Thuế

Thuế là chi phí liên quan đến việc mua sản phẩm được vận chuyển từ một quốc gia khác. Khi khách hàng quốc tế mua sản phẩm trên cửa hàng của bạn, quốc gia của họ có thể sẽ tính thuế lô hàng.

Một số hãng vận chuyển cho bạn tùy chọn thanh toán thuế để khách hàng không phải thanh toán gì khi giao hàng. Nếu bạn thanh toán thuế, bạn có thể dự trù chi phí đó bằng cách đưa vào giá sản phẩm hoặc thu phí khi thanh toán.

Khách hàng có thể trả thuế khi giao hàng. Nếu khách hàng có thể phải thanh toán thuế, đảm bảo bạn thông báo trước cho họ. Nếu không, khách hàng có thể từ chối thanh toán chi phí phát sinh và lô hàng có thể bị trả lại.

Bạn cũng có thể cho biết ước tính chi phí thuế của đơn hàng lúc thanh toán nhờ ứng dụng bên thứ ba từ Cửa hàng ứng dụng Shopify. Những ứng dụng này sử dụng chi tiết sản phẩm, chẳng hạn như quốc gia hoặc vùng gửi hàng và mã HS của sản phẩm, để tính thuế. Các ứng dụng bên thứ ba có thể tính thêm phí định kỳ hoặc phí giao dịch.

Bạn có thể thêm quốc gia hoặc vùng gửi hàng và mã Hệ thống hài hòa (HS) vào sản phẩm từ trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về mã HS từ Tổ chức Hải quan Thế giới.

Cách tính thuế

Thuế ở đây là thuế nhập khẩu do cục hải quan quốc gia nhận hàng tính. Mức thuế được tính dựa trên một số yếu tố:

  • giá trị khai báo và chi phí vận chuyển của sản phẩm
  • danh mục sản phẩm được xác định theo mã HS
  • quốc gia hoặc vùng gửi hàng
  • mức thuế quan của quốc gia đích
  • hiệp ước thương mại hiện hành

Có thể thêm các phí khác vào ước tính thuế mà ứng dụng bên thứ ba cung cấp:

  • Thuế nhập khẩu - Thuế nội địa được thanh toán cho quốc gia đích.
  • Phụ phí - Chi phí do hãng vận chuyển tính đối với dịch vụ nhập khẩu như làm việc với bên môi giới hải quan, thu phí nhập khẩu từ khách hàng hoặc tính toán trước phí nhập khẩu.

Thêm quốc gia hoặc vùng gửi hàng và mã HS cho sản phẩm

Để hiển thị ước tính thuế đối với khách hàng quốc tế trong giao dịch thanh toán, bạn cần chỉnh sửa chi tiết sản phẩm để đưa vào thông tin quốc gia hoặc vùng gửi hàng và mã HS. Bạn cũng có thể thêm mã HS và quốc gia hoặc vùng gửi hàng cho sản phẩm nhờ trang chỉnh sửa hàng loạt hoặc nhập bằng tệp CSV.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí