Bán bằng nhiều ngôn ngữ

Khách hàng trên toàn thế giới thích xem nội dung bằng tiếng mẹ đẻ. Việc dịch nội dung của cửa hàng có thể giúp gia tăng doanh số vì khách hàng quốc tế có thể hiểu rõ hơn về tiếp thị, thông tin chi tiết sản phẩm, vận chuyển và các chính sách trả hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về bán hàng xuyên biên giới.

Bạn có thể bật nhiều ngôn ngữ trong trang quản trị Shopify để tạo các URL riêng cho nội dung được dịch. Khi khách hàng truy cập URL đã dịch, cửa hàng của bạn sẽ tự động hiển thị phiên bản đã dịch nếu có bản dịch.

Nếu chưa có bản dịch, cửa hàng của bạn sẽ hiển thị nội dung bằng ngôn ngữ chính của cửa hàng. Bạn có thể dịch nội dung của cửa hàng trực tuyến bằng cách sử dụng ứng dụng bên thứ ba tương thích. Sau khi dịch cửa hàng, khách hàng có thể duyệt xem cửa hàng, thanh toán và nhận thông báo bằng ngôn ngữ địa phương của họ.

Yêu cầu

Để bán bằng nhiều ngôn ngữ, bạn cần sở hữu:

Thêm ngôn ngữ mới

Trước khi bắt đầu, đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng các Yêu cầu về bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Store languages (Ngôn ngữ của cửa hàng).

 2. Trong Translated languages (Ngôn ngữ đã dịch), nhấp vào Add Languages (Thêm ngôn ngữ).

 3. Chọn một ngôn ngữ trong menu thả xuống rồi nhấp vào Add (Thêm). Nhấp vào Visit Shopify App Store (Truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify) và làm theo các bước để cài đặt ứng dụng dịch thuật cho cửa hàng.

 4. Làm theo các bước trong ứng dụng để dịch nội dung của cửa hàng và đăng ngôn ngữ mới.

 5. Nhấp vào Preview (Xem trước) để xem nhiều ngôn ngữ trong cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể xem trước cả các ngôn ngữ đã đăng lẫn hủy đăng.

Quản lý ngôn ngữ

Sau khi thêm ngôn ngữ khác, bạn có thể quyết định các sản phẩm được đăng trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể hủy đăng ngôn ngữ, thao tác này sẽ ẩn ngôn ngữ với khách hàng. Tất cả liên kết đến cửa hàng bằng ngôn ngữ cụ thể đó sẽ hiển thị lỗi 404 "Không tìm thấy trang".

Nếu bạn tự tin rằng bạn không cần bản dịch bằng ngôn ngữ đó, bạn cũng có thể xóa ngôn ngữ. Việc xóa ngôn ngữ không xóa bản dịch ngôn ngữ. Nếu ngôn ngữ được bật lại trong tương lai, bản dịch sẽ được khôi phục.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Store languages (Ngôn ngữ của cửa hàng).

 2. Trong Translated languages (Ngôn ngữ đã dịch), nhấp vào Publish language (Đăng ngôn ngữ) để cung cấp các bản dịch trong cửa hàng. Nhấp vào Unpublish language (Hủy đăng ngôn ngữ) để xóa mọi ngôn ngữ bạn không muốn có trên cửa hàng. Nhấp vào Delete (Xóa) để xóa tất cả nội dung đã dịch của một ngôn ngữ khỏi cửa hàng trực tuyến.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu cửa hàng Shopify của bạn sử dụng gói Shopify, gói Advanced Shopify hoặc gói Shopify Plus, bạn cần chỉ định ngôn ngữ mới đăng cho miền trong cửa hàng trực tuyến để những ngôn ngữ này xuất hiện trên cửa hàng. Bạn phải hoàn thành tác vụ này ngay cả khi chỉ sử dụng một miền duy nhất.

Các loại tài nguyên và các trường đã dịch

Có thể dịch các loại tài nguyên và các trường sau:

Danh sách loại tài nguyên có thể được dịch bằng tính năng này
Loại tài nguyên Trường
Bộ sưu tập tiêu đề, mô tả
Tùy chọn giao hàng tên
Mẫu email tiêu đề, mô tả
Liên kết tiêu đề, mô tả
Trường thông tin bổ sung (chỉ hiển thị với khách hàng) giá trị
Bài viết của cửa hàng trực tuyến tiêu đề, mô tả, tóm tắt
Blog của cửa hàng trực tuyến tiêu đề
Trang Cửa hàng trực tuyến tiêu đề, mô tả
Chủ đề cửa hàng trực tuyến các phím tự động dựa trên dữ liệu về chủ đề
Cổng thanh toán tên
Sản phẩm tiêu đề, mô tả
Tùy chọn sản phẩm tên
Mẫu mã sản phẩm tiêu đề, tùy chọn 1, tùy chọn 2, tùy chọn 3
Cửa hàng meta_title, meta_description
Chính sách của cửa hàng nội dung
Mẫu SMS nội dung

Hiện tại không thể dịch các thẻ như thẻ sản phẩm, thẻ bài viết và thẻ blog.

Thanh toán và thông báo qua email

Sau khi thêm và đăng ngôn ngữ, khách hàng có thể xem nội dung đã dịch trong trang thanh toán và mọi thông báo qua email. Khách hàng sẽ thấy trang thanh toán bằng ngôn ngữ họ sử dụng để duyệt xem cửa hàng. Trang thanh toán có bản dịch mặc định bằng một số ngôn ngữ nhưng bạn có thể tùy chỉnh mọi nội dung đã dịch bằng ứng dụng dịch thuật bên thứ ba tương thích.

Khi bạn tùy chỉnh thông báo qua email, các thông báo này cũng có thể được dịch. Nếu bản dịch áp dụng cho thông báo qua email, khách hàng sẽ tự động nhận được thông báo qua email bằng ngôn ngữ họ đã đặt đơn hàng.

URL và SEO

Khía cạnh chính của việc bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ là đảm bảo khách hàng và công cụ tìm kiếm có thể tìm thấy phiên bản ngôn ngữ phù hợp của trang web. Khi bạn đăng một ngôn ngữ, các URL duy nhất sẽ được tạo cho mỗi trang đã dịch trong cửa hàng. Thao tác này được thực hiện bằng cách thêm mã ngôn ngữ vào URL.

Ví dụ: Giả sử miền chính của bạn là shop.com. Nếu bạn đăng thêm hai ngôn ngữ bao gồm tiếng Pháp (fr) và tiếng Đức (de), URL của cửa hàng sẽ thay đổi thành shop.com/frshop.com/de.

Phần còn lại của tên miền vẫn giữ nguyên ở tất cả ngôn ngữ. Nếu cửa hàng Shopify của bạn sử dụng gói Shopify, gói Advanced Shopify hoặc gói Shopify Plus, bạn có thể hiển thị nhiều ngôn ngữ trên các miền khác nhau bằng cách sử dụng tính năng miền quốc tế.

Cần đảm bảo công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục trang web của bạn bằng tất cả các ngôn ngữ được dịch. Shopify tự động thêm thẻ meta và thẻ hreflang và đưa tất cả các ngôn ngữ đã đăng vào sơ đồ trang web, giúp các công cụ tìm kiếm phát hiện các ngôn ngữ khác nhau trên cửa hàng.

Bản dịch trong ứng dụng

Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba, có khả năng những ứng dụng này không hỗ trợ bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ theo mặc định. Để kiểm tra xem ứng dụng có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hay không, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Hạn chế của việc bán bằng nhiều ngôn ngữ

 • Chức năng tìm kiếm chỉ hoạt động bằng ngôn ngữ chính của cửa hàng.

 • Tính năng này chỉ hỗ trợ ứng dụng dịch thuật bên thứ ba tương thích.

 • Không thể dịch thẻ (ví dụ như thẻ sản phẩm, thẻ bài viết và thẻ blog).

 • URL sản phẩm, ví dụ như /products/large-white-t-shirt, chưa được dịch và vẫn giữ nguyên ở ngôn ngữ tạo URL, ngay cả khi khách hàng đang xem trang web bằng ngôn ngữ đã đăng khác.

Đa ngôn ngữ dành cho nhà phát triển

Để giúp các đối tác của Shopify mang đến trải nghiệm đa ngôn ngữ toàn diện và bản địa hóa quy trình làm việc của ứng dụng, Shopify đang cho ra mắt nhiều khả năng trên nền tảng mới để bán bằng nhiều ngôn ngữ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí