Bulk Account Inviter

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Bulk Account Inviter để mời khách hàng kích hoạt tài khoản dành cho cửa hàng trực tuyến của bạn. Ứng dụng này rất hữu ích sau khi bạn đã nhập tài khoản khách hàng từ nền tảng khác hoặc từ cửa hàng Shopify khác.

Thêm bản ghi SPF của Shopify vào máy chủ lưu trữ miền (chỉ áp dụng cho miền tùy chỉnh)

Shopify sử dụng Khung chính sách người gửi (SPF) để xác thực địa chỉ email bạn sử dụng cho email thông báo tự động mà khách hàng nhận được, được gọi là địa chỉ email dành cho khách hàng. Điều này giúp email thông báo không bị gắn cờ là thư rác. Mục này cũng sẽ xóa ghi chú qua Shopify trong thông tin người gửi và hiển thị địa chỉ email dành cho khách hàng thay vì no-reply@shopify.com trong trường người gửi.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ miền của bạn.

  2. Tìm TXT record của miền. Thường bạn sẽ tìm thấy thông tin này bên cạnh CNAME recordMX record.

  3. Thêm bản ghi SPF sau vào bản ghi TXT của bạn:v=spf1 include:shops.shopify.com ~all

  4. Lưu thay đổi.

Mời số lượng lớn khách hàng

Bạn có thể mời số lượng lớn khách hàng bằng cách gửi email đến toàn bộ nhóm khách hàng. Để biết thêm thông tin về việc tạo các nhóm này, tham khảo Tạo nhóm khách hàng. Khi bạn đã tạo các nhóm tùy chỉnh này, làm theo các bước sau để mời khách hàng mục tiêu của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng và mở ứng dụng Bulk Account Inviter.

  2. Trong menu thả xuống Nhóm khách hàng, chọn nhóm khách hàng bạn muốn mời.

  3. Nhấp vào Create Email (Tạo email). Theo mặc định, lời mời của bạn được tạo từ mẫu Thông báo mời tài khoản. Nếu bạn muốn thay đổi tiêu đề hoặc nội dung của các email này, chỉnh sửa các trường Tiêu đềTin nhắn tùy chỉnh.

  4. Chọn địa chỉ email trong danh sách thả xuống email. Đây là địa chỉ email mà khách hàng nhìn thấy khi nhận được lời mời.

  5. Nhấp vào Review (Xem lại) rồi nhấp vào Send email (Gửi email).

Lời mời qua email sẽ được gửi đi. Tùy thuộc vào số lượng khách hàng bạn mời mà có thể sẽ mất một lúc để gửi tất cả lời mời.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí