Quản lý trang thanh toán đang hoạt động và trang thanh toán nháp

Bạn có thể tạo nhiều phiên bản trang thanh toán và lưu dưới dạng trang thanh toán nháp. Bạn có thể có một trang thanh toán hoạt động và tối đa 99 trang thanh toán nháp. Trang thanh toán nháp cho phép bạn thử nhiều cấu hình ứng dụng và thương hiệu khác nhau trước khi đưa vào hoạt động. Bạn cũng có thể tùy chỉnh, thiết lập và thử nghiệm trang thanh toán nháp trước khi giảm giá theo mùa hoặc trước sự kiện BFCM để đảm bảo rằng trang thanh toán của bạn đã sẵn sàng cho mọi đợt cao điểm.

Bạn có thể xem, đổi tên, sao chép và đăng trang thanh toán. Khách hàng sẽ không thể thấy tên của trang thanh toán đang hoạt động và trang thanh toán nháp.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh bất kỳ trang thanh toán nào, hãy tham khảo Tùy chỉnh trang thanh toán bằng ứng dụng thanh toánThiết lập thương hiệu trên trang thanh toán.

Quản lý trang thanh toán đang hoạt động

Bạn có thể xem, đổi tên và sao chép trang thanh toán đang hoạt động. Bạn chỉ có thể có một trang thanh toán hoạt động tại một thời điểm có lưu lượng truy cập thực của khách hàng.

Xem trang thanh toán đang hoạt động

Bạn có thể xem giao diện trang thanh toán đang hoạt động hiển thị cho khách hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào bên cạnh trang thanh toán đang hoạt động rồi nhấp vào Xem.

Đổi tên trang thanh toán đang hoạt động

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào bên cạnh trang thanh toán đang hoạt động rồi nhấp vào Đổi tên.
 3. Nhập tên của trang thanh toán rồi nhấp vào Lưu.

Sao chép trang thanh toán đang hoạt động

Khi bạn sao chép trang thanh toán đang hoạt động, hệ thống sẽ tạo một trang thanh toán nháp mới. Bạn có thể tạo tối đa 99 trang thanh toán nháp.

Nếu bạn đã có sẵn trang thanh toán nháp và sao chép trang thanh toán đang hoạt động, trang thanh toán trùng lặp sẽ được ghi là Bản nháp mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào nút Sao chép bên cạnh trang thanh toán đang hoạt động.

Quản lý trang thanh toán nháp

Bạn có thể đăng, xem trước, đổi tên, sao chép và xóa trang thanh toán nháp.

Đăng trang thanh toán nháp

Nếu đăng trang thanh toán nháp, bạn sẽ thay thế trang thanh toán hiện đang hoạt động. Trang thanh toán đang hoạt động sẽ trở thành trang thanh toán nháp.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào nút Đăng bên cạnh trang thanh toán nháp mà bạn muốn đăng.
 3. Nhấp vào Publish (Đăng).

Xem trước trang thanh toán nháp

Bạn có thể xem trước giao diện trang thanh toán nháp hiển thị cho khách hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào bên cạnh trang thanh toán nháp mà bạn muốn xem trước rồi nhấp vào Xem trước.

Đổi tên trang thanh toán nháp

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào bên cạnh trang thanh toán nháp mà bạn muốn đổi tên.
 3. Nhập tên mới cho trang thanh toán rồi nhấp vào Lưu.

Sao chép trang thanh toán nháp

Nếu bạn sao chép trang thanh toán nháp, trang thanh toán trùng lặp mới nhất sẽ được ghi là Bản nháp mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào bên cạnh trang thanh toán nháp mà bạn muốn sao chép rồi nhấp vào Sao chép.

Xóa trang thanh toán nháp

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào bên cạnh trang thanh toán nháp mà bạn muốn xóa rồi nhấp vào Xóa.
 3. Nhấp vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí