Các khóa học dành cho Đối tác đào tạo của Shopify

Đối tác đào tạo của Shopify tạo các khóa học có thể giúp bạn ra mắt và phát triển doanh nghiệp. Các khóa học bao gồm nhiều phương thức tối ưu và chủ đề tốt nhất, bao gồm cách tìm nguồn sản phẩm, thiết kế cửa hàng và tìm khách hàng. Để biết liệu khóa học do Đối tác giáo dục của Shopify có tạo hay không, hãy tìm huy hiệu khóa học do Đối tác đào tạo của Shopify. Các khóa học có huy hiệu này đã được Shopify đánh giá và phê duyệt.

Các khóa học được Shopify phê duyệt có rất nhiều lợi ích:

  • Các khóa học đã được đánh giá cẩn thận để đảm bảo chất lượng và độ chính xác.
  • Các khóa học được thiết kế đặc biệt để giúp bạn ra mắt và phát triển doanh nghiệp.
  • Các khóa học được phát triển bởi các đối tác giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy của Shopify.

Khóa học được phê duyệt

Những khóa học sau đã được Shopify phê duyệt. Các khóa học được tổ chức theo ngôn ngữ giảng dạy. Khóa học không có tên trong danh sách này nghĩa là chưa được Shopify phê duyệt.

Tiếng Anh

Tiếng Đức

Tiếng Ý

Tiếng Nhật

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Thụy Điển

Tiếng Trung phồn thể

  • 步向Shopify大師課程 - VY Academy (ngôn ngữ nói: tiếng Quảng Đông, ngôn ngữ viết: tiếng Trung phồn thể)

Nếu bạn tổ chức một khóa học và muốn khóa học có tên trong danh sách này, hãy tham khảo Trở thành Đối tác đào tạo của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí