Sử dụng trình biên tập trang thanh toán

Trình biên tập trang thanh toán là công cụ cho phép bạn tùy chỉnh và chỉnh sửa chức năng cũng như giao diện của trang thanh toán tại cùng một nơi tách biệt với trình biên tập chủ đề.

Trước khi bắt đầu tùy chỉnh trang thanh toán, hãy tìm hiểu cách truy cập và điều hướng trình biên tập trang thanh toán.

Các mục của trình biên tập trang thanh toán

Bạn có thể truy cập trình biên tập trang thanh toán trong mục Cài đặt > Thanh toán > Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh trang thanh toán trên trang quản trị Shopify.

Trình biên tập trang thanh toán có hai mục chính là xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh:

  • Trong mục xây dựng thương hiệu, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của trang thanh toán.
  • Trong mục tùy chỉnh, bạn có thể tùy chỉnh chức năng của trang thanh toán.

Truy cập mục xây dựng thương hiệu

Để truy cập mục xây dựng thương hiệu của trình biên tập trang thanh toán, nhấp vào biểu tượng cọ vẽ ở thanh bên trái:

Mục xây dựng thương hiệu trong trình biên tập trang thanh toán

Truy cập mục tùy chỉnh

Để truy cập mục tùy chỉnh của trình biên tập trang thanh toán, nhấp vào biểu tượng ứng dụng ở thanh bên trái:

Mục tùy chỉnh trong trình biên tập trang thanh toán

Xem trước Shop Pay

Nếu đã kích hoạt Shop Pay trên trang quản trị Shopify thì bạn có thể xem trước cách thức hiển thị trang thanh toán nhanh Shop Pay với khách hàng. Để xem trước Shop Pay, nhấp vào biểu tượng thanh toán ở góc trên bên phải của trình biên tập trang thanh toán.

Xem trước Shop Pay trong trình biên tập trang thanh toán

Hoàn tác và làm lại các thao tác

Để hoàn tác hoặc thực hiện lại các thay đổi đã thực hiện trong trình biên tập trang thanh toán, nhấp vào biểu tượng hoàn tác hoặc làm lại ở góc trên bên phải của trình biên tập trang thanh toán.

Nút hoàn tác và làm lại nút trong trình biên tập trang thanh toán

Xem trang thanh toán trên nhiều loại màn hình

Để xem trước giao diện trang thanh toán trên nhiều loại màn hình như trên máy tính để bàn, chế độ toàn màn hình hoặc thiết bị di động, nhấp vào biểu tượng máy tính để bàn để chuyển đổi giữa nhiều chế độ xem.

Xem trước trang thanh toán trên nhiều loại màn hình

Sử dụng thao tác bổ sung

Nhấp vào biểu tượng dấu chấm ngang để mở menu thả xuống, cho phép bạn thực hiện những thao tác sau:

  • xem trước giao diện trang thanh toán hiển thị cho khách hàng
  • truy cập trình biên tập chủ đề
  • xem tài liệu trợ giúp
  • đổi tên tùy chỉnh trang thanh toán
  • nhận hỗ trợ
Xem trước trang thanh toán, truy cập trình biên tập chủ đề, xem tài liệu, đổi tên trang thanh toán và nhận hỗ trợ

Sử dụng phím tắt trong trình biên tập trang thanh toán

Bạn có thể dùng những phím tắt sau để điều hướng trình biên tập trang thanh toán nhanh hơn:

Phím tắt
Thao tác Phím tắt trên Windows Phím tắt trên macOS
Hoàn tác Giữ phím Ctrl rồi nhấn phím Z. Giữ phím command rồi nhấn phím Z.
Làm lại Giữ phím Ctrl rồi nhấn phím Y. Giữ phím command rồi nhấn phím Y.
Lưu Giữ phím Ctrl rồi nhấn phím S. Giữ phím command rồi nhấn phím S.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí