Ứng dụng riêng

Các ứng dụng riêng được xây dựng riêng cho cửa hàng Shopify của bạn (không giống các ứng dụng chung được xây dựng để phù hợp với nhiều cửa hàng). Bạn có thể dùng ứng dụng riêng để thêm tính năng cho trang quản trị Shopify, truy cập trực tiếp dữ liệu của cửa hàng bằng API của Shopify hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến sang các nền tảng khác bằng cửa hàng tùy chỉnh.

Lưu ý: Cân nhắc yêu cầu nhà phát triển ứng dụng tạo ứng dụng tùy chỉnh. Giống như ứng dụng riêng, ứng dụng tùy chỉnh được xây dựng riêng cho cửa hàng nhưng không yêu cầu quyền truy cập API mở vào cửa hàng hoặc quyền truy cập vào trang quản trị Shopify.

Ứng dụng riêng có nhiều trường hợp sử dụng:

 • Xây dựng trình nhập để di chuyển dữ liệu từ Magento hoặc nhà cung cấp khác sang Shopify.
 • Tích hợp dữ liệu cửa hàng với giải pháp tùy chỉnh bạn đang sử dụng để quản lý đơn hàng, sản phẩm hoặc hàng trong kho bên ngoài Shopify.
 • Cung cấp sản phẩm trong cửa hàng Shopify tại cửa hàng tùy chỉnh, như ứng dụng dành cho thiết bị di động, trang web hoặc trò chơi điện tử.

Nếu cửa hàng đang dùng gói dùng thử, bạn không thể tạo nhiều hơn năm ứng dụng riêng. Trừ trường hợp này ra còn bạn có thể tạo ứng dụng riêng khi cần, không giới hạn số lượng. Để tìm hiểu thêm về cách xây dựng ứng dụng riêng, xem tài liệu dành cho nhà phát triểncủa Shopify.

Tạo thông tin xác thực trong trang quản trị Shopify

Lưu ý: Tài liệu Điều khoản sử dụng và Giấy phép API Shopify có các quy định về quyền truy cập và sử dụng các API của Shopify. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các điều khoản này trước khi tạo ứng dụng riêng.

Trước khi có thể xác thực một ứng dụng riêng trong Shopify, bạn cần tạo thông tin xác thực bắt buộc trong trang quản trị Shopify của cửa hàng mà bạn muốn kết nối với ứng dụng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Manage private apps (Quản lý ứng dụng riêng).

 3. Nhấp vào Create a new private app (Tạo ứng dụng riêng mới).

 4. Trong phần App details (Thông tin chi tiết về ứng dụng), nhập tên ứng dụng riêng và địa chỉ email liên hệ.

  Shopify sử dụng địa chỉ email để liên hệ với nhà phát triển nếu có vấn đề với ứng dụng riêng, ví dụ khi thay đổi API làm hỏng ứng dụng.

 5. Trong mục Admin API (API quản trị), chọn các vùng của cửa hàng bạn sẽ cho phép ứng dụng truy cập.

 6. Nếu bạn muốn sử dụng API Storefront, chọn Allow this app to access your storefront data using the Storefront API (Cho phép ứng dụng này truy cập dữ liệu cửa hàng bằng API Storefront).

  1. Trong mục Storefront API permissions (Quyền truy cập API Storefront), chọn dữ liệu cửa hàng bạn muốn cấp quyền truy cập cho ứng dụng.

  Bốn quyền truy cập được chọn theo mặc định: Xem sản phẩm và bộ sưu tập, Xem và sửa đổi khách hàng, Xem và sửa đổi trang thanh toánXem blog và bài viết.

Chú ý: API Storefront là API công khai không được xác thực, nghĩa là tất cả khách truy cập vào cửa hàng đều có thể nhìn thấy dữ liệu bạn để lộ với ứng dụng. Bạn chỉ nên sử dụng API Storefront nếu chấp nhận được rủi ro này và chỉ nên cấp quyền truy cập đối với loại dữ liệu mà ứng dụng riêng đó cần.

 1. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Đang hiển thị khóa API và mật khẩu cho ứng dụng trên màn hình.

Sau khi bạn có thông tin xác thực bắt buộc, ứng dụng riêng có thể truy cập vào dữ liệu của cửa hàng.

Thay đổi quyền truy cập API Storefront dành cho ứng dụng riêng

Nếu ứng dụng riêng sử dụng API Storefront, bạn có thể thay đổi khu vực của cửa hàng mà ứng dụng được phép truy cập bằng cách thay đổi quyền truy cập của ứng dụng.

Lưu ý: Việc thay đổi quyền truy cập của ứng dụng riêng có thể khiến ứng dụng ngừng hoạt động.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Manage private apps (Quản lý ứng dụng riêng).

 3. Nhấp vào tên của ứng dụng mà bạn muốn thay đổi quyền truy cập.

 4. Trong mục API Storefront, bên dưới Storefront API permissions (Quyền truy cập API Storefront), chọn dữ liệu nào của cửa hàng mà bạn sẽ cho phép ứng dụng truy cập.

Bốn quyền truy cập được chọn theo mặc định: Xem sản phẩm và bộ sưu tập, Xem và sửa đổi khách hàng, Xem và sửa đổi trang thanh toánXem blog và bài viết.

 1. Nhấp vào Lưu.

 2. Trong hộp thoại You've made changes to your app (Bạn vừa thực hiện thay đổi cho ứng dụng), nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi email liên hệ của nhà phát triển

Shopify sử dụng email liên hệ của nhà phát triển để liên hệ nhà phát triển nếu có vấn đề với ứng dụng riêng, ví dụ khi thay đổi API làm hỏng ứng dụng. Để đảm bảo ứng dụng tiếp tục hoạt động như dự kiến, bạn cần đảm bảo rằng nội dung email này chính xác và cập nhật.

Bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật email của nhà phát triển trong phần trang quản trị Shopify:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
  1. Nhấp vào Manage private apps (Quản lý ứng dụng riêng). 3. Nhấp vào tên của ứng dụng bạn muốn chỉnh sửa. 4. Nhập địa chỉ email của nhà phát triển vào trường Emergency developer email (Email khẩn cấp của nhà phát triển).

Xóa ứng dụng riêng

Bạn có thể xóa các ứng dụng riêng không định sử dụng nữa trên trang Ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Sau khi xóa một ứng dụng riêng, bạn không thể cài đặt lại, trừ khi liên hệ với nhà phát triển đã làm ra ứng dụng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Manage private apps (Quản lý ứng dụng riêng).

 3. Nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh ứng dụng bạn muốn xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí