Trung tâm chuyên gia

Trung tâm chuyên gia là hồ sơ về những đại lý bên thứ ba và người làm tự do đáng tin cậy, cung cấp dịch vụ cho thương nhân Shopify, bao gồm:

  • Tiếp thị và bán hàng
  • Thiết lập cửa hàng
  • Phát triển và xử lý vấn đề
  • Sáng tạo nội dung
  • Nội dung trực quan và xây dựng thương hiệu
  • Hướng dẫn của chuyên gia

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí