Trung tâm chuyên gia

Trung tâm chuyên gia là hồ sơ về những đại lý bên thứ ba và người làm tự do đáng tin cậy, cung cấp dịch vụ cho thương nhân Shopify, bao gồm:

  • Tiếp thị và bán hàng
  • Thiết lập cửa hàng
  • Phát triển và xử lý vấn đề
  • Sáng tạo nội dung
  • Nội dung trực quan và xây dựng thương hiệu
  • Hướng dẫn của chuyên gia

Trên trang này

Danh mục chuyên gia

Danh mục Chuyên gia Shopify là danh mục gồm các chuyên gia Shopify. Thương nhân có thể tìm kiếm và liên hệ trực tiếp với chuyên gia. Để dễ dàng tìm được đối tác phù hợp, bạn có thể sử dụng các bộ lọc tìm kiếm như Loại dịch vụ, Ngành và Địa điểm.

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác hoặc Quản lý hỗ trợ đối tác để tạo hoặc thay đổi Hồ sơ danh mục chuyên gia.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí