Thuê trợ giúp

Trung tâm chuyên gia kết nối bạn với Chuyên gia Shopify, những người bạn có thể thuê để thực hiện những công việc phức tạp hoặc khó khăn liên quan đến việc xây dựng công việc kinh doanh.

Việc liên hệ với chuyên gia không có nghĩa bạn cam kết sẽ thuê chuyên gia. Bạn quyết định có muốn hợp tác với họ hay không.

Lên kế hoạch liên hệ với chuyên gia

Trước khi làm việc với chuyên gia, hãy chuẩn bị sẵn bản mô tả yêu cầu công việc. Có thể xem xét các phương thức tối ưu sau đây khi lập kế hoạch thuê chuyên gia:

  • Tự tìm hiểu các thuật ngữ kinh doanh hoặc chuyên môn có liên quan đến công việc của bạn. Điều này giúp bạn và chuyên gia thảo luận và hiểu được công việc.
  • Thực hiện một số nghiên cứu công việc sơ bộ. Ví dụ: Bạn có thể tìm ví dụ về các doanh nghiệp khác đang làm công việc tương tự những gì bạn muốn thực hiện.
  • Xác định rõ ngân sách, lịch trình và kết quả. Chia sẻ thông tin càng chi tiết càng tốt để chuyên gia có thể đưa ra báo giá chính xác.

Liên hệ với chuyên gia

Bạn có thể liên hệ với chuyên gia trong Trung tâm chuyên gia theo những cách sau:

  • Duyệt tìm dịch vụ: Duyệt tìm các dịch vụ hiện có trong Trung tâm chuyên gia và tìm những chuyên gia cung cấp dịch vụ. Sau khi tìm thấy chuyên gia muốn làm việc cùng, bạn có thể liên hệ với họ để trao đổi về nhu cầu của bạn.

  • Tạo một công việc: Tạo một công việc để được ghép khớp với những chuyên gia phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Bạn có thể chọn dịch vụ bạn cần thực hiện, sau đó cung cấp thêm thông tin chi tiết để giúp chuyên gia hiểu rõ nhu cầu của mình. Sau khi tạo công việc, chi tiết công việc sẽ được gửi đến tối đa sáu chuyên gia. Các chuyên gia quan tâm đến công việc có thể liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông tin. Bạn chỉ có thể tạo công việc nếu đã có cửa hàng Shopify.

Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Bạn có thể xem giá của chuyên gia theo đơn vị tiền tệ địa phương bằng cách thay đổi đơn vị tiền tệ hiển thị ở cuối trang. Nếu đang duyệt tìm dịch vụ, bạn có thể lọc chuyên gia theo giá và xem giá khởi điểm theo đơn vị tiền tệ đã chọn. Tuy nhiên, các đề xuất và hóa đơn bạn nhận được từ các chuyên gia đều được tính bằng USD. Bạn sẽ bị tính phí dịch vụ bằng USD.

Trao đổi với chuyên gia

Nếu bạn liên hệ với chuyên gia, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Trung tâm chuyên gia Shopify. Sau khi đăng nhập, bạn có thể truy cập và quản lý tất cả tin nhắn, đề xuất và công việc trong Trung tâm chuyên gia của mình. Bạn có thể đăng nhập vào Trung tâm chuyên gia bằng tài khoản Shopify. Nếu chưa có tài khoản Shopify, bạn có thể tạo một tài khoản. Bạn không cần tạo cửa hàng để tạo tài khoản Shopify.

Khi bạn liên hệ với chuyên gia hoặc tạo một công việc, thông tin về yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến chuyên gia dưới dạng tin nhắn. Chuyên gia có thể trả lời các câu hỏi về ngân sách, lịch trình và kết quả mong đợi của bạn. Bạn nên chia sẻ càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt để chuyên gia có thể tạo đề xuất chính xác. Khi chuyên gia có thông tin cần thiết, họ có thể gửi cho bạn đề xuất. Nếu hài lòng với đề xuất, bạn có thể chấp nhận đề xuất đó để chuyên gia bắt đầu làm việc.

Bạn có thể truy cập tin nhắn với chuyên gia trong tab Messages (Tin nhắn) của Trung tâm chuyên gia.

Đề xuất

Sau khi chuyên gia có thông tin cần thiết về công việc của bạn, họ có thể gửi cho bạn đề xuất. Đề xuất nêu chi tiết về yêu cầu công việc, lịch trình và chi phí. Tất cả chi phí đề xuất đều được tính bằng USD. Đề xuất cũng là bản ghi để bạn xem lại trong Trung tâm chuyên gia.

Chuyên gia nên đưa ra càng nhiều thông tin chi tiết trong đề xuất càng tốt, bao gồm vạch ra các phần công việc cụ thể và lịch trình các mốc thời gian.

Đảm bảo xác định quy trình để yêu cầu thay đổi công việc với chuyên gia. Các yêu cầu điều chỉnh, dù là nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến thời hạn và chi phí. Tất cả thay đổi phải được thỏa thuận càng sớm càng tốt trước khi được đưa vào công việc.

Nếu bạn nhận được một đề xuất thiếu thông tin quan trọng, bạn có thể từ chối và yêu cầu chuyên gia chỉnh sửa đề xuất đó. Đưa ra ý kiến phản hồi để chuyên gia có thể gửi cho bạn đề xuất mới.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối đề xuất trong cuộc trò chuyện với chuyên gia trong tab Messages (Tin nhắn) của Trung tâm chuyên gia.

Chấp nhận đề xuất

Để chấp nhận đề xuất, nhấp vào Accept proposal (Chấp nhận đề xuất) ở cuối phần chi tiết đề xuất.

Nếu có cửa hàng liên kết với tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc chọn cửa hàng sẽ thực hiện công việc. Nếu là công việc dành cho cửa hàng mới, chọn New store (Cửa hàng mới).

Nếu bạn chọn một cửa hàng, công việc sẽ được tạo. Bạn có thể truy cập công việc từ trang Công việc trong Trung tâm chuyên gia hoặc nhấp vào công việc trong cửa sổ Proposals and jobs (Đề xuất và công việc).

Nếu bạn không có cửa hàng nào liên kết với tài khoản Shopify hoặc đã chọn New store (Cửa hàng mới) thì đề xuất được đánh dấu là đã chấp nhận nhưng không có công việc nào được tạo. Thay vào đó, bạn có thể xem xét đề xuất được chấp nhận bằng cách nhấp vào thông báo đề xuất hoặc đề xuất được chấp nhận trong cửa sổ Đề xuất và công việc.

Nếu bạn đổi ý sau khi chấp nhận đề xuất, bạn có thể đóng công việc từ trang Công việc và liên hệ với chuyên gia khác về công việc.

Từ chối đề xuất

Để từ chối đề xuất, nhấp vào Decline proposal (Từ chối đề xuất) ở cuối phần chi tiết đề xuất. Nếu từ chối đề xuất, bạn sẽ được nhắc đưa ra lý do.

Tôi có phải thanh toán cho chuyên gia sau khi chấp nhận đề xuất không?

Điều đó phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bạn và chuyên gia và hai bên có sẵn sàng làm việc cùng nhau hay không. Hãy trao đổi với chuyên gia về điều khoản thanh toán và đảm bảo các điều khoản đó có trong đề xuất. Tìm hiểu thêm về cách thanh toán cho chuyên gia.

Bước tiếp theo

Sau khi chấp nhận đề xuất của chuyên gia, bạn có thể làm việc với chuyên gia để hoàn thành công việc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí