Giải pháp cho các vấn đề thường gặp về CSV khách hàng

Nếu bạn có câu hỏi về quá trình tải lên tệp CSV khách hàng, hãy xem thử dưới đây có liệt kê giải pháp nào hay không. Nếu bạn không tìm được câu trả lời cho câu hỏi, hãy xem danh sách vấn đề thường gặp về tệp CSV sản phẩm hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tôi có thể nhập tài khoản khách hàng từ cửa hàng trực tuyến cũ vào cửa hàng Shopify mới không?

Vì tài khoản khách hàng kết nối với cửa hàng trực tuyến cũ của bạn được thiết lập bằng tính năng bảo vệ quyền riêng tư của riêng Shopify, bạn không thể nhập mật khẩu của khách hàng. Tệp CSV khách hàng tạo phần giữ chỗ tài khoản theo địa chỉ email của khách hàng. Khách hàng cần tạo mật khẩu mới với Shopify.

Nếu bạn nhập danh sách khách hàng vào cửa hàng Shopify mà không mời khách hàng tạo mật khẩu mới, khách hàng trong danh sách sẽ không thể đăng ký tài khoản bằng email bạn đã nhập. Shopify không cung cấp công cụ được hỗ trợ chính thức cho tác vụ gửi lời mời hàng loạt đến khách hàng để tạo mật khẩu mới cho cửa hàng Shopify, nhưng bạn có thể tìm các giải pháp bên thứ ba trong cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tôi có thể nhập đơn hàng và số tiền đã chi tiêu từ cửa hàng trực tuyến cũ vào cửa hàng Shopify không?

Không, bạn không thể nhập dữ liệu khách hàng liên quan đến các đơn hàng đã đặt và số tiền đã chi tiêu vào Shopify bằng các nền tảng thương mại điện tử khác. Shopify chỉ theo dõi những gì khách hàng đặt hàng và chi tiêu qua cửa hàng Shopify của bạn.

Tại sao tôi nhận được mã lỗi "quốc gia hoặc tỉnh không hợp lệ"?

Các quốc gia, tiểu bang và tỉnh được đại diện bằng mã cụ thể. Nếu địa chỉ không dùng mã chính xác, sẽ xảy ra lỗi.

Tham khảo mã quốc gia tại đây, mã tiểu bang tại đây và mã tỉnh tại đây.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí