Tạo ưu đãi giảm giá tự động

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng ưu đãi giảm giá tự động áp dụng tại trang thanh toán và trên giỏ hàng. Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá tự động theo tỷ lệ phần trăm, số tiền cố định hoặc mua X tặng Y.

Để ưu đãi giảm giá tự động áp dụng chính xác, khách hàng cần thêm tất cả mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng trước khi chuyển đến trang thanh toán. Điều này bao gồm những mặt hàng cần phải mua để đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá, cũng như những mặt hàng nhận được trong chương trình khuyến mãi.

Bạn chỉ có thể có một ưu đãi giảm giá tự động áp dụng vào một thời điểm bất kỳ. Ưu đãi giảm giá tự động có mức ưu tiên cao hơn mã giảm giá và khách hàng không thể áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá cho một đơn hàng. Khách hàng đã áp dụng ưu đãi giảm giá tự động ở trang thanh toán không sử dụng được mã giảm giá.

Tạo ưu đãi giảm giá tự động theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định

Tạo ưu đãi giảm giá Mua X Tặng Y tự động

Có hai loại ưu đãi giảm giá Mua X Tặng Y. Một loại ưu đãi yêu cầu khách hàng mua số lượng sản phẩm cụ thể để được nhận ưu đãi giảm giá và một loại khác yêu cầu khách hàng tiêu một số tiền cụ thể để được nhận ưu đãi giảm giá.

Giảm giá có thể là sản phẩm miễn phí hoặc giảm tỷ lệ phần trăm trên giá sản phẩm. Nếu bạn cung cấp sản phẩm miễn phí, bạn cần có đủ hàng trong kho. Nếu kho hàng sản phẩm miễn phí hết hàng, sản phẩm được hiển thị là hết hàng và khách hàng không thể sử dụng ưu đãi giảm giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí