Bán bằng nhiều ngôn ngữ

Khách hàng trên toàn thế giới thích xem nội dung bằng tiếng mẹ đẻ. Việc dịch nội dung của cửa hàng có thể giúp gia tăng doanh số vì khách hàng quốc tế có thể hiểu rõ hơn về tiếp thị, thông tin chi tiết sản phẩm, vận chuyển và các chính sách trả hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về bán hàng xuyên biên giới.

Bạn có thể bật nhiều ngôn ngữ trong trang quản trị Shopify để tạo các URL riêng cho nội dung được dịch. Khi khách hàng truy cập URL đã dịch, cửa hàng của bạn sẽ tự động hiển thị phiên bản đã dịch nếu có bản dịch.

Bất cứ khi nào bản dịch không tồn tại, cửa hàng trực tuyến sẽ hiển thị nội dung bằng ngôn ngữ chính. Bạn có thể dịch nội dung của cửa hàng trực tuyến bằng cách thêm bản dịch của riêng bạn dưới dạng tệp CSV hoặc dùng ứng dụng tương thích của bên thứ ba. Sau khi bạn dịch cửa hàng, khách hàng có thể duyệt xem cửa hàng, thanh toán và nhận thông báo bằng ngôn ngữ địa phương của họ.

Yêu cầu

Để bán bằng nhiều ngôn ngữ, bạn cần sở hữu:

 • Gói Shopify cung cấp tùy chọn bán bằng nhiều ngôn ngữ.

 • Một chủ đề tương thích với hoạt động bán bằng nhiều ngôn ngữ. Tất cả chủ đề miễn phí của Shopify đều tương thích. Bạn có thể cần cập nhật chủ đề để tương thích với hoạt động bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu đang sử dụng chủ đề của bên thứ ba, bạn có thể liên hệ với nhà phát triển chủ đề để kiểm tra xem chủ đề có tương thích không.

 • Chủ đề có hộp chọn ngôn ngữ. Nếu đang sử dụng chủ đề khác hoặc phiên bản chủ đề cũ hơn, bạn có thể thêm hộp chọn ngôn ngữ bằng ứng dụng Geolocation của Shopify.

Thêm ngôn ngữ mới

Trước khi bắt đầu, đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng các Yêu cầu về bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ đã dịch, nhấp vào Thêm ngôn ngữ.

 3. Chọn ngôn ngữ trong menu thả xuống rồi nhấp vào Thêm.

 4. Nhấp vào Truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify và làm theo các bước để cài đặt ứng dụng dịch vào cửa hàng.

 5. Làm theo các bước trong ứng dụng để dịch nội dung của cửa hàng trực tuyến và đăng ngôn ngữ mới.

 6. Nhấp vào Preview (Xem trước) để xem nhiều ngôn ngữ trong cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể xem trước cả các ngôn ngữ đã đăng lẫn hủy đăng.

Quản lý ngôn ngữ

Sau khi thêm ngôn ngữ khác, bạn có thể quyết định các sản phẩm được đăng trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể hủy đăng ngôn ngữ, thao tác này sẽ ẩn ngôn ngữ với khách hàng. Tất cả liên kết đến cửa hàng bằng ngôn ngữ cụ thể đó sẽ hiển thị lỗi 404 "Không tìm thấy trang".

Nếu bạn tự tin rằng bạn không cần bản dịch bằng ngôn ngữ đó, bạn cũng có thể xóa ngôn ngữ. Việc xóa ngôn ngữ không xóa bản dịch ngôn ngữ. Nếu ngôn ngữ được bật lại trong tương lai, bản dịch sẽ được khôi phục.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Ngôn ngữ.

 2. Trong Translated languages (Ngôn ngữ đã dịch), nhấp vào Publish language (Đăng ngôn ngữ) để cung cấp các bản dịch trong cửa hàng. Nhấp vào Unpublish language (Hủy đăng ngôn ngữ) để xóa mọi ngôn ngữ bạn không muốn có trên cửa hàng. Nhấp vào Delete (Xóa) để xóa tất cả nội dung đã dịch của một ngôn ngữ khỏi cửa hàng trực tuyến.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu cửa hàng Shopify của bạn sử dụng gói Shopify, gói Advanced Shopify hoặc gói Shopify Plus, bạn cần chỉ định ngôn ngữ mới đăng cho miền trong cửa hàng trực tuyến để những ngôn ngữ này xuất hiện trên cửa hàng. Bạn phải hoàn thành tác vụ này ngay cả khi chỉ sử dụng một miền duy nhất.

Thêm bản dịch ngôn ngữ bằng tệp CSV

Bạn có thể nhập nội dung đã dịch trong tệp CSV. Nhập bản dịch của riêng bạn bằng tệp CSV cho phép bạn quản lý bản dịch ngôn ngữ mà không cần sử dụng ứng dụng dịch thuật bên thứ ba.

Hạn chế:

 • Bạn không thể dịch thẻ tài nguyên.
 • Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba thì theo mặc định, ứng dụng của bạn có thể không hỗ trợ bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn không chắc chắn về ứng dụng, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.
 • Nếu bạn thay đổi mã điều khiển của sản phẩm, chuyển hướng URL cho sản phẩm đó sẽ không được hỗ trợ đối với URL dành riêng cho ngôn ngữ cụ thể.
 • Bạn không thể dịch URL sản phẩm. URL sản phẩm được giữ nguyên ở ngôn ngữ tạo URL, ngay cả khi khách hàng xem trang web của bạn bằng ngôn ngữ khác đã đăng.

Các bước nâng cao dưới đây mô tả quy trình xuất, sửa đổi và nhập bản dịch ngôn ngữ bằng tệp CSV.

Bước 1: Thêm ngôn ngữ

Thêm ngôn ngữ mới vào cửa hàng của bạn.

Bước 2: Xuất tệp CSV của bạn

Xuất tệp CSVchứa tất cả nội dung có thể dịch cho một ngôn ngữ.

Bước 3: Thêm bản dịch

Thêm trực tiếp bản dịch ngôn ngữ vào cột Nội dung đã dịch của tệp CSV đã xuất, sau đó lưu thay đổi. Bạn không cần sửa đổi giá trị trong bất kỳ cột nào khác của tệp CSV.

Bước 4: Nhập tệp CSV

Nhập tệp CSV đã sửa đổi vào trang quản trị Shopify.

Xuất tệp CSV bản dịch ngôn ngữ

Bạn có thể xuất tệp CSV từ trang quản trị Shopify chứa danh sách bản dịch hiện tại cho các ngôn ngữ bạn chọn. Tệp CSV được gửi cho bạn qua email.

Tệp CSV chứa các cột sau:

 • Loại - Loại tài nguyên, ví dụ như Sản phẩm, Bài viết, Bộ sưu tập, Trang hoặc Blog.
 • Định danh - ID tài nguyên.
 • Trường - Trường, ví dụ như title, body_html hoặc meta_title.
 • Vùng miền - Ngôn ngữ mà nội dung được dịch ra.
 • Trạng thái - Xác định xem bản dịch đã lỗi thời hay chưa.
 • Nội dung mặc định - Nội dung gốc sẽ được dịch.
 • Nội dung đã dịch - Nội dung đã dịch. Bạn có thể thêm nội dung đã dịch vào hàng này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.

 2. Nhấp vào Ngôn ngữ.

 3. Nhấp vào Export (Xuất).

 4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn xuất. Bạn có thể chọn Tất cả ngôn ngữ để xuất bản dịch cho tất cả ngôn ngữ hỗ trợ.

 5. Chọn một trong những tùy chọn sau:

 6. Nhấp vào Xuất. Tệp CSV đã xuất sẽ được gửi cho bạn qua email.

Nhập tệp CSV bản dịch ngôn ngữ

Sau khi xuất và chỉnh sửa tệp CSV bản dịch ngôn ngữ, bạn có thể nhập tệp này vào trang quản trị Shopify để cập nhật nội dung đã dịch trong cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.

 2. Nhấp vào Ngôn ngữ.

 3. Nhấp vào Import (Nhập).

 4. Nhấp vào Thêm tệp rồi chuyển đến tệp CSV bản dịch.

 5. Chọn Ghi đè mọi bản dịch hiện có nếu bạn muốn nội dung ngôn ngữ đã dịch trong tệp CSV thay thế mọi bản dịch hiện có. Bỏ chọn Ghi đè mọi bản dịch hiện có nếu bạn chỉ muốn nhập nội dung đã dịch mới và không thay thế bất kỳ bản dịch hiện có nào.

 6. Nhấp vào Tải lên và tiếp tục.

 7. Xem lại thông tin Nhập ngôn ngữ bằng tệp CSV rồi nhấp vào Nhập. Nếu tệp CSV có lỗi, quá trình nhập sẽ dừng và lỗi sẽ được liệt kê trên trang Nhập ngôn ngữ bằng tệp CSV.

 8. Bạn sẽ nhận được email xác nhận chứa danh sách nội dung đã dịch không thành công hoặc bị bỏ qua.

Các loại tài nguyên và các trường đã dịch

Để biết thông tin về các loại tài nguyên có thể dịch, hãy tham khảo tài liệu tham khảo TranslatableResourceType.

Không thể dịch các thẻ như thẻ sản phẩm, thẻ bài viết và thẻ blog.

Thanh toán và thông báo qua email

Sau khi bạn thêm và đăng ngôn ngữ, nội dung đã dịch sẽ hiển thị trong trang thanh toán và trong mọi thông báo qua email được gửi đến khách hàng. Trang thanh toán hiển thị bằng chính ngôn ngữ mà khách hàng sử dụng để duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Trang thanh toán có bản dịch mặc định cho một số ngôn ngữ, nhưng bạn có thể tùy chỉnh nội dung đã dịch bất kỳ bằng ứng dụng dịch thuật bên thứ ba tương thích hoặc nhập bản dịch của riêng bạn bằng tệp CSV.

Nếu có sẵn bản dịch cho thông báo qua email, khách hàng sẽ tự động nhận được thông báo qua email bằng ngôn ngữ họ đã dùng để đặt hàng. Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa bản dịch thông báo qua email cho ngôn ngữ bạn đã thêm vào cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.

 2. Nhấp vào Thông báo.

 3. Nhấp vào thông báo qua email bạn muốn dịch.

 4. Trong menu thả xuống Dịch, chọn ngôn ngữ bạn muốn thêm bản dịch.

 5. Thêm hoặc chỉnh sửa bản dịch cho thông báo qua email trong các trường có thể chỉnh sửa.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước thông báo qua email

Bạn có thể xem trước thông báo qua email đã dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.

 2. Nhấp vào Thông báo.

 3. Nhấp vào thông báo qua email mà bạn muốn xem trước.

 4. Nhấp vào Preview (Xem trước).

 5. Trên trang Xem trước, nhấp vào menu thả xuống ngôn ngữ rồi chọn ngôn ngữ bạn muốn xem trước.

URL và SEO

Khía cạnh chính của việc bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ là đảm bảo khách hàng và công cụ tìm kiếm có thể tìm thấy phiên bản ngôn ngữ phù hợp của trang web. Khi bạn đăng một ngôn ngữ, các URL duy nhất sẽ được tạo cho mỗi trang đã dịch trong cửa hàng. Thao tác này được thực hiện bằng cách thêm mã ngôn ngữ vào URL.

Ví dụ: Giả sử miền chính của bạn là shop.com. Nếu bạn đăng thêm hai ngôn ngữ bao gồm tiếng Pháp (fr) và tiếng Đức (de), URL của cửa hàng sẽ thay đổi thành shop.com/frshop.com/de.

Phần còn lại của tên miền vẫn giữ nguyên ở tất cả ngôn ngữ. Nếu cửa hàng Shopify của bạn sử dụng gói Shopify, gói Advanced Shopify hoặc gói Shopify Plus, bạn có thể hiển thị nhiều ngôn ngữ trên các miền khác nhau bằng cách sử dụng tính năng miền quốc tế.

Cần đảm bảo công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục cho trang web của bạn bằng tất cả các ngôn ngữ được dịch. Shopify tự động thêm thẻ meta và thẻ hreflang cũng như thêm tất cả các ngôn ngữ đã đăng vào sơ đồ trang web, giúp các công cụ tìm kiếm phát hiện các ngôn ngữ khác nhau trên cửa hàng.

Bản dịch trong ứng dụng

Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba, có khả năng những ứng dụng này không hỗ trợ bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ theo mặc định. Để kiểm tra xem ứng dụng có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hay không, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Hạn chế của việc bán bằng nhiều ngôn ngữ

 • Tính năng này chỉ hỗ trợ ứng dụng dịch thuật bên thứ ba tương thích.

 • Không thể dịch thẻ (ví dụ như thẻ sản phẩm, thẻ bài viết và thẻ blog).

 • URL sản phẩm, ví dụ như /products/large-white-t-shirt, chưa được dịch và vẫn giữ nguyên ở ngôn ngữ tạo URL, ngay cả khi khách hàng đang xem trang web bằng ngôn ngữ đã đăng khác.

Đa ngôn ngữ dành cho nhà phát triển

Để giúp các đối tác của Shopify mang đến trải nghiệm đa ngôn ngữ toàn diện và bản địa hóa quy trình làm việc của ứng dụng, Shopify đang cho ra mắt nhiều khả năng trên nền tảng mới để có thể bán bằng nhiều ngôn ngữ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí