Làm việc với chuyên gia

Hướng dẫn này có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ công việc tốt với chuyên gia và đảm bảo hoàn thành công việc một cách tốt đẹp.

Xác định phạm vi công việc

Sau khi tạo công việc hoặc liên hệ với chuyên gia cụ thể, bạn sẽ nhận được thông báo bằng email khi có chuyên gia phản hồi. Bạn có thể nhấp vào Trung tâm chuyên gia > Công việc để truy cập vào mục tin nhắn với chuyên gia.

Điều quan trọng là xác định tất cả nhiệm vụ cho công việc đó trước khi bắt đầu làm việc. Chia sẻ về ngân sách, thời gian và kết quả mong đợi. Bạn cũng nên yêu cầu đề xuất để cả hai bên thống nhất về phạm vi công việc.

Đảm bảo xác định quy trình để yêu cầu thay đổi công việc với chuyên gia. Các yêu cầu điều chỉnh, dù là nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến thời hạn và chi phí. Tất cả thay đổi phải được thỏa thuận càng sớm càng tốt trước khi được đưa vào công việc.

Lưu giữ nội dung trao đổi trong trung tâm

Bạn nên lưu giữ tất cả nội dung tao đổi với chuyên gia trong Trung tâm chuyên gia. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm lại các nội dung đã thảo luận và lưu toàn bộ thông tin liên quan đến công việc ở cùng một nơi. Nếu cần nói chuyện với một chuyên gia bằng nền tảng khác, bạn nên đăng tóm tắt cuộc trò chuyện trên Trung tâm chuyên gia để theo dõi.

Chú ý: Nếu có tranh chấp với chuyên gia, các cuộc trò chuyện bạn giữ trong Trung tâm chuyên gia là nguồn duy nhất dùng để giải quyết vấn đề.

Cho chuyên gia quyền truy cập vào cửa hàng của bạn

Nếu chuyên gia cần truy cập vào cửa hàng, bạn nên yêu cầu họ sử dụng tài khoản cộng tác viên. Điều này cho phép bạn kiểm soát việc chuyên gia được xem các mục nào của cửa hàng. Ngoài ra, tài khoản cộng tác viên không bị tính vào giới hạn nhân viên cửa hàng.

Đưa ra ý kiến phản hồi cho chuyên gia

Sau khi đã xác định được phạm vi công việc và thống nhất đề xuất, bạn nên tiếp tục yêu cầu chuyên gia cập nhật và đưa ra ý kiến phản hồi. Điều này đảm bảo bạn và chuyên gia thống nhất về chi tiết công việc và tránh hiểu nhầm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí