Tùy chỉnh trang thanh toán bằng ứng dụng

Bạn có thể tùy chỉnh trang thanh toán bằng cách thêm ứng dụng vào trang thanh toán. Các nhà phát triển ứng dụng và đối tác của Shopify xây dựng ứng dụng, sau đó đăng ứng dụng lên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng thanh toán có sẵn công khai hoặc yêu cầu các nhà phát triển nội bộ tạo một ứng dụng tùy chỉnh cho bạn hoặc thuê Chuyên gia Shopify.

Sau khi cài đặt ứng dụng thanh toán vào trang quản trị Shopify, bạn có thể thêm ứng dụng đó vào trang thanh toán bằng trình biên tập trang thanh toán. Chỉ có thể thêm một số ứng dụng thanh toán vào các khu vực cụ thể trên trang thanh toán.

Cài đặt ứng dụng

Nếu bạn muốn thêm các tính năng hoặc chức năng bổ sung vào trang thanh toán, hãy tìm hiểu xem có ứng dụng nào có thể cung cấp tính năng hay chức năng đó cho bạn hay không. Các nhà phát triển ứng dụng và đối tác của Shopify có thể xây dựng ứng dụng tùy chỉnh cho bạn hoặc bạn có thể cài đặt ứng dụng bên thứ ba từ Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Bước:

 1. Vào Cửa hàng ứng dụng Shopify và tìm ứng dụng thanh toán phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Thêm ứng dụng đã cài đặt vào trang thanh toán

Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn cần thêm ứng dụng vào trang thanh toán bằng trình biên tập trang thanh toán. Chỉ có thể thêm một số ứng dụng vào các khu vực cụ thể trên trang thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chọn trang thanh toán mà bạn muốn thêm ứng dụng ở thanh menu trên cùng.
 4. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
 5. Trong mục Ứng dụng sẵn có cho trang này, nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn thêm vào trang thanh toán. Ứng dụng sẽ được tự động đặt trong khu vực đề xuất trên trang thanh toán.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi thêm ứng dụng vào trang thanh toán, bạn có thể di chuyển ứng dụng và đặt ứng dụng đó ở khu vực ưu tiên trên trang thanh toán.

Di chuyển và đặt ứng dụng

Bạn có thể di chuyển và đặt ứng dụng trong các khối của khu vực thích hợp trên trang thanh toán. Chỉ có thể đặt một số ứng dụng tại một số khu vực nhất định trên trang thanh toán. Các khu vực không khả dụng sẽ chuyển màu xám khi bạn cố kéo và thả ứng dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Tìm ứng dụng mà bạn muốn di chuyển.
 4. Nhấp và kéo biểu tượng ⋮⋮ bên cạnh ứng dụng và di chuyển ứng dụng sang khu vực khác.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Định cấu hình ứng dụng

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt của ứng dụng thanh toán. Mỗi ứng dụng đều có cài đặt riêng mà bạn có thể tùy chỉnh. Cài đặt ứng dụng do nhà phát triển hoặc đối tác tạo ứng dụng thiết lập. Nếu bạn có đội ngũ phát triển riêng, bạn có thể thiết lập cài đặt bạn muốn để có thể tự tùy chỉnh.

Ví dụ: Nếu đang sử dụng ứng dụng cho phép tạo biểu ngữ tùy chỉnh, bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề, mô tả và trạng thái biểu ngữ.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn định cấu hình.
 4. Tùy chỉnh cài đặt ứng dụng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý tính năng kiểm soát hành vi của ứng dụng

Khi định cấu hình ứng dụng, bạn cũng có thể quản lý tính năng kiểm soát hành vi của ứng dụng. Tính năng kiểm soát này cho phép bạn thực hiện những việc sau:

 • cho phép ứng dụng chặn thanh toán
 • thêm ứng dụng vào trang thanh toán nhanh
  • tự động mở rộng các mục để hiển thị ứng dụng

Tùy thuộc vào ứng dụng thanh toán mà bạn định cấu hình, một số tính năng kiểm soát có thể không khả dụng.

Cho phép ứng dụng chặn thanh toán

Bạn có thể chọn chặn hoặc không chặn ứng dụng thanh toán và từ chối đơn hàng nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin hay cung cấp thông tin không hợp lệ trong ứng dụng.

Ví dụ: Bạn có một ứng dụng thêm hộp kiểm vào trang thanh toán mà khách hàng cần chọn. Nếu bạn cho phép ứng dụng này chặn thanh toán và khách hàng không chọn hộp kiểm này, đơn hàng của họ sẽ tự động bị từ chối.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn định cấu hình.
 4. Trong mục HÀNH VI CỦA ỨNG DỤNG ở thanh bên phải, chọn Cho phép ứng dụng chặn thanh toán.
 5. Nhấp vào Cho phép ứng dụng chặn thanh toán.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm ứng dụng vào trang thanh toán nhanh

Bạn có thể chọn thêm hoặc không thêm ứng dụng vào trang thanh toán nhanh như Shop Pay. Bạn cũng có thể cho phép ứng dụng buộc các mục đã thu nhỏ tự động mở rộng trên trang thanh toán nhanh.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn định cấu hình.
 4. Trong mục HÀNH VI CỦA ỨNG DỤNG, chọn Thêm ứng dụng vào trang thanh toán nhanh.
 5. Không bắt buộc: Chọn Tự động mở rộng mục để hiển thị ứng dụng để mở rộng các mục đã đóng.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).
 7. Không bắt buộc: Để xem trước giao diện trang thanh toán nhanh trong cửa hàng, nhấp vào biểu tượng thanh toán ở góc trên bên phải của trình biên tập trang thanh toán.

Xóa ứng dụng

Bạn có thể xóa ứng dụng khỏi trang thanh toán. Nếu muốn xóa hoàn toàn ứng dụng khỏi trang quản trị Shopify, bạn cần gỡ cài đặt ứng dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn xóa khỏi trang thanh toán.
 4. Nhấp vào Xóa ứng dụng khỏi trang thanh toán.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí