Thiết lập hồ sơ Oberlo của bạn

Trong cài đặt hồ sơ Oberlo, bạn có thể đặt tên, email và mật khẩu cho tài khoản của mình trên oberlo.com.

Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ hiển thị cho bảng quản lý Oberlo trong Shopify.

Cài đặt hồ sơ

Để truy cập vào cài đặt hồ sơ, nhấp vào tên tài khoản trong bảng quản lý Oberlo rồi nhấp vào Profile (Hồ sơ). Trong mục Profile settings (Cài đặt hồ sơ), bạn có thể thay đổi các cài đặt sau:

 • Tên của bạn - Mục này hiển thị tên của bạn trong bảng quản lý Oberlo cũng như trong tài khoản trên oberlo.com. Nếu bạn tạo tài khoản Oberlo bằng cách tải xuống ứng dụng Oberlo, hồ sơ của bạn sẽ sử dụng tên chủ cửa hàng Shopify.
 • Email - Đây là email bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản trên oberlo.com.
 • Mật khẩu - Bạn có thể tạo hoặc thêm mật khẩu để đăng nhập vào Oberlo qua oberlo.com. Xem Tạo hoặc thay đổi mật khẩu để biết thêm thông tin.

Tạo hoặc thay đổi mật khẩu

Sau khi thiết lập mật khẩu cho tài khoản Oberlo, bạn có thể đăng nhập qua oberlo.com bằng email tài khoản. Bạn có thể tạo hoặc thay đổi mật khẩu trong bảng quản lý Oberlo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào tên tài khoản Oberlo, sau đó nhấp vào Profile (Hồ sơ).
 2. Nhập mật khẩu gồm ít nhất 7 ký tự vào trường Password (Mật khẩu), sau đó nhập cùng một mật khẩu vào trường Confirm password (Xác nhận mật khẩu).
 3. Nếu đã thiết lập mật khẩu oberlo.com, bạn cần nhập mật khẩu hiện tại vào trường Old password (Mật khẩu cũ).
 4. Nhấp vào Save profile (Lưu hồ sơ).

Cập nhật tùy chọn ngôn ngữ

Ứng dụng Oberlo có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
 • Tiếng Tây Ban Nha

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bạn muốn Oberlo hiển thị bằng cách thay đổi tùy chọn ngôn ngữ.

Các bước thực hiện:

 1. Mở bảng quản lý Oberlo.
 2. Nhấp vào tên tài khoản Oberlo, sau đó nhấp vào Profile (Hồ sơ).
 3. Trong mục Profile language (Ngôn ngữ hồ sơ), chọn ngôn ngữ trong menu thả xuống rồi nhấp vào Save profile (Lưu hồ sơ).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí