Lọc các trường thông tin bổ sung công ty và địa điểm công ty

Bạn có thể lọc các trường thông tin bổ sung công ty và địa điểm công ty trên trang chỉ mục Công ty và trang thông tin công ty. Điều này có thể giúp bạn phân tích và sắp xếp dữ liệu công ty trong B2B.

Bạn chỉ có thể sử dụng các định nghĩa và giá trị của trường thông tin bổ sung công ty hoặc địa điểm công ty để lọc. Bạn có thể có tối đa 50 định nghĩa cho định nghĩa trường thông tin bổ sung công ty và định nghĩa trường thông tin bổ sung địa điểm công ty.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần hoàn tất các tác vụ sau để có thể kích hoạt tính năng lọc trường thông tin bổ sung công ty và địa điểm công ty:

Các loại định nghĩa trường thông tin bổ sung được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng các loại định nghĩa trường thông tin bổ sung sau để lọc trường thông tin bổ sung công ty và địa điểm công ty:

 • Văn bản một dòng/Văn bản một dòng (danh sách)
 • Tham chiếu sản phẩm/Tham chiếu sản phẩm (danh sách)
 • True hoặc false
 • Tham khảo bộ sưu tập/Tham chiếu bộ sưu tập (danh sách)
 • Tham chiếu trang/Tham chiếu trang (danh sách)
 • Tham chiếu siêu đối tượng/Tham chiếu siêu đối tượng (danh sách)

Kích hoạt tính năng lọc các trường thông tin bổ sung công ty và địa điểm công ty

Để sử dụng định nghĩa trường thông tin bổ sung trên trang chỉ mục Công ty và trang thông tin công ty, bạn cần kích hoạt cài đặt lọc trong định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu khách hàng.
 2. Tùy thuộc vào định nghĩa trường thông tin bổ sung mà bạn muốn sử dụng để lọc, nhấp vào Công ty hoặc Địa điểm công ty.
 3. Nhấp vào định nghĩa trường thông tin bổ sung bạn muốn sử dụng để lọc.
 4. Trong mục Tùy chọn, bật Bộ lọc trong chỉ mục công ty.
 5. Nhấp vào Lưu.

Lọc trường thông tin bổ sung công ty

Sau khi tạo trường thông tin bổ sung và kích hoạt tính năng lọc trường thông tin bổ sung, bạn có thể lọc trường thông tin bổ sung công ty trên trang chỉ mục Công ty.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc.
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc +.
 4. Trong mục Trường thông tin bổ sung, chọn định nghĩa trường thông tin bổ sung mà bạn muốn dùng để lọc công ty.

Lọc trường thông tin bổ sung địa điểm công ty

Sau khi tạo trường thông tin bổ sung và kích hoạt tính năng lọc trường thông tin bổ sung, bạn có thể lọc trường thông tin bổ sung địa điểm công ty trên trang thông tin công ty.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty bạn muốn lọc.
 3. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc.
 4. Nhấp vào Thêm bộ lọc +.
 5. Trong mục Trường thông tin bổ sung, chọn định nghĩa trường thông tin bổ sung mà bạn muốn dùng để lọc địa điểm công ty.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí