Ứng dụng riêng

Các ứng dụng riêng được phát triển riêng cho cửa hàng Shopify của bạn (không giống các ứng dụng chung được phát triển để phù hợp với nhiều cửa hàng). Bạn có thể dùng ứng dụng riêng để thêm tính năng cho trang quản trị Shopify, truy cập trực tiếp dữ liệu của cửa hàng bằng API của Shopify hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến sang các nền tảng khác bằng API Storefront.

Thay đổi quyền truy cập API Storefront dành cho ứng dụng riêng

Nếu ứng dụng riêng sử dụng API Storefront, bạn có thể thay đổi khu vực của cửa hàng mà ứng dụng được phép truy cập bằng cách thay đổi quyền truy cập của ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào tên của ứng dụng mà bạn muốn thay đổi quyền truy cập.

 4. Trong mục API Storefront, bên dưới Storefront API permissions (Quyền truy cập API Storefront), chọn dữ liệu nào của cửa hàng mà bạn sẽ cho phép ứng dụng truy cập.

Bốn quyền truy cập được chọn theo mặc định: Xem sản phẩm và bộ sưu tập, Xem và sửa đổi khách hàng, Xem và sửa đổi trang thanh toánXem blog và bài viết.

Cẩn thận: API Storefront là API công khai, không yêu cầu xác thực, nghĩa là toàn bộ dữ liệu bạn cung cấp cho ứng dụng có thể hiển thị cho bất kỳ khách truy cập nào của cửa hàng. Bạn chỉ nên dùng API Storefront khi chấp nhận được rủi ro này và chỉ nên cấp quyền truy cập vào các loại dữ liệu mà ứng dụng riêng này cần.

 1. Nhấp vào Lưu.

 2. Trong hộp thoại You've made changes to your app (Bạn vừa thực hiện thay đổi cho ứng dụng), nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi email liên hệ của nhà phát triển

Shopify sử dụng email liên hệ của nhà phát triển để liên hệ nhà phát triển nếu có vấn đề với ứng dụng riêng, ví dụ khi thay đổi API làm hỏng ứng dụng. Để đảm bảo ứng dụng tiếp tục hoạt động như dự kiến, bạn cần đảm bảo rằng nội dung email này chính xác và cập nhật.

Bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật email của nhà phát triển trong phần trang quản trị Shopify:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Nhập địa chỉ email của nhà phát triển vào trường Email khẩn cấp của nhà phát triển.

Xóa ứng dụng riêng

Bạn có thể xóa các ứng dụng riêng không định sử dụng nữa trên trang Ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào nút thùng rác bên cạnh ứng dụng bạn muốn xóa.

Nút thùng rác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí