Tạo mã giảm giá

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng ưu đãi giảm giá theo giá trị cố định, tỷ lệ phần trăm hoặc giảm phí vận chuyển theo sản phẩm, bộ sưu tập hoặc mẫu mã trong cửa hàng. Nếu bạn bán hàng trực tuyến, bạn cũng có thể cung cấp ưu đãi giảm giá mua X tặng Y để khuyến khích khách hàng mua mặt hàng.

Bạn cũng có thể chỉ định ngày mã có hiệu lực, số lần có thể sử dụng mã, giá trị đơn hàng tối thiểu cho phép áp dụng mã và sản phẩm, bộ sưu tập hoặc mẫu mã nào có thể áp dụng ưu đãi giảm giá. Mã giảm giá có thể áp dụng cho tối đa 100 sản phẩm và mẫu mã cụ thể.

Tất cả các gói Shopify đều bao gồm mã giảm giá. Mỗi cửa hàng có giới hạn 20.000.000 mã giảm giá riêng biệt.

Khách hàng có thể đổi mã giảm giá tại cửa hàng trực tuyến hoặc khi mua hàng trực tiếp nếu bạn sử dụng Shopify POS.

Lưu ý: Khuyến mãi mua X tặng Y hiện áp dụng cho bán hàng trực tuyến.

Sau khi thiết lập mã giảm giá, bạn có thể sử dụng báo cáo Doanh số theo ưu đãi giảm giá để xem tần suất sử dụng mã giảm giá. Để biết thêm thông tin chi tiết về báo cáo, xem Doanh số theo ưu đãi giảm giá.

Tạo ưu đãi giảm giá theo giá trị cố định hoặc tỷ lệ phần trăm

Các bước thực hiện:

Tạo giảm giá miễn phí vận chuyển

Nếu muốn cung cấp ưu đãi miễn phí vận chuyển, bạn có thể tạo giảm giá miễn phí vận chuyển.

Giảm giá miễn phí vận chuyển sẽ không bao giờ tự động áp dụng cho đơn hàng. Khách hàng của bạn cần nhập mã khi thanh toán để được giảm giá. Để tự động cung cấp cho khách hàng ưu đãi miễn phí vận chuyển dựa trên giá đơn hàng, bạn phải thiết lập miễn phí vận chuyển.

Lưu ý: Thiết lập miễn phí vận chuyển tại trang Vận chuyển và giao hàng trong trang quản trị Shopify. Miễn phí vận chuyển sẽ áp dụng cho tất cả các đơn hàng đáp ứng điều kiện miễn phí vận chuyển bạn đặt ra.

Các bước thực hiện:

Tạo ưu đãi giảm giá Mua X Tặng Y

Khuyến mãi Mua X Tặng Y là cách phổ biến để khuyến khích khách hàng mới mua sản phẩm và tặng quà cho khách hàng trung thành. Bạn có thể sử dụng những khuyến mãi này để gia tăng doanh số và lợi nhuận cũng như để bán những mặt hàng bán chậm trong kho hàng.

Ví dụ: Giả định khuyến mãi tặng mũ miễn phí cho khách hàng mua bất kỳ áo phông nào. Với ưu đãi Mua X Tặng Y, bạn có thể tặng khách hàng một chiếc mũ miễn phí cho toàn bộ đơn hàng hoặc tặng họ một chiếc mũ miễn phí cho từng chiếc áo phông trong đơn hàng.

Bạn cũng có thể tạo ưu đãi giảm giá tặng mũ miễn phí khi khách hàng chi tiêu một số tiền cụ thể.

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá tự động đối với khuyến mãi mua X tặng Y.

Lưu ý: Khuyến mãi mua X tặng Y hiện áp dụng cho bán hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

Sao chép ưu đãi giảm giá

Trong ứng dụng Shopify cho di động, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép giảm giá tương tự. Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với giảm giá đã sao chép trước khi lưu.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí