Câu hỏi thường gặp về Xuyên biên giới

Tìm câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về các giải pháp Xuyên biên giới của Shopify.

Nhiều đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ

Kích hoạt tính năng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ cho cửa hàng như thế nào?

Để bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn cần kích hoạt Shopify Payments trong cửa hàng trực tuyến. Sau khi đã kích hoạt đơn vị tiền tệ bạn muốn hỗ trợ, bạn có thể thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ vào cửa hàng trực tuyến.

Đọc hướng dẫn của chúng tôi về bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ để biết thêm thông tin.

Bắt đầu bán bằng nhiều ngôn ngữ như thế nào?

Bạn có thể kích hoạt nhiều ngôn ngữ trong trang quản trị Shopify. Nếu muốn dịch nội dung của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể sử dụng ứng dụng bên thứ ba tương thích. Khi khách hàng truy cập một URL đã dịch, cửa hàng sẽ tự động hiển thị bản dịch nếu trang đã được dịch. Nếu không, sẽ hiển thị ngôn ngữ mặc định của cửa hàng. Khách hàng có thể duyệt cửa hàng, thanh toán và nhận thông báo bằng ngôn ngữ địa phương của họ. Có yêu cầu đối với bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ nên hãy cân nhắc đọc trang trợ giúp này để tìm hiểu thêm thông tin.

Đề xuất đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ phù hợp cho khách hàng bằng cách nào?

Để bắt đầu, bạn có thể kích hoạt nhiều ngôn ngữ trong trang quản trị Shopify. Nếu muốn dịch nội dung của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể sử dụng ứng dụng bên thứ ba tương thích. Sau khi bạn cài đặt cả ứng dụng dịch bên thứ ba và ứng dụng Geolocation, cửa hàng trực tuyến có thể đề xuất ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ cho khách hàng dựa trên vị trí địa lý của họ, cũng như ngôn ngữ của trình duyệt hoặc thiết bị. Khách hàng hiện có thể duyệt cửa hàng, thanh toán và nhận thông báo bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ địa phương của họ. Nếu bạn không thực hiện các bước sau, ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng sẽ hiển thị. Có yêu cầu đối với bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ nên hãy cân nhắc đọc tài liệu về cửa hàng trực tuyến đa ngôn ngữ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tôi đang dùng gói Plus, nếu tôi hạ cấp xuống gói Advanced thì vẫn có thể bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ chứ?

Có, gói Advanced có tính năng nhiều đơn vị tiền tệ.

COVID-19

Cập nhật thông tin mới nhất cho khách hàng về khả năng gửi hàng muộn do dịch COVID-19 bằng cách nào?

Trao đổi thông tin rất quan trọng. Bạn có thể gửi email hoặc cập nhật bản tin hiện có để thông báo cho người đăng ký biết về việc gửi hàng muộn. Bạn cũng có thể tạo một thanh thông báo trên cửa hàng trực tuyến để chia sẻ thông tin cập nhật về vận chuyển với khách hàng.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến vận chuyển quốc tế?

Nhiều hãng vận chuyển đang điều chỉnh dịch vụ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để biết thông tin cập nhật gần đây nhất, xem trang tình trạng của hãng vận chuyển.

Tài nguyên khác

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí