Tùy chỉnh và chỉnh sửa trang thanh toán

Bạn có thể dùng trình biên tập trang thanh toán để tùy chỉnh và quản lý chức năng cũng như giao diện của trang thanh toán tại cùng một nơi tách biệt với trình biên tập chủ đề. Bằng trình biên tập trang thanh toán, bạn có thể thêm ứng dụng thanh toán vào trải nghiệm thanh toán và tùy chỉnh thương hiệu trên trang thanh toán.

Để tùy chỉnh thương hiệu của trang thanh toán, bạn có thể thêm logo của thương hiệu, thêm màu nền hoặc hình ảnh, thay đổi màu sắc trên trang thanh toán và thay đổi phông chữ.

Bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng thanh toán từ Cửa hàng ứng dụng Shopify rồi thêm các ứng dụng đó vào trang thanh toán bằng trình biên tập trang thanh toán. Các nhà phát triển ứng dụng và đối tác của Shopify có thể xây dựng ứng dụng để bạn thêm các chức năng bổ sung vào trang thanh toán.

Ví dụ: Bạn có thể cài đặt ứng dụng bán thêm mặt hàng, sau đó thêm vào khu vực tổng quan đơn hàng trên trang thanh toán để cho phép khách hàng thêm mặt hàng bổ sung vào giỏ hàng trong quá trình thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí