Điều hướng bán hàng xuyên biên giới trong dịch COVID-19

Việc bán hàng quốc tế giúp đưa doanh nghiệp đến với nhiều khách hàng hơn, nhưng gia tăng thách thức trong việc đưa sản phẩm đến với khách hàng. Vận chuyển qua biên giới có thể chịu sự ảnh hưởng do những thay đổi trong quy định vận chuyển và việc đóng cửa biên giới. Kiểm tra các dịch vụ đang sử dụng để đảm bảo bạn có thể thực hiện đơn hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cập nhật hoạt động kinh doanh thường xuyên để các tùy chọn vận chuyển và thanh toán phù hợp với các điều kiện khả thi hiện tại. Tìm hiểu thêm về bán hàng xuyên biên giới.

Vận chuyển

Nếu bán sản phẩm trên phạm vi quốc tế, bạn có thể chịu ảnh hưởng từ việc thay đổi quy định do các hạn chế của hãng vận chuyển và đóng cửa biên giới. Hãy nhớ cập nhật liên tục cài đặt vận chuyển để thông báo các dịch vụ hiện có.

Có thể bạn sẽ cần thay đổi cài đặt vận chuyển để đảm bảo tùy chọn vận chuyển mà bạn cung cấp cho khách hàng thực sự khả thi. Nếu cần thay đổi cài đặt vận chuyển, bạn nên thông báo những thay đổi đã thực hiện cho khách hàng. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của hãng vận chuyển tại Trung tâm trợ giúp của Shopify.

Kiểm tra các hạn chế vận chuyển

Các hạn chế về biên giới và vận chuyển có thể thay đổi và có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện đơn hàng của khách hàng. Đối với mỗi quốc gia bạn định gửi hàng tới, hãy kiểm tra tình trạng biên giới và thông tin hãng vận chuyển tại địa phương để đảm bảo bạn vẫn có thể gửi hàng đến khách hàng.

Nếu bạn không thể gửi hàng đến một quốc gia, bạn cần cập nhật và chỉnh sửa khu vực vận chuyển để thể hiện địa điểm bạn có thể vận chuyển đơn hàng.

Nếu quá trình thực hiện một số đơn hàng của bạn phụ thuộc vào bên thứ ba, bạn cần kiểm tra xem họ có thể thực hiện đơn hàng hay không. Bạn cũng nên cập nhật và thay đổi sản phẩm mà cửa hàng của bạn cung cấp tùy vào khả năng thực hiện đơn hàng của bên thứ ba.

Cập nhật cho khách hàng những thay đổi trong việc vận chuyển

Nếu khả năng thực hiện các đơn hàng thay đổi do đóng cửa biên giới hoặc hạn chế của hãng vận chuyển, bạn cần thông báo thay đổi đến khách hàng.

Bạn có thể gửi email cho khách hàng để thông báo rằng đơn hàng có thể đến muộn. Nếu bạn liên hệ với khách hàng, họ sẽ biết bạn đang theo dõi tình hình và quan tâm đến đơn hàng đang được giao của họ. Qua đó, bạn có thể quản lý kỳ vọng của khách hàng khi cho họ biết đơn hàng của họ có thể bị ảnh hưởng bởi các tình huống ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Thanh toán

Nếu bán hàng ở nhiều quốc gia, bạn có thể sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ và nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Điều quan trọng là tìm hiểu hạn chế của các hãng vận chuyển khi bạn định bán hàng tại các quốc gia khác. Nếu bạn không thể gửi hàng đến quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ mà bạn hỗ trợ, hãy xóa đơn vị tiền tệ đó khỏi cài đặt thanh toán.

Nếu hiện tại bạn không bán hàng ở nhiều quốc gia và bạn đủ điều kiện, bạn có thể bật tính năng bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ để phát triển nhóm khách hàng trung thành và tiếp cận đối tượng bán hàng rộng hơn. Trước khi bật nhiều tính năng bán bằng đơn vị tiền tệ, đảm bảo bạn hiểu rõ các hạn chế vận chuyển hiện có tại những quốc gia bạn muốn bán hàng.

Hoàn tất thiết lập để bán hàng xuyên biên giới

Bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ. Tính năng này là lựa chọn phù hợp nếu doanh nghiệp của bạn gặp một trong những tình huống sau:

  • Bạn sở hữu một cửa hàng trực tuyến có lưu lượng truy cập quốc tế và muốn tăng số lượt chuyển đổi từ khách hàng quốc tế.
  • Bạn muốn cung cấp các cửa hàng trong vùng. Ví dụ: Bạn có một cửa hàng tại một vùng và muốn bán hàng cho khách hàng sống trong vùng đó nhưng sử dụng đơn vị tiền tệ khác. Ví dụ: Úc và New Zealand có vị trí địa lý gần nhau và có các mùa giống nhau. Bạn có thể sử dụng tính năng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ để bán hàng tại Úc và cung cấp trải nghiệm mang tính khu vực cho khách hàng New Zealand.
  • Bạn có sự hiện diện mạnh mẽ trên phạm vi quốc tế với các cửa hàng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Bạn có một cửa hàng quốc tế sử dụng tính năng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ để chuyển đổi khách hàng tại những nơi bạn chưa có sự hiện diện cụ thể nào.

Nếu đang sử dụng Shopify Payments và đủ điều kiện để sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn có thể kích hoạt cửa hàng để bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Quản lý kỳ vọng của khách hàng

Hạn chế về biên giới và vận chuyển có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng khi đặt hàng tại cửa hàng. Khi tình hình thay đổi, điều quan trọng là bạn cần liên hệ với khách hàng để thông báo rằng bạn đang làm hết khả năng và đang xử lý các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Bạn có thể thêm biểu ngữ để giải thích cho khách hàng mức độ ảnh hưởng bạn gánh chịu. Thông báo này có thể bao gồm các quốc gia mà bạn đang gửi hàng đến. Bạn cũng có thể thêm chính sách phòng chống dịch COVID 19 vào cửa hàng của mình.

Bạn cũng có thể gửi bản tin qua email cho khách hàng để thông báo về cách ứng phó của bạn khi có thay đổi đối với các hạn chế về vận chuyển và thực hiện đơn hàng.

Tình hình liên tục thay đổi nên quan trọng là bạn phải đặt ra những kỳ vọng hợp lý và giao tiếp cởi mở với khách hàng. Bạn có thể cho khách hàng biết bạn đang cố gắng hết sức để có thể giao đơn hàng cho họ một cách nhanh nhất. Đảm bảo họ cũng biết rằng điều này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí