Hướng dẫn nâng cấp Checkout Extensibility

Bạn có thể sử dụng trang thanh toán của Shopify để chấp nhận đơn hàng và nhận thanh toán tại bất kỳ nơi nào bạn bán hàng trực tuyến. Nếu cửa hàng của bạn đang dùng gói Shopify Plus, bạn có thể sử dụng Checkout Extensibility để thêm ứng dụng và tùy chỉnh thương hiệu theo cách an toàn khi nâng cấp và hiệu quả với Shop Pay.

Hướng dẫn này mô tả những cách sử dụng Checkout Extensibility mới để bạn có thể tùy chỉnh thanh toán trên Shopify nếu cửa hàng của bạn hiện đang dùng gói Shopify Plus qua checkout.liquid. Sử dụng Bộ nâng cấp Checkout Extensibility để tìm hiểu thêm về cách đánh giá và thay thế các tùy chỉnh thanh toán hiện tại.

Giới thiệu về Checkout Extensibility

Checkout Extensibility là một tùy chọn tùy chỉnh trang thanh toán nhanh hơn, hiệu quả hơn, bảo mật hơn và an toàn hơn khi nâng cấp so với checkout.liquid. Checkout Extensibility cũng phối hợp liền mạch với Shop Pay. Bằng cách nâng cấp lên Checkout Extensibility, bạn có thể tận dụng nhiều tính năng và khả năng mới, bao gồm:

Checkout Extensibility cho phép bạn tạo tùy chỉnh trang thanh toán được tích hợp trong các ứng dụng. Các ứng dụng này có tốc độ cài đặt nhanh và an toàn khi nâng cấp. Ngoài ra, Checkout Extensibility còn không ngừng cải tiến để đáp ứng nhu cầu của bạn qua các tính năng mới hoặc nâng cao bên cạnh các ứng dụng mới.

Tính đủ điều kiện

Để sử dụng Checkout Extensibility, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Shopify Plus. Hiện tại, bạn không thể sử dụng Checkout Extensibility nếu đang dùng Global-e nhưng sẽ có thể sử dụng trong Quý 3. Bạn cũng không thể sử dụng bất kỳ tính năng nào không tương thích với Checkout Extensibility như các tính năng sau:

 • Advanced Cash on Delivery
 • Thay đổi API chờ xử lý
 • Cổng thanh toán SDK lưu trữ không được hỗ trợ

Nâng cấp lên Checkout Extensibility

Bạn vẫn có thể nâng cấp lên Checkout Extensibility ngay cả khi không thể sao chép mọi tùy chỉnh checkout.liquid hiện có.

Bước 1: Xem lại các tùy chỉnh checkout.liquid hiện có

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Cửa hàng trực tuyến> Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề hiện tại rồi nhấp vào nút ....
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa mã để xem lại các tùy chỉnh checkout.liquid hiện có.

Tìm hiểu thêm về bố cục checkout.liquid.

Bước 2: Tạo và đăng trang thanh toán mới

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh thanh toán, nhấp vào Tạo trang thanh toán nháp.
 3. Tùy chỉnh trang thanh toán bằng cách thêm ứng dụng hoặc chỉnh sửa thương hiệu. Tìm hiểu thêm về tùy chỉnh và chỉnh sửa trang thanh toán.
 4. Không bắt buộc: Thiết lập Pixels hoặc các tính năng bổ sung của bên thứ nhất.
 5. Xem lại các thay đổi của bạn.
 6. Khi đã sẵn sàng sử dụng trang thanh toán mới này, hãy nhấp vào Đăng.
 7. Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào Đăng để xác nhận rằng bạn muốn thay thế các tùy chỉnh checkout.liquid đang hoạt động.

Khi Shopify có cải tiến mới, trang thanh toán mới sẽ tự động cập nhật.

Không bắt buộc: Cài đặt ứng dụng thanh toán

Cân nhắc cài đặt ứng dụng thanh toán trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để cải thiện quy trình thanh toán nhờ các chức năng được thêm có thể giúp bạn gia tăng lượt chuyển đổi, tăng giá trị đơn hàng trung bình, v.v.

Không bắt buộc: Thiết lập Pixels

Nếu đang sử dụng checkout.liquid để theo dõi các sự kiện khách hàng, bạn nên thay bằng Pixels trước khi đăng trang thanh toán nháp.

Không bắt buộc: Thiết lập các tính năng bổ sung của bên thứ nhất

Có thể một số tùy chỉnh checkout.liquid hiện đã được hỗ trợ trong Shopify. Trước khi đăng trang thanh toán nháp, hãy xem lại và thiết lập những tính năng này, nếu có.

Ví dụ về các tính năng hiện được hỗ trợ trong Shopify, bao gồm:

Khôi phục về checkout.liquid

Sau khi bạn nâng cấp lên Checkout Extensibility, các tùy chỉnh liquid sẽ chỉ áp dụng cho trang Cảm ơn và trang Trạng thái đơn hàng. Để áp dụng các tùy chỉnh liquid cho toàn bộ trang thanh toán, bạn có thể khôi phục về checkout.liquid.

Bước:

 1. Trên màn hình Thanh toán, nhấp vào checkout.liquid trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán.
 2. Nhấp vào Khôi phục về checkout.liquid.
 3. Nhấp vào Khôi phục để thay thế trang thanh toán đang hoạt động và một số tính năng thanh toán khác.

Sau khi khôi phục về checkout.liquid, các tùy chỉnh của Checkout Extensibility sẽ được lưu thành bản nháp mà bạn có thể cập nhật và đăng sau.

Nếu bạn đã bắt đầu sử dụng tính năng không tương thích với checkout.liquid và khôi phục về checkout.liquid thì những tính năng này sẽ ngừng hoạt động.

Các tính năng không tương thích với checkout.liquid

Các tính năng sau không tương thích với checkout.liquid và chỉ khả dụng khi bạn nâng cấp lên Checkout Extensibility:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí