Tạo mã giảm giá

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng ưu đãi giảm giá theo giá trị cố định, tỷ lệ phần trăm hoặc giảm phí vận chuyển theo sản phẩm, bộ sưu tập hoặc mẫu mã trong cửa hàng. Nếu bạn bán hàng trực tuyến, bạn cũng có thể cung cấp ưu đãi giảm giá mua X tặng Y để khuyến khích khách hàng mua mặt hàng.

Bạn cũng có thể chỉ định ngày mã có hiệu lực, số lần có thể sử dụng mã, giá trị đơn hàng tối thiểu cho phép áp dụng mã và sản phẩm, bộ sưu tập hoặc mẫu mã nào có thể áp dụng ưu đãi giảm giá. Mã giảm giá có thể áp dụng cho tối đa 100 sản phẩm và mẫu mã cụ thể.

Tất cả các gói Shopify đều bao gồm mã giảm giá. Mỗi cửa hàng có giới hạn 20.000.000 mã giảm giá riêng biệt.

Khách hàng có thể đổi mã giảm giá tại cửa hàng trực tuyến hoặc khi mua hàng trực tiếp nếu bạn sử dụng Shopify POS.

Sau khi thiết lập mã giảm giá, bạn có thể sử dụng báo cáo Doanh số theo ưu đãi giảm giá để xem tần suất sử dụng mã giảm giá. Để biết thêm thông tin chi tiết về báo cáo, xem Doanh số theo ưu đãi giảm giá.

Tạo ưu đãi giảm giá theo giá trị cố định hoặc tỷ lệ phần trăm

Các bước thực hiện:

Tạo giảm giá miễn phí vận chuyển

Nếu muốn cung cấp ưu đãi miễn phí vận chuyển, bạn có thể tạo giảm giá miễn phí vận chuyển.

Giảm giá miễn phí vận chuyển sẽ không bao giờ tự động áp dụng cho đơn hàng. Khách hàng của bạn cần nhập mã khi thanh toán để được giảm giá. Để tự động cung cấp cho khách hàng ưu đãi miễn phí vận chuyển dựa trên giá đơn hàng, bạn phải thiết lập miễn phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

Tạo ưu đãi giảm giá Mua X Tặng Y

Khuyến mãi Mua X Tặng Y là cách phổ biến để khuyến khích khách hàng mới mua sản phẩm và tặng quà cho khách hàng trung thành. Bạn có thể sử dụng những khuyến mãi này để gia tăng doanh số và lợi nhuận cũng như để bán những mặt hàng bán chậm trong kho hàng.

Ví dụ: Giả định khuyến mãi tặng mũ miễn phí cho khách hàng mua bất kỳ áo phông nào. Với ưu đãi Mua X Tặng Y, bạn có thể tặng khách hàng một chiếc mũ miễn phí cho toàn bộ đơn hàng hoặc tặng họ một chiếc mũ miễn phí cho từng chiếc áo phông trong đơn hàng.

Bạn cũng có thể tạo ưu đãi giảm giá tặng mũ miễn phí khi khách hàng chi tiêu một số tiền cụ thể.

Bạn có thể tạo ưu đãi giảm giá tự động đối với khuyến mãi mua X tặng Y.

Các bước thực hiện:

Ưu đãi giảm giá gói đăng ký

Nếu bạn cung cấp sản phẩm gói đăng ký, sẽ có nhiều tùy chọn hơn khi tạo ưu đãi giảm giá theo số tiền cố định, tỷ lệ phần trăm hoặc miễn phí vận chuyển.

Mục Purchase type (Loại mua hàng) sẽ xuất hiện trên trang Create discount code (Tạo mã giảm giá). Bạn có thể chọn áp dụng giảm giá cho đơn hàng mua theo gói đăng ký, mua một lần hoặc cả hai.

Thay đổi loại mua hàng của ưu đãi giảm giá

Khi tạo mã giảm giá, bạn có thể chọn giới hạn sử dụng giảm giá cho loại đơn mua cụ thể. Nếu chọn Gói đăng ký trong mục Purchase type (Loại mua hàng) của trang Create discount code (Tạo mã giảm giá), bạn có thể chọn áp dụng giảm giá cho All subscription products (Tất cả sản phẩm gói đăng ký), All subscription products in a specific collection (Tất cả sản phẩm gói đăng ký trong bộ sưu tập cụ thể) hoặc Specific subscription products (sản phẩm gói đăng ký cụ thể).

Nếu bạn muốn cập nhật mã giảm giá hiện tại thì bạn có thể chỉnh sửa mã giảm giá của mình để bao gồm các quy định theo gói đăng ký.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Discounts (Giảm giá).

  2. Nhấp vào ưu đãi giảm giá bạn muốn chỉnh sửa.

  3. Trong mục Purchase type (Loại mua hàng), chọn loại mua hàng bạn muốn giới hạn cho mã giảm giá:

- Nếu bạn chọn Gói đăng ký là loại mua hàng cho mã giảm giá, bạn có thể chọn sản phẩm gói đăng ký để áp dụng giảm giá. Bạn có thể giới hạn sử dụng mã giảm giá cho sản phẩm gói đăng ký cụ thể hoặc bộ sưu tập cụ thể. - Nếu bạn chọn giới hạn giảm giá cho sản phẩm gói đăng ký hoặc bộ sưu tập cụ thể, hãy tìm kiếm sản phẩm hoặc bộ sưu tập bằng nút Browse (Duyệt) xuất hiện.

Thay đổi giới hạn sử dụng đối với ưu đãi giảm giá Miễn phí vận chuyển

Nếu bạn cung cấp ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển áp dụng cho sản phẩm gói đăng ký, bạn có thể chỉ định thời hạn áp dụng giảm giá. Bạn có thể chọn giới hạn ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển cho khoản thanh toán đầu tiên, giới hạn miễn phí vận chuyển cho một số khoản thanh toán hoặc bật miễn phí vận chuyển đối với tất cả các khoản thanh toán gói đăng ký trong tương lai.

Nếu muốn cập nhật ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển hiện có, bạn có thể chỉnh sửa mã giảm giá sao cho bao gồm các quy tắc theo gói đăng ký.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Discounts (Giảm giá).

  2. Nhấp vào ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

  3. Cập nhật loại mua hàng thành Gói đăng ký trong mục Purchase type (Loại mua hàng) của trình chỉnh sửa giảm giá.

  4. Trong mục Giới hạn sử dụng, chọn các giới hạn bạn muốn áp dụng cho ưu đãi giảm giá trong phần Recurring payments for subscriptions (Khoản thanh toán định kỳ cho gói đăng ký).

Sao chép ưu đãi giảm giá

Trong ứng dụng Shopify cho di động, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép giảm giá tương tự. Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với giảm giá đã sao chép trước khi lưu.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí