Ứng dụng riêng

Các ứng dụng riêng được xây dựng riêng cho cửa hàng Shopify của bạn (không giống các ứng dụng chung được xây dựng để phù hợp với nhiều cửa hàng). Bạn có thể dùng ứng dụng riêng để thêm tính năng cho trang quản trị Shopify, truy cập trực tiếp dữ liệu của cửa hàng bằng API của Shopify hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến sang các nền tảng khác bằng cửa hàng tùy chỉnh.

Ứng dụng riêng có các trường hợp sử dụng khác nhau:

 • Xây dựng trình nhập để di chuyển dữ liệu từ Magento hoặc nhà cung cấp khác sang Shopify. Thay vào đó, bạn cũng có thể di chuyển dữ liệu bằng ứng dụng Shopify Import.
 • Tích hợp dữ liệu cửa hàng với giải pháp tùy chỉnh bạn đang sử dụng để quản lý đơn hàng, sản phẩm hoặc hàng trong kho bên ngoài Shopify.
 • Cung cấp sản phẩm trong cửa hàng Shopify tại cửa hàng tùy chỉnh, như ứng dụng dành cho thiết bị di động, trang web hoặc trò chơi điện tử.

Nếu cửa hàng đang dùng gói dùng thử, bạn không thể tạo quá năm ứng dụng riêng. Trừ trường hợp này ra, bạn có thể tạo ứng dụng riêng khi cần, không giới hạn số lượng. Để tìm hiểu thêm về cách xây dựng ứng dụng riêng, hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển của Shopify.

Tăng trưởng: Nếu bạn cần hỗ trợ tạo ứng dụng riêng cho cửa hàng, bạn có thể thuê chuyên gia Shopify.

Bật cài đặt phát triển ứng dụng riêng trong trang quản trị Shopify

Nếu muốn làm việc với các ứng dụng riêng, trước tiên, bạn cần bật cài đặt phát triển ứng dụng riêng trong trang quản trị Shopify. Để bật cài đặt này, nhân viên cần có quyền Xem ứng dụng riêngChỉnh sửa chi tiết và quyền trong ứng dụng riêng. Để biết thêm thông tin, tham khảo Quyền của nhân viên.

Theo mặc định, cài đặt này không được kích hoạt. Các ứng dụng riêng có quyền truy cập API mở vào cửa hàng và quyền truy cập vào trang quản trị Shopify. Nếu bạn muốn cấp quyền truy cập này cho ứng dụng riêng và nhà phát triển ứng dụng đó, hãy bật cài đặt phát triển ứng dụng riêng.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.
 2. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
 3. Nhấp vào Manage private apps (Quản lý ứng dụng riêng).
 4. Nhấp vào Enable private apps (Bật ứng dụng riêng).
 5. Đọc và kiểm tra các điều khoản, rồi nhấp vào Enable private app development (Bật cài đặt phát triển ứng dụng riêng).

Sau khi đã bật cài đặt phát triển ứng dụng riêng, bạn có thể tạo thông tin xác thực mới cho ứng dụng riêng.

Nếu bạn muốn cộng tác viên hoặc nhân viên tạo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin xác thực của ứng dụng riêng, bạn có thể cấp cho họ quyền Xem ứng dụng riêngChỉnh sửa chi tiết và quyền trong ứng dụng riêng.

Tạo thông tin xác thực trên trang quản trị Shopify

Sau khi bật cài đặt phát triển ứng dụng riêng trong trang quản trị Shopify, bạn cần tạo thông tin xác thực bắt buộc trên trang quản trị Shopify của cửa hàng bạn muốn kết nối với ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Manage private apps (Quản lý ứng dụng riêng).

 3. Nhấp vào Create private app (Tạo ứng dụng riêng).

 4. Trong phần App details (Thông tin chi tiết về ứng dụng), nhập tên ứng dụng riêng và địa chỉ email liên hệ.

  Shopify sử dụng địa chỉ email để liên hệ với nhà phát triển nếu có vấn đề với ứng dụng riêng, ví dụ khi thay đổi API làm hỏng ứng dụng.

 5. Trong mục Admin API (API quản trị), chọn các vùng của cửa hàng bạn sẽ cho phép ứng dụng truy cập.

 6. Nếu bạn muốn sử dụng API Storefront, hãy chọn Cho phép ứng dụng này truy cập dữ liệu cửa hàng bằng API Storefront.

  1. Trong mục Storefront API permissions (Quyền truy cập API Storefront), chọn dữ liệu cửa hàng bạn muốn cấp quyền truy cập cho ứng dụng.

  Bốn quyền truy cập được chọn theo mặc định: Xem sản phẩm và bộ sưu tập, Xem và sửa đổi khách hàng, Xem và sửa đổi trang thanh toánXem blog và bài viết.

Chú ý: API Storefront là API công khai không được xác thực, nghĩa là tất cả khách truy cập vào cửa hàng đều có thể nhìn thấy dữ liệu bạn để lộ với ứng dụng. Bạn chỉ nên sử dụng API Storefront nếu chấp nhận được rủi ro này và chỉ nên cấp quyền truy cập đối với loại dữ liệu mà ứng dụng riêng đó cần.

 1. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Đang hiển thị khóa API và mật khẩu cho ứng dụng trên màn hình.

Cẩn thận: Quản lý khóa API và mật khẩu như mọi mật khẩu khác, vì bất kỳ ai truy cập được vào các thông tin xác thực này đều có toàn quyền truy cập API vào cửa hàng.

Sau khi bạn có thông tin xác thực bắt buộc, ứng dụng riêng có thể truy cập vào dữ liệu của cửa hàng.

Thay đổi quyền truy cập API Storefront dành cho ứng dụng riêng

Nếu ứng dụng riêng sử dụng API Storefront, bạn có thể thay đổi khu vực của cửa hàng mà ứng dụng được phép truy cập bằng cách thay đổi quyền truy cập của ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Manage private apps (Quản lý ứng dụng riêng).

 3. Nhấp vào tên của ứng dụng mà bạn muốn thay đổi quyền truy cập.

 4. Trong mục API Storefront, bên dưới Storefront API permissions (Quyền truy cập API Storefront), chọn dữ liệu nào của cửa hàng mà bạn sẽ cho phép ứng dụng truy cập.

Bốn quyền truy cập được chọn theo mặc định: Xem sản phẩm và bộ sưu tập, Xem và sửa đổi khách hàng, Xem và sửa đổi trang thanh toánXem blog và bài viết.

Cẩn thận: API Storefront là API công khai, không yêu cầu xác thực, nghĩa là toàn bộ dữ liệu bạn cung cấp cho ứng dụng có thể hiển thị cho bất kỳ khách truy cập nào của cửa hàng. Bạn chỉ nên dùng API Storefront khi chấp nhận được rủi ro này và chỉ nên cấp quyền truy cập vào các loại dữ liệu mà ứng dụng riêng này cần.

 1. Nhấp vào Lưu.

 2. Trong hộp thoại You've made changes to your app (Bạn vừa thực hiện thay đổi cho ứng dụng), nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi email liên hệ của nhà phát triển

Shopify sử dụng email liên hệ của nhà phát triển để liên hệ nhà phát triển nếu có vấn đề với ứng dụng riêng, ví dụ khi thay đổi API làm hỏng ứng dụng. Để đảm bảo ứng dụng tiếp tục hoạt động như dự kiến, bạn cần đảm bảo rằng nội dung email này chính xác và cập nhật.

Bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật email của nhà phát triển trong phần trang quản trị Shopify:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Manage private apps (Quản lý ứng dụng riêng).

 3. Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Nhập địa chỉ email của nhà phát triển vào trường Email khẩn cấp của nhà phát triển.

Xóa ứng dụng riêng

Bạn có thể xóa các ứng dụng riêng không định sử dụng nữa trên trang Ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Manage private apps (Quản lý ứng dụng riêng).

 3. Nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh ứng dụng bạn muốn xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí