Hoàn thành công việc

Khi hoàn thành công việc, bạn hoặc chuyên gia có thể đánh dấu công việc đó là "Đã hoàn thành". Công việc sẽ xuất hiện là Đã hoàn thành trên trang Công việc của Trung tâm chuyên gia. Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Nếu chuyên gia đang thực hiện một đề xuất được chấp nhận không liên kết đến một cửa hàng cụ thể, bạn sẽ không thể đánh dấu là "Đã hoàn thành" trong Trung tâm chuyên gia. Chuyên gia vẫn có thể yêu cầu đánh giá.

Đánh dấu công việc là "Đã hoàn thành"

Sau khi đánh dấu công việc là "Đã hoàn thành", bạn và chuyên gia có thể theo dõi những gì đã thực hiện, đồng thời tăng khả năng ghép nối bạn với chuyên gia phù hợp nếu bạn tạo một công việc mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong menu Trung tâm chuyên gia, nhấp vào Công việc.
 2. Nhấp vào công việc bạn muốn đánh dấu là "Đã hoàn thành".
 3. Nhấp vào Complete job (Hoàn thành công việc). Bạn cũng có thể nhập chi tiết trải nghiệm của mình khi làm việc với chuyên gia.
 4. Nhấp vào Mark as complete (Đánh dấu là "Đã hoàn thành").

Nếu một chuyên gia đánh dấu công việc là "Đã hoàn thành" và bạn không đồng ý rằng công việc đó đã hoàn thành, bạn có thể từ chối yêu cầu. Sau đó, bạn có thể liên hệ với chuyên gia để thảo luận thêm về công việc.

Đánh giá chuyên gia

Sau khi chuyên gia đánh dấu công việc là hoàn thành hoặc bạn thanh toán hóa đơn cho công việc, bạn có tùy chọn viết đánh giá. Chuyên gia cũng có thể yêu cầu bạn đánh giá công việc đã hoàn thành bên ngoài Trung tâm chuyên gia.

Đánh giá của bạn hiển thị trong hồ sơ chuyên gia trong Trung tâm chuyên gia. Việc chia sẻ trải nghiệm của bạn giúp người khác thuê được chuyên gia phù hợp dựa trên xếp hạng công việc và đánh giá về chuyên gia.

Khi viết đánh giá, bạn có thể đánh giá quá trình trao đổi và chất lượng công việc của chuyên gia. Bạn cũng có thể để lại chứng nhận về trình độ năng lực và chuyên môn, cũng như đề cập đến chi phí công việc.

Hướng dẫn đánh giá

Sau đây là những phương thức tối ưu có ích khi đưa ra đánh giá:

 • Đưa ra ý kiến phản hồi trung thực và mang tính xây dựng trong nội dung đánh giá của bạn. Khi đánh giá, bạn nên mô tả công việc và đề cập đến chi tiết cụ thể về trải nghiệm của bạn khi làm việc với chuyên gia.
 • Nếu bạn đưa ra đánh giá tích cực, hãy giải thích vì sao bạn có trải nghiệm tuyệt vời đó. Ví dụ: Đánh giá "Chuyên gia này thật tuyệt vời!" không giải thích được chuyên gia đã làm công việc tuyệt vời đó như thế nào.
 • Nếu bạn để lại đánh giá tiêu cực, hãy đưa ra thông tin thay vì chỉ là cảm xúc. Ví dụ: Nếu một chuyên gia không đáp ứng được tiến độ công việc của bạn, hãy nói công việc bị trì hoãn ra sao thay vì chỉ nói rằng trải nghiệm này "thật khủng khiếp".
 • Đảm bảo đánh giá của bạn phản ánh toàn bộ công việc từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Ví dụ: Bạn có thể đưa ra bình luận ngắn gọn giải thích đánh giá của mình, ví dụ "Tôi cho chuyên gia này một sao vì cách giao tiếp của người này không đúng quy củ như tôi mong muốn."
 • Không sao chép đánh giá của người khác. Sẽ không có ích gì với mọi người khi xem các đánh giá chuyên gia giống hệt nhau.

Liên hệ với cùng một chuyên gia để thực hiện công việc mới

Nếu bạn có một công việc khác và vẫn muốn làm với chuyên gia cũ, bạn có thể liên hệ lại chuyên gia đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong menu Trung tâm chuyên gia, chọn Công việc.
 2. Nhấp vào công việc mà chuyên gia đã hoàn thành.
 3. Nhấp vào Create job (Tạo công việc).

Cuộc trò chuyện của bạn sẽ mở trong tab Tin nhắn.

Nếu đã làm việc với một chuyên gia về một đề xuất được chấp nhận, bạn có thể liên hệ với chuyên gia đó bằng cách mở cuộc trò chuyện trong tab Tin nhắn. Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Bước tiếp theo

Bạn có thể thanh toán hóa đơn của chuyên gia nếu chưa làm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí