Thuê trợ giúp

Trung tâm chuyên gia kết nối bạn với Chuyên gia Shopify, những người bạn có thể thuê để thực hiện những công việc phức tạp hoặc khó khăn liên quan đến việc xây dựng công việc kinh doanh.

Có thể thuê chuyên gia trong Trung tâm chuyên gia theo hai cách:

 • Xem các dịch vụ và liên hệ trực tiếp với chuyên gia bằng cách yêu cầu báo giá.
 • Tạo công việc và được kết nối với những chuyên gia phù hợp. Sau đó, bạn có thể chọn hợp tác với chuyên gia nào.

Nếu tạo một công việc hoặc liên hệ với chuyên gia, bạn không phải cam kết thuê chuyên gia. Bạn quyết định xem chuyên gia có phù hợp với công việc hay không và bạn có muốn hợp tác với họ hay không.

Lập kế hoạch thuê chuyên gia

Trước khi làm việc với chuyên gia, hãy chuẩn bị sẵn bản mô tả yêu cầu công việc. Có thể xem xét các phương thức tối ưu sau đây khi lập kế hoạch thuê chuyên gia:

 • Tự tìm hiểu các thuật ngữ kinh doanh hoặc chuyên môn có liên quan đến công việc của bạn. Điều này giúp bạn và chuyên gia thảo luận và hiểu được công việc.
 • Thực hiện một số nghiên cứu công việc sơ bộ. Ví dụ: Bạn có thể tìm ví dụ về các doanh nghiệp khác đang làm công việc tương tự những gì bạn muốn thực hiện.
 • Xác định rõ ngân sách, lịch trình và kết quả. Chia sẻ thông tin càng chi tiết càng tốt để chuyên gia có thể đưa ra báo giá chính xác.

Tìm chuyên gia bằng cách xem dịch vụ

Bạn dùng Trung tâm chuyên gia để tìm và xem nhiều chuyên gia có thể giúp đáp ứng nhu cầu của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong menu Trung tâm chuyên gia, chọn hoặc tìm danh mục dịch vụ. Nếu bạn không thấy nội dung đang tìm kiếm, nhấp vào Hướng dẫn của chuyên gia.
 2. Không bắt buộc: Lọc chuyên gia theo giá, quốc gia/vùng, lĩnh vực chuyên môn và ngôn ngữ.
 3. Nhấp vào một chuyên gia để xem thông tin hồ sơ.
 4. Khi tìm thấy một chuyên gia mà bạn muốn liên hệ, chọn Contact (Liên hệ).
 5. Nhập thông tin chi tiết công việc và tùy chọn ưu tiên.

Các chuyên gia quan tâm đến công việc có thể liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông tin.

Tạo công việc để được kết nối với những chuyên gia phù hợp

Bạn có thể tạo một công việc để được kết nối với những chuyên gia phù hợp nhu cầu của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong menu Trung tâm chuyên gia, chọn Create a job (Tạo công việc).
 2. Chọn một dịch vụ.
 3. Nhập thông tin chi tiết về công việc và tùy chọn ưu tiên của bạn.
 4. Chọn Send job (Gửi công việc).

Sau khi tạo, công việc của bạn sẽ được khớp với những chuyên gia phù hợp. Chuyên gia quan tâm đến công việc có thể liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông tin.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xem giá chuyên gia bằng đơn vị tiền tệ địa phương không?

Có. Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ hiển thị ở cuối trang. Bạn có thể lọc chuyên gia theo giá và xem giá khởi điểm theo đơn vị tiền tệ đã chọn. Tuy nhiên, các bản đề xuất và hóa đơn bạn nhận được từ chuyên gia tính bằng USD. Bạn sẽ bị tính phí dịch vụ bằng USD.

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có phản hồi nào cho công việc của tôi?

Có thể có một vài lý do:

 • Ngân sách dự kiến của bạn không phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Một số chuyên gia có thể đang bận hoặc không thể thực hiện công việc của bạn ngay lúc này.

Nếu không nhận được phản hồi trong vòng vài ngày, bạn có thể tạo công việc khác và chọn Hướng dẫn của chuyên gia làm dịch vụ yêu cầu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí