Yêu cầu đề xuất

Khi bạn tìm được chuyên gia bạn muốn hợp tác, bước đầu tiên là yêu cầu một bản đề xuất. Điều này giúp đảm bảo cả hai bên đồng ý với những yêu cầu của công việc. Bản đề xuất cũng đóng vai trò làm hồ sơ bạn có thể tham chiếu trong Trung tâm chuyên gia. Bản đề xuất liệt kê chi tiết về yêu cầu công việc, lịch trình và chi phí. Tất cả đề xuất đều bằng USD.

Nếu bạn nhận được một đề xuất thiếu thông tin quan trọng, bạn có thể từ chối và yêu cầu chuyên gia chỉnh sửa đề xuất đó. Đưa ra ý kiến phản hồi để chuyên gia có thể gửi cho bạn đề xuất mới.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra nếu đề xuất thiếu thông tin?

Bạn và chuyên gia nên đưa ra càng nhiều thông tin chi tiết trong đề xuất càng tốt, bao gồm vạch ra các phần công việc cụ thể và lịch trình các mốc thời gian.

Tôi có phải thanh toán cho chuyên gia sau khi chấp nhận đề xuất không?

Điều đó phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bạn với chuyên gia và các bạn có sẵn sàng làm việc cùng nhau hay không. Hãy trao đổi với chuyên gia về điều khoản thanh toán và đảm bảo các điều khoản đó có trong đề xuất. Tìm hiểu thêm về cách thanh toán cho chuyên gia.

Phải làm gì nếu tôi đã chấp nhận đề xuất nhưng không muốn làm việc với chuyên gia nữa?

Nếu bạn thay đổi ý định, bạn có thể từ chối chuyên gia và liên hệ với chuyên gia khác về công việc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí