Xử lý tranh chấp

Bất kỳ công việc nào cũng sẽ có khả năng không có kết quả như dự kiến. Hướng dẫn này có thể hữu ích nếu bạn không hài lòng hoặc có lo lắng về kết quả công việc.

Đáp ứng kỳ vọng đối với công việc đã hoàn thành

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của công việc, bạn có thể liên hệ với chuyên gia để thảo luận về mối quan tâm của bạn. Hãy thử xác định liệu có hiểu lầm khi trao đổi không, và giải thích tại sao công việc hoàn thành lại không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Nếu thảo luận không giải quyết được vấn đề, bạn có thể trao đổi với chuyên gia về khả năng bồi hoàn.

Nhận khoản bồi hoàn từ các chuyên gia

Nếu muốn được hoàn lại khoản tiền đã thanh toán cho công việc, trước tiên bạn cần thảo luận với chuyên gia về việc này. Nếu cả hai bên đồng ý rằng bạn có quyền nhận bồi hoàn, chuyên gia có thể tạo yêu cầu bồi hoàn bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Báo cáo trải nghiệm không tốt với chuyên gia

Đối với Trung tâm chuyên gia, điều quan trọng là có những chuyên gia đáng tin cậy và chuyên nghiệp giúp bạn xây dựng doanh nghiệp. Nếu bạn không hài lòng với công việc hoặc hành vi của một chuyên gia, hoặc cho rằng chuyên gia có thể đã vi phạm Điều khoản dịch vụ của Shopify, bạn nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí