Làm việc với chuyên gia

Sau khi chấp nhận đề xuất, bạn có thể làm việc với chuyên gia cả bên trong và bên ngoài phạm vi Trung tâm chuyên gia.

Trao đổi thông tin

Bạn nên lưu lại tất cả nội dung trao đổi với chuyên gia trong tab Tin nhắn tại Trung tâm chuyên gia. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm lại các nội dung đã thảo luận và lưu toàn bộ thông tin liên quan đến công việc hoặc đề xuất được chấp nhận ở cùng một nơi. Nếu cần trao đổi với một chuyên gia bằng nền tảng khác, bạn nên đăng tóm tắt cuộc trò chuyện trên Trung tâm chuyên gia để theo dõi.

Chú ý: Nếu có tranh chấp với chuyên gia, các cuộc trò chuyện bạn giữ trong Trung tâm chuyên gia là nguồn duy nhất dùng để giải quyết vấn đề.

Cho chuyên gia quyền truy cập vào cửa hàng của bạn

Nếu chuyên gia cần truy cập vào cửa hàng, hãy yêu cầu họ sử dụng tài khoản cộng tác viên. Điều này cho phép bạn kiểm soát việc chuyên gia được truy cập vào những mục nào của trang quản trị Shopify. Ngoài ra, tài khoản cộng tác viên không bị tính vào giới hạn nhân viên cửa hàng.

Đưa ra ý kiến phản hồi cho chuyên gia

Sau khi đã xác định được phạm vi công việc và chấp nhận đề xuất, bạn nên tiếp tục yêu cầu chuyên gia cập nhật và đưa ra ý kiến phản hồi. Điều này đảm bảo bạn và chuyên gia thống nhất về chi tiết công việc và tránh hiểu nhầm.

Bước tiếp theo

Sau khi chuyên gia hoàn thành công việc trong cửa hàng, bạn có thể đánh dấu công việc là đã hoàn thànhthanh toán hóa đơn của chuyên gia.

Nếu bạn không hài lòng với công việc mà chuyên gia đã thực hiện, tham khảo phần Xử lý tranh chấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí