Thanh toán cho chuyên gia công việc đã làm qua Trung tâm chuyên gia

Khi chuyên gia gửi hóa đơn công việc cho bạn, bạn có thể thanh toán một cách an toàn từ trang quản trị Shopify. Tất cả hóa đơn đều bằng USD.

Nếu chuyên gia đang làm việc với bạn về một đề xuất được chấp nhận không liên quan đến một cửa hàng cụ thể, chuyên gia sẽ gửi hóa đơn cho bạn bên ngoài Trung tâm chuyên gia. Bạn sẽ không thể thanh toán hóa đơn trong Shopify.

Chọn điều khoản thanh toán

Khi làm việc với chuyên gia, cả bạn và chuyên gia nên thống nhất cách thanh toán cho công việc. Bạn có thể thảo luận xem nên thanh toán giá cố định hay mức phí theo giờ. Có thể ưu tiên cho một tùy chọn hơn, tùy thuộc vào chuyên gia và công việc.

Công việc tính giá cố định

Đây là lựa chọn phù hợp cho công việc có ngân sách đã xác định hoặc có hạn. Thanh toán một giá cố định không có nghĩa là bạn phải thực hiện thanh toán một lần. Bạn có thể phân chia việc thanh toán theo tiến độ hoặc cột mốc. Ví dụ: Bạn có thể thanh toán các khoản nhỏ hơn trước, giữa chừng và khi đã hoàn thành công việc.

Công việc tính phí theo giờ

Đây là lựa chọn phù hợp cho công việc lớn có thời hạn lâu dài. Bạn sẽ được lập hóa đơn dựa trên số giờ cần để hoàn thành công việc. Thường liên quan đến hóa đơn thông thường phản ánh số giờ làm việc trong một khoảng thời gian.

Thanh toán hóa đơn trong Shopify

Các chuyên gia có thể gửi hóa đơn cho bạn trong Trung tâm chuyên gia. Sau đó bạn có thể thanh toán hóa đơn bằng phương thức thanh toán hiện có trên tài khoản Shopify của mình.

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thanh toán hóa đơn. Nếu bạn không phải chủ cửa hàng nhưng đang làm việc với một Chuyên gia trong Trung tâm chuyên gia, bạn sẽ nhận được hóa đơn nhưng sẽ không thể thanh toán. Bạn cần chia sẻ liên kết đến hóa đơn với chủ cửa hàng để có thể thanh toán hóa đơn trong Trung tâm chuyên gia.

Các bước thực hiện:

  1. Trên menu Trung tâm chuyên gia, nhấp vào Hóa đơn.
  2. Nhấp vào hóa đơn bạn muốn thanh toán.
  3. Ở cuối trang, nhấp vào Continue to payment (Tiếp tục thanh toán).
  4. Nhấp vào Approve charge (Phê duyệt phí).

Câu hỏi thường gặp

Tôi sẽ làm gì nếu nhận được hóa đơn từ một người tôi không nhận ra?

Nếu nhận được hóa đơn không mong muốn, bạn nên từ chối và báo cáo cho Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Điều này sẽ giúp Shopify xác định được hành động có thể gây hại của chuyên gia.

Tôi có thể làm gì nếu hóa đơn quá lớn, vượt quá thẻ tín dụng của tôi?

Bạn có thể từ chối hóa đơn và cho chuyên gia biết rằng khoản thanh toán quá lớn đối với thẻ tín dụng của bạn. Chuyên gia có thể gửi cho bạn nhiều hóa đơn với số tiền nhỏ hơn.

Tôi có thể làm gì nếu chuyên gia không hoàn thành công việc bắt buộc và tôi muốn được hoàn tiền?

Nếu bạn gặp vấn đề với chuyên gia hoặc kết quả công việc, tham khảo Xử lý tranh chấp.

Bước tiếp theo

Đánh dấu công việc là đã hoàn thành và để lại đánh giá nếu bạn chưa làm vậy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí