá trị đơn hàng trung bình:
  Ảnh chụp màn hình mục Real-time sales (Doanh số theo thời gian thực) của bảng quản lý
  t
 • dữ liệu về sản phẩm đã bán, ví dụ như sản phẩm bán chạy nhất và mức hàng trong kho của sản phẩm đó:
  Ảnh chụp màn hình mục Product sales (Doanh số sản phẩm) của bảng quản lý

Bạn không cần đăng sản phẩm hay cập nhật hàng trong kho để truy cập bảng quản lý trong một sự kiện. Bạn có thể lên lịch sự kiện bằng cách chỉ định tên và ngày bắt đầu cho sự kiện.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí