Cài đặt tài khoản Oberlo

Trong cài đặt tài khoản Oberlo, bạn có thể cài đặt chi tiết hồ sơ và mật khẩu cho tài khoản trên oberlo.com và cài đặt ngôn ngữ sử dụng trong trang quản trị Oberlo trên Shopify.

Đặt thông tin chi tiết cho hồ sơ của bạn

Để truy cập cài đặt tài khoản, nhấp vào tên tài khoản trong trang quản trị Oberlo rồi nhấp vào Account (Tài khoản).

Trong mục Profile details (Thông tin chi tiết hồ sơ), bạn có thể đặt tên và địa chỉ email. Tên bạn nhập vào là tên sử dụng trong trang quản trị Oberlo cũng như trong tài khoản oberlo.com của bạn. Email bạn nhập vào là email dùng để đăng nhập vào tài khoản trên oberlo.com. Nếu bạn tạo tài khoản Oberlo bằng cách tải xuống ứng dụng Oberlo trên cửa hàng Shopify, hồ sơ của bạn sẽ sử dụng tên và địa chỉ email của chủ cửa hàng Shopify theo mặc định.

Tạo hoặc thay đổi mật khẩu

Sau khi thiết lập mật khẩu cho tài khoản Oberlo, bạn có thể đăng nhập qua oberlo.com bằng email tài khoản. Bạn có thể tạo hoặc thay đổi mật khẩu trong bảng quản lý Oberlo.

Các bước thực hiện:

 1. Mở trang quản trị Oberlo.
 2. Nhấp vào tên tài khoản Oberlo, rồi nhấp vào Account (Tài khoản).
 3. Trong mục Password (Mật khẩu), tạo hoặc thay đổi mật khẩu của bạn.

Thay đổi tùy chọn ngôn ngữ của bạn

Ứng dụng Oberlo có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
 • Tiếng Tây Ban Nha

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sử dụng cho trang quản trị Oberlo bằng cách thay đổi tùy chọn ngôn ngữ của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Mở trang quản trị Oberlo.
 2. Nhấp vào tên tài khoản Oberlo, rồi nhấp vào Account (Tài khoản).
 3. Trong mục Language (Ngôn ngữ), chọn một ngôn ngữ trong menu thả xuống.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí