Bulk Account Inviter

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Bulk Account Inviter để mời khách hàng kích hoạt tài khoản dành cho cửa hàng trực tuyến của bạn. Ứng dụng này rất hữu ích sau khi bạn đã nhập tài khoản khách hàng từ nền tảng khác hoặc từ cửa hàng Shopify khác.

Ứng dụng Bulk Account Inviter chỉ hỗ trợ tài khoản khách hàng cổ điển. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài khoản khách hàng.

Thêm bản ghi CNAME để kết nối bản ghi Shopify SPF và DKIM với miền bên thứ ba

Bạn có thể đảm bảo rằng tin nhắn email đến được với khách hàng bằng cách kết nối miền của bên thứ ba với bản ghi Shopify SPF và DKIM. Việc kết nối với những bản ghi này sẽ giúp email của bạn gửi đến khách hàng không bị gắn cờ là thư rác. Ngoài ra, việc này còn gỡ bỏ ghi chú qua Shopify trong thông tin người gửi và hiển thị địa chỉ email của khách hàng thay vì no-reply@shopify.com trong trường người gửi.

Tìm hiểu thêm về cách kết nối miền của bên thứ ba với bản ghi Shopify SPF và DKIM.

Mời số lượng lớn khách hàng

Bạn có thể mời khách hàng hàng loạt bằng cách gửi thông báo email đến phân khúc khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Bulk Account Inviter.

  2. Trong danh sách Phân khúc khách hàng, chọn phân khúc khách hàng bạn muốn mời.

  3. Nhấp vào Tạo email.

  4. Trong danh sách Từ, chọn địa chỉ email bạn muốn sử dụng để gửi lời mời. Đây là địa chỉ email sẽ hiển thị với khách hàng.

  5. Không bắt buộc: Chỉnh sửa nội dung trong trường Chủ đề.

  6. Trong trường Tin nhắn tùy chỉnh, thêm tin nhắn cho khách hàng. Nếu bạn để trống trường này, tin nhắn mặc định sẽ được gửi đến khách hàng.

  7. Nhấp vào Xem lại rồi nhấp vào Gửi email.

Lời mời qua email sẽ được gửi đi. Tùy thuộc vào số lượng khách hàng bạn mời mà có thể sẽ mất một lúc để gửi tất cả lời mời.

Chủ đề liên quan

Tìm hiểu thêm về:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí